www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція "Формування інформаційного потенціалу бухгалтерського обліку, контроль, аналіз та аудит в умовах глобальних економічних змін"
РубрикаКонференції
Дата проведення13.04.2013
Телефони+380 97 510-36-80; +380 98 787-81-47
Web-сторінкаhttp://sophus.at.ua/
E-майлclubsophus@mail.ru
Адреса оргкомітетуКафедра обліку і аудиту ННІБІФ ПДАТУ, вул. Шевченка, 13 м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300

Дата проведення: 18-19 квітня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 13 квітня 2013 року

Організатор:
Подільський державний аграрно-технічний університет
Інститут бізнесу і фінансів
Луцький національний технічний університет
ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України
Науковий клуб "Sophus"

Тематичні напрямки:
Секція 1. Міждисциплінарність та транс-дисциплінарність досліджень: зв'язок бухгалтерського обліку з іншими науками.
Секція 2. Теорії та парадигми бухгалтерського обліку: еволюційний підхід та подальший генезис облікової думки.
Секція 3. Проблеми облікового та аналітичного забезпечення функціонування організацій та запровадження МСФЗ.
Секція 4. Вітчизняна бухгалтерська терміносистема в сучасних наукових дослідженнях.
Секція 5. Інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту в оцінці ефективності функціонування організацій.
Секція 6. Розвиток бухгалтерської професії та інноваційні технології в підготовці фахівців з обліку, аудиту, фінансів.
Секція 7. Контроль як функція менеджменту організацій та інститут аудиторства в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
Секція 8. Фінансово-кредитна системи та її вплив на інформаційний потенціал бухгалтерського обліку.

Форма участі в конференції: дистанційна

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Конференція проходитиме на web-сайті www.sophus.at.ua

Не пізніше встановленого терміну подати на електронну адресу оргкомітету заявку; тези; скановану копію квитанції. Файли назвати за прикладом: zayavka_Petrov; thesis_Petrov; chek_Petrov. Тези будуть розміщенні на сайті для публічного обговорення. Кожному учаснику будуть надіслані: збірник тез, програма конференції і сертифікат учасника.

Організаційний внесок:
- для учасників з України - 85 грн.;
- для іноземних учасників - 20 USD.
Вартість додаткового збірника складає половину суми оргвнеску.

Оплата участі:
Реквізити для оплати оргвнеску:
- для учасників з України:
Одержувач ПП Газилишин А.Б.
Р/р 26004372923001 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 338783, код ЄДРПОУ 2525105431
Призначення платежу: за збірник тез від Прізвище ініціали
- для іноземних учасників:
Одержувач Gazylyshyn Andriy Bogdanovych, Ukraine, Ternopil
Платіжні системи: MoneyGram, Western Union, PrivatMoney, Coinstar, UNIStream

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Учасник має право представити тільки одну доповідь, яка раніше не публікувалася.
2. Максимальна кількість авторів однієї доповіді - дві особи.
3. Обсяг матеріалів - до 4-х сторінок, які не нумерувати;
4. Формат - А4, гарнітура - MS Word.
5. Шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1см.
6. Розмір усіх полів 20 мм.
7. У верхньому правому куті - прізвище та ім'я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна.
8. Через один пробіл - назва тез (великими жирними літерами по центру).
9. Через один пробіл - текст доповіді (тез).
10. В кінці тексту - через один пробіл - наводиться Список використаних джерел (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
11. Використання ілюстративних матеріалів, формул в тезах повинно бути мінімальним.
12. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
13. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
14. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я та по батькові
Наукова ступінь
Вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді
Секція (вказати номер)
Додатковий екземпляр збірника
Контактний телефон
E-mail
Поштова адреса:
вулиця, дім, квартира
населений пункт,
район, область
країна (для іноземців)
індекс.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия