www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // X Міжнародна науково-практична конференція "Україна і...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

X Міжнародна науково-практична  конференція "Україна і світ в контексті глобальних трансформацій"
РубрикаКонференції
Дата проведення30.04.2013
Телефони(32) 292-78-50
E-майлlubtp@ukr.net
Адреса оргкомітетуНауково-дослідний відділ Львівський університет бізнесу та права вул. Кульпарківська, 99, м. Львів, 79021

Дата проведення: 16-17 травня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 30 квітня 2013 року

Організатор:
Львівський університет бізнесу та права

Тематичні напрямки:
І. Економічний (орієнтовна тематика - тенденції розвитку економіки України, тенденції розвитку світової економіки, зовнішньоеко-номічне співробітництво, проблеми сучасного бізнесу, стан фінансових ринків тощо).
ІІ. Юридичний (орієнтовна тематика - удосконалення правової системи, проблеми економічної безпеки, актуальні питання різних галузей права, боротьба зі злочинністю, судова система і прокуратура, правова культура).
ІІІ. Гуманітарний (орієнтовна тематика - засоби масової інформації у сучасному світі, тенденції розвитку освіти і культури, політична система сучасної України, формування громадянського суспільства, актуальні проблеми історичної науки).

Робочі мови конференції: українська, російська, польська, німецька, англійська.

Умови участі:
Необхідно надіслати на адресу оргкомітету:
1) заявку на участь (додається);
2) текст тез доповіді (на паперовому та електронному носіях);
3) копію документа про оплату публікації тез доповіді

Організаційний внесок: 100 грн.

Оплата участі:
Реквізити для оплати:
ТзОВ "Галицький центр освіти", ЄДРПОУ 31291620, 79021 м. Львів , вул. Кульпарківська, 99 Р/р 2600901340160 в ЦФ ПАТ "Кредобанк" МФО 325365. Призначення платежу: за послуги згідно рахунку б/н.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Вимоги до оформлення тез:
До друку приймаються тези доповідей обсягом не більше 3 сторінок формату А4 українською, польською, російською, англійською або німецькою мовами і подаються окремим файлом у форматі . doc та повинні відповідати наступним параметрам:
- шрифт Times New Roman;
- розмір шрифту 14 пт.;
- міжрядковий інтервал 1,5;
Поля всі по 2 см.;
Графіки, таблиці та рисунки не повинні перевищувати розмір 110 Х 150 мм.

Порядок оформлення:
-у верхньому колонтитулі вказується назва секції;
-у правому кутку курсивом вказуються П.І.Б. автора(ів), нижче-науковий ступінь і вчене звання, нижче-повна назва організації, де працює автор;
- через 2 інтервали заголовок: по центру, прописними буквами, шрифт жирний, 14 пт.;
- текст розташовують по ширині з відступом абзацу 1,25 см.
- сторінки не нумеруються.

Згідно з вимогами ВАК України, в наукових статтях, які подаються до редакції, мають бути такі необхідні елементи:
1 ) код УДК;
2) анотація (не менше 500 знаків) трьома мовами (українська, російська, англійська) із назвою статті та ключові слова;
3) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
4 ) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор;
5 ) формулювання цілей статті (постановка завдання);
6 ) виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
7 ) висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
8 ) список літератури, оформлений відповідно до Наказу ВАК України №63 від 26 січня 2008 року.

Мінімальний обсяг статті - 6 сторінок, максимальний - 15. Комп'ютерний набір здійснюється у редакторі Microsoft Word 1997*2003, інтервал між рядками 1,5, кегль - 14, поля - 20 мм. Посилання по тексту оформлюється порядковим номером у квадратних дужках, через кому - номер сторінки.

До тексту статті додається:
1) скан квитанції про оплату;
2) відомості про автора;
3) дві завірені рецензії - зовнішня і внутрішня, одна з яких має бути підписана доктором наук із зазначеної спеціальності.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия