www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // II Всеукраїнська науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

II Всеукраїнська науково-практична конференція "Актуальні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції"
РубрикаКонференції
Дата проведення08.04.2013
Телефони(57) 739-80-30; 739-80-29
E-майлVes.krimass@yandex.ru, bay_av@mail.ru
Адреса оргкомітетукаб 410 корпус 4, пр. 50-річчя СРСР, 27, м. Харків, 61080

Дата проведення: 17 травня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 8 квітня 2013 року

Організатори:
Міністерство внутрішніх справ України
Харківський національний університет внутрішніх справ
Факультет з підготовки слідчих
Кафедра кримінального права та кримінології
Кримінологічна асоціація України

Робочі мови конференції: українська.

Умови участі:
Для участі необхідно надіслати на електронну або поштову адресу оргкомітету одночасно:
- заявку про особисту участь у роботі конференції (див. зразок);
- відредаговані (статті), тези доповіді (див. вимоги до оформлення та зразок);
- засвідчену рецензію наукового керівника або рекомендацію кафедри, якими обов'язково повинно підтверджуватися самостійність виконання тез доповіді автором (для учасників, які не мають науковий ступінь).

Вимоги до оформлення матеріалів:
Вимоги щодо оформлення наукових статей:
- обсяг статті - 8-12 сторінок, інтервал - 1,5, шрифт - Times New Roman, кегель 14, поля: верхнє, нижнє, праве, ліве - 2 см. Обсяг рецензії - до 5 сторінок;
- перший рядок (посередині) - прізвище, ім'я, по батькові автора (співавторів) (шрифт напівжирний);
- другий (за необхідності й третій) рядок (посередині) - науковий ступінь, вчене звання, почесне звання, посада та місце роботи автора (співавторів);
- нижче (ліворуч) вказується УДК;
- нижче (посередині рядка) назва статті великими літерами;
- нижче розміщуються анотації (2-4 речення) та ключові слова (3-5 слів) українською, російською та англійською мовами;
- через інтервал - текст статті;
- посилання на використані джерела здійснюється у квадратних дужках з зазначенням номеру джерела та конкретних сторінок, напр. [1, с. 25-26], а самі назви джерел наводити в кінці статті у порядку згадування у тексті (розділ - "Список використаних джерел").

Вимоги до оформлення тез доповідей:
- обсяг тез доповіді - до 4-х сторінок;
- мова: українська;
- текст, виконаний у Microsoft Word для Windows;
- шрифт - Times New Roman, кегель 14, міжрядковий інтервал - 1,5;
- поля: верхнє, нижнє, праве, ліве - 2 см;
- перший рядок (посередині) - прізвище, ім'я, по батькові автора (шрифт напівжирний);
- другий (за необхідності й третій) рядок (посередині) - курс, інститут (факультет), навчальний заклад (шрифт звичайний);
- нижче (посередині рядка) дані про наукового керівника (шрифт курсив);
- нижче (посередині рядка) назва доповіді великими літерами;
- через інтервал - текст тез доповіді.
- посилання у тексті оформляються у квадратних дужках - [2, с. 56], де перше число означає порядковий номер у списку використаних джерел, друге - номер сторінки.
- список використаних джерел розміщується наприкінці тексту і повинен бути оформлений відповідно до чинних стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342).

Матеріали (наукові статті) учасників конференції, які мають науковий ступінь кандидата або доктора юридичних наук, будуть опубліковані у Віснику Кримінологічної асоціації України № 2 (4). (Див. вимоги щодо оформлення наукових статей нижче).

Матеріали (тези доповіді) учасників конференції, які не мають наукового ступеня (курсанти, студенти, магістри, слухачі), будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції, який буде виданий до початку конференції. (Див. вимоги щодо оформлення тез доповідей нижче).

Оргкомітет залишає за собою право редагування та відхилення (статей) тез доповідей, які: (1) виконані не за напрямом роботи конференції; (2) містять плагіат; (3) не відповідають вищезазначеним вимогам; (4) подані з порушенням встановленого строку.

Отримання оргкомітетом вищезазначених матеріалів буде підтверджуватися. За відсутності такого підтвердження необхідно звернутися до оргкомітету.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия