www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // X Міжнародна науково-практична конференція "Державна...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

X Міжнародна науково-практична конференція "Державна етнонаціональна політика: правовий та культурологічний аспекти в умовах Півдня України"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.06.2013
Телефони(61) 769-83-75, (61) 764-23-14
E-майлkafedra_ukr_zn@zntu.edu.ua
Адреса оргкомітетуКафедра українознавства, ЗНТУ, вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, 69063

Дата проведення: 10-11 жовтня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 15 червня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
Запорізька обласна державна адміністрація
Запорізький національний технічний університет
Запорізький обласний краєзнавчий музей
Запорізька обласна асоціація громадських
Національно-культурних товариств

Тематичні напрямки:
1. Етнічні групи регіону: історія та культура.
2. Правові аспекти державної етнополітики: еволюція та сучасність.
3. Інтелект та духовність: національний вимір;
4. Мовна політика і освіта: інтернаціональне і національне.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно надіслати на електронну та поштову адресу оргкомітету:
- заявку на участь та відомості про авторів;
- вичитані та оформлені відповідно до вимог (див. нижче) матеріали доповідей обсягом не більше 0,5 др.арк.(20 тис.знаків) у вигляді комп’ютерного файлу, надісланого на електронну адресу конференції.
- для учасників без наукових ступенів обов’язково подавати рецензію кандидата або доктора наук.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали конференції будуть надруковані у фаховому науковому виданні "Музейний вісник" (для історичних наук). Матеріали з філософських, політологічних, соціологічних, філологічних наук - у відповідних виданнях за фахом.

Відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" до друку приймаються лише статті, які мають такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор,
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Всі статті надаються в електронному та роздрукованому вигляді. Електронний текст статті подається у форматі doc або docх текстового редактору Microsoft Office Word, формат аркушу А4, поля: верхнє та нижнє - по 2 см, ліве - 3 см, праве - 1 см; шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 12, міжрядковий інтервал одинарний. Переноси не виставляються! Малюнки надаються окремими файлами в форматі JPEG, TIFF або PSD. Не прийматимуться малюнки, вставлені в текстовий редактор Microsoft Office Word!

Прізвище та ініціали виставляються в верхньому правому куту. Нижче має бути розміщена назва статті (прописними, по центру), нижче через рядок розміщується тест статті. Після тексту під заголовком "Бібліографія" подається список використаних джерел та літератури. Резюме надається англійською, російською (для україномовних статей) або українською (для російськомовних статей) мовами.

Список використаних джерел і літератури оформлюється згідно з останніми вимогами ВАК України. Посилання виставляються в середині тексту в квадратних дужках, де вказується номер джерела в списку літератури, номер сторінки: [1, с. 95].

Позиції у списку літератури оформлюються не за алфавітом, а по мірі того, як вони зустрічаються в тексті.

Увага! У випадках посилання на архівні матеріали, в квадратних дужках вказується номер джерела в списку літератури, номер архівної справи та номер аркушу: [5, спр. 654, арк. 11]. ], якщо справи з одного архіву, фонду та опису.

Заявка на участь:
1. Прізвище
2. Ім’я
3. По-батькові
4. Місце роботи
5. Домашня адреса
6. Посада
7. Науковий ступінь, вчене звання
8. Назва доповіді
9. Секція, в рамках якої заявляється участь та планується доповідь
10. Варіант участі:
- без доповіді
- з доповіддю
- з публікацією матеріалу доповіді у збірнику матеріалів конференції
11.Телефони (домашній, робочий, мобільний)
12. E-mail
13. Сфера наукових інтересів.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия