www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Ольвійський форум-2013: Світова криза: прояви, наслідки, шляхи подолання"
РубрикаКонференції
Дата проведення14.04.2013
Телефони(512) 46-41-26; +380 66 403-49-48
Web-сторінкаhttp://www.chdu.edu.ua
E-майлtkoneva@mail.ru

Дата проведення: 30-31 травня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 14 квітня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Асоціація університетів України
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Національний університет "Острозька академія"
Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань)
Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої професійної освіти
"Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет"
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Тематичні напрямки:
1. Напрями вдосконалення фінансової системи України
2. Сучасні проблеми управління підприємствами
3. Перспективи соціально-економічного розвитку України: галузевий та регіональний аспекти
4. Україна на світовій політичній арені: минуле, сьогодення, майбутнє
5. Проблеми міжнародних економічних відносин в умовах світової кризи

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська.

Умови участі:
Заявка, тези та статті, відсканована рецензія із завіреним підписом, а також відсканована квитанція про сплату мають бути надіслані в електронному вигляді на електронну адресу огкомітету.

Вартість публікації:
стаття - 100 грн.
тези - 70 грн

Оплата участі:
Реквізити для сплати:
Отримувач Чорноморський державний університет імені Петра Могили
р/р 31252272210060 Банк: ГУ ДКСУ у Миколаївській області
МФО 826013 Код ЄДРПОУ 23623471
Призначення платежу: організаційний внесок за участь у студентській конференції "Ольвійський форум" від (Прізвище, ім'я та по-батькові учасника) з ПДВ.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Тези доповідей учасників будуть опубліковані до початку конференції та роздані учасникам під час реєстрації (надіслані за поштовою адресою при дистанційній участі).
Вимоги до оформлення тез:
1) Обсяг тез не повинен перевищувати 2-х сторінок А4.
2) Тези мають бути надруковані у редакторі Microsoft Word, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль - 12, міжрядковий інтервал - 1,5, усі поля 2 см.
3) На початку тез вказуються: код УДК, Прізвище, ім'я та по-батькові автора, назва організації, місто, країна, назва тез.
4) Після тексту тез необхідно зазначити перелік використаної літератури.

Учасники також мають можливість опублікувати свої статті за результатами конференції у збірці "Студентські наукові студії". Статті приймаються до друку за умови дотримання таких вимог:
1) Структура статті відповідно до вимог ВАК України (постанова Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1) повинна бути такою: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Усі структурні підрозділи статті визначаються жирним шрифтом.
2) Мінімальний обсяг використаної літератури має становити 5 джерел.
3) Посилання у тексті на джерела оформлюються у квадратних дужках.
5) Обсяг статті - не менше 5 сторінок, надрукованих у редакторі MicrosoftWord, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль - 12, міжрядковий інтервал - 1,5, усі поля 2 см.
6) На початку статті вказуються: код УДК, Прізвище, ім'я та по-батькові автора, наукового керівника , назва організації, місто, країна, назва статті, анотації статті українською, російською та англійською мовами, ключові слова.
Графічний матеріал надаються в окремих файлах у форматах *.tif, *.pcx, *.bmp, *.cdr. Формули робляться окремим рядком за допомогою MS Equation. Діаграми - за допомогою MS Graph.
7) Після тексту статті необхідно зазначити перелік використаної літератури.
8) До статті обов'язково додається рецензія кандидата (доктора) наук відповідної спеціальності.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия