www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інноваційний шлях розвитку суспільства: проблеми, досягнення та перспективи"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.05.2013
Телефони+380 97 510-36-80; +380 98 787-81-47
Web-сторінкаhttp://sophus.at.ua/
E-майлclubsophus@gmail.com
Адреса оргкомітетуПодільський державний аграрно-технічний університет, вул. Шевченка, 13, м. Кам’янець-Подільський, Хмельницька обл., 32300

Дата проведення: 30-31 травня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 15 травня 2013 року

Організатор:
Науковий клуб "Sophus"
Тернопільський регіональний центр наукового забезпечення АПВ
Білоруський державний економічний університет
Тернопільський інститут соціальнихта інформаційних технологій
Казахський агротехнічний університет ім. С.Сейфулліна
Харківський інститут бізнесу і менеджменту
Іжевський державний технічний університет ім. М.Т.калашникова

Тематичні напрямки:
1. Технологічний блок досліджень
Загальні питання розвитку агрохімії і землеробства. Селекція у рослинництві і тваринництві. Технологічні аспекти розвитку аграрних галузей. Перспективи поширення біотехнологій на практиці. Проблеми зберігання та обробки продуктів біологічного походження. Науково-технічний прогрес і якість продукції. Сучасне машинобудування в АПК. Раціональне використання енергоресурсів в сільському господарстві. Інноваційні технології в харчовій та легкій промисловості. Експлуатація та ремонт сільськогосподарських машин та обладнання. Історичний досвід науково-технічного розвитку.

2. Економічний блок досліджень
Сучасні проблеми економічної теорії та практики. Розвиток конкурентоспроможної економіки на мікро-, мезо- та макрорівнях. Вплив глобалізаційних процесів на економічні відносини та безпеку суб'єктів господарювання. Стратегія і тактика державного управління економікою. Електронний уряд. Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання. Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Роль фінансово-кредитної системи в управлінні економічними процесами. Розвиток бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту. Статистика, математичне моделювання та інформаційні технології в економіці.

3. Соціальний блок досліджень
Культурно-мистецькі, психологічні та педагогічні аспекти формування сучасного суспільства. Філософія та інноваційний шлях суспільного поступу. Національна культурологія в контексті становлення світових культурних зв'язків. Теоретико-методологічні і науково-практичні засади розвитку соціологічних досліджень. Значення соціально-інформаційних технологій у формуванні сучасного суспільства. Теорія і практика соціальних комунікацій.

4. Природничий блок досліджень
Сучасний розвиток біохімії, генетики та біології. Інновації в ґрунтознавстві. Актуальні проблеми фізіології людини, рослин і тварин. Діагностика і терапія тварин. Проблеми патології, онкології і морфології тварин. Сучасні напрями розвитку ветеринарної фармакології, токсикології, експертизи та мікробіології. Інновації в ентомології, епізоотології. Роль ветеринарної санітарії та акушерства у відтворенні поголів'я. Інфекційні хвороби та імунологія. Історичні аспекти природничих наук.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету у вказаний термін два документи: доповідь, заявку та очікувати обов'язкового підтвердження про отримання ваших матеріалів на свою електронну адресу

Після рецензування доповіді та отримання на електронну адресу даних про вартість
участі оплатити вказану суму, а скановану копію квитанції зберегти у файл за
прикладом Chek_Ivanov.jpg (.bmp, .tif, .pdf, .doc) та надіслати оргкомітету

Починаючи з днів проведення конференцій ознайомлюватися з науковими працями
учасників та за бажанням обговорювати їх на сайті в on-line режимі

Після встановленого терміну виходу збірника з друку очікувати на вказану у заявці
адресу роздрукований збірник, програму конференції та сертифікат учасника заходу.

Учасникам, які оплачували оргвнесок без друку збірника, після встановленого
терміну його виходу з друку очікувати на вказану у заявці e-mail збірник, програму
конференції та сертифікат учасника заходу в електронному вигляді.

Організаційний внесок:
1. Вартість друку однієї сторінки (повної чи неповної) становить:
для учасників з України - 25 грн.;
для учасників з країн СНД - 5 USD; інших країн - 7 USD.
2. Вартість додаткового збірника складає відповідно 40 грн.; 8 USD; 15 USD.
3. Вартість участі без друку збірника складає відповідно 30 грн.; 5 USD; 10 USD.

Оплата участі:
Реквізити для оплати оргвнеску:
- для учасників з України:
Одержувач: ПП Газилишин А.Б. Р/р 26004372923001 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 338783,
код ЄДРПОУ 2525105431. Призначення платежу: за збірник праць від Прізвище ініціали
- для іноземних учасників:
Одержувач Gazylyshyn Andriy Bogdanovych, Ukraine, Ternopil. Платіжні системи: MoneyGram, Western Union, PrivatMoney, Coinstar, UNIStream, Анелик.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Доповідь має бути написана українською, російською або англійською мовами.
2. Обсяг доповіді - 3-6 сторінок, які не нумерувати
3. Формат - А4, гарнітура - MS Word, розмір усіх полів 20 мм.
4. Шрифт - Times New Roman, кегль (розмір) - 14, міжрядковий інтервал - 1,5, абзац - 1см.
5. Структура доповіді: перший рядок - прізвище та ініціали автора (жирним), науковий ступінь, вчене
звання, посада, другий рядок - назва установи, третій рядок - місто, країна (всі рядки по центру).
6. Через один пробіл - назва доповіді (великими жирними літерами по центру). Далі через один пробіл
- текст доповіді.
7. В кінці доповіді - через один пробіл - література (жирним і по центру). Посилання на літературні
джерела подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
8. Використання ілюстративних матеріалів, формул в доповіді повинно бути мінімальним.
9. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
10. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування наукових доповідей.
11. Доповіді, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я та по батькові
Наукова ступінь
Вчене звання
Місце роботи (навчання)
Посада
Назва доповіді
Секція (вказати номер)
Форма участі з друком збірника / без друку збірника
Додатковий екземпляр збірника так / ні
Контактний телефон
E-mail
Поштова адреса:
вулиця, дім, квартира
населений пункт,
район, область
країна (для іноземців)
індекс
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия