www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // XVI Міжнародна науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

XVI Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених "Екологія. Людина. Суспільство"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.04.2013
Телефони(44) 454 92 43
Web-сторінкаhttp://ecology.ssa.org.ua
E-майлecology@ssa.org.ua
Адреса оргкомітетуоф. 299 (15), корп. № 1, пр. Перемоги, 37, м. Київ, Україна, 03056

Дата проведення: 17 - 19 травня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 15 квітня 2013 року

Організатор:
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
Наукове товариство студентів та аспірантів НТУУ "КПІ"

Тематичні напрямки:
Секція 1. Вода
1) методи та технології водопідготовки;
2) методи і технології очищення природних і стічних вод від забруднень;
3) технології замкнутого водовикористання у промисловості;
4) екологічний моніторинг в галузі.

Секція 2. Повітря
1) методи та технології рекуперації, утилізації та знешкодження газових викидів;
2) екологічний моніторинг в галузі.

Секція 3. Земля
1) методи і технології очищення та рекультивації грунтів;
2) проблеми утилізації та переробки твердих (промислових і побутових) відходів;
3) екологічний моніторинг в галузі.

Секція 4. Енергетика
1) альтернативні енерготехнологій;
2) розробка, впровадження та виробництво альтернативних видів палива;
3) нові технології та обладнання для підприємств енергетичного комплексу;
4) когенераційні технології та обладнання;
5) екологічний моніторинг в галузі.

Секція 5. Біосфера і людина
1) охорона рослинного і тваринного світу;
2) екологія популяцій;
3) екологія біоценозів;
4) урбоекологія;
5) екологічний моніторинг;
6) біологічні та біохімічні методи екологічного моніторингу, біоіндикація;
7) медична екологія та охорона здоров'я населення.

Секція 6. Суспільство
1) екологічні аспекти сталого розвитку;
2) математичне моделювання та прогнозування у сфері охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання природних ресурсів;
3) проблеми екологічної освіти та виховання;
4) екологічні аспекти законодавства;
5) екологічна експертиза і аудит;
6) державне управління в сфері охорони навколишнього середовища та раціонального використання природних ресурсів;
7) економіка природокористування.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок: від 150 до 250 грн.

Оплата участі:
Сплата організаційного внеску відбувається тільки після отримання підтвердження прийому тез. За домовленістю з організаційним комітетом конференції можлива фінансова підтримка учасників та зміна розміру оргвнесків.

Сплата організаційного внеску можлива:
- готівковим розрахунком;
- безготівковим розрахунком у євро або гривнях, до початку конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів:
- У роботі повинна бути чітко викладені актуальність, новизна та її сутність;
- Мова - українська, російська або англійська;
- Обсяг - 1 сторінка А4, за наявності великої кількості малюнків, рисунків, схем, графіків, формул та таблиць максимальний обсяг тез - 2 сторінки;
- Шрифт - Times New Roman, 12 пт., інтервал 1.0;
- Поля: зверху - 25 мм, знизу - 30 мм, зліва - 25 мм, справа - 15 мм;
- УДК у верхньому лівому кутку;
- Через 1 інтервал після УДК- назва роботи великими літерами;
- Далі, через 1 інтервал з абзацу полужирним ініціали та прізвище автора(-ів), з наступного рядка - назва організації, до якої автор належить, її поштова та електронна адреси;
- Бібліографія наводиться після тексту тез в порядку посилання у тексті;
- Тези виконуються у форматі .rtf (Ms Word);
- Малюнки, графіки та схеми повинні бути вставленими у документ у вигляді графічних об’єктів та продубльовані окремо у графічному формтаті jpg. - Якщо більше одного малюнка, то створюють архів у форматі .rar;
- Формули пишуть у MathType Equation;
- Назвою файлу (.rtf, .jpg, .rar) повинно бути прізвище першого автора тез доповідей, написане латиницею.

Заявка на участь: заповнюється на сайті конференції.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия