www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна наукова конференція "Скарбниця розуму:...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна наукова конференція "Скарбниця розуму: інтелектуальний дискурс літератури"
РубрикаКонференції
Дата проведення30.06.2013
Телефони(6153) 7-07-53; +380 97 517-19-23, +380 66 94-64-702
E-майлrozumconf@ukr.net
Адреса оргкомітетуІнститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету, кафедра зарубіжної літератури та теорії літератури, вул. Шмідта, 4, м. Бердянськ, Запорізька обл., Україна, 71112

Дата проведення: 26-27 вересня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 30 червня 2013 року

Організатор:
Національна академія наук України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Бердянський державний педагогічний університет
Інститут філології та соціальних комунікацій
Науково-дослідний інститут слов'янознавства та компаративістики БДПУ
Центр гендерних досліджень БДПУ

Тематичні напрямки:
1. Інтелектуальні жанри: роман, повість, драма, поезія і тощо.
2. Філософія і література.
3. Екзистенціалізм: літературні версії.
4. Філософська лірика як художній феномен.
5. Просвітницький роман: ідеологія та література. Природний розум.
6. Повчальні жанри (проблема дидактизму в літературі).
7. Поетика умовності в інтелектуальних жанрах.
8. Притчі і параболи у літературі.
9. Детектив як логічна структура.
10. Проблема науки і моралі, штучного інтелекту в художньому творі.
11. Образ вченого, інтелігента, інтелектуала, генія.
12. Питання інтелекту і свободи в літературі.
13. Полемічний початок в художньому творі (полемічний роман, драма-дискусія). Мотиви дискусії, інтелектуального поєдинку.

Робочі мови конференції: українська, білоруська, російська, польська, болгарська, англійська.

Форми участі: доповідь з публікацією статті, доповідь без публікації, заочна участь, стендова доповідь і публікація статті.

Умови участі:
Необхідно подати заявку електронною поштою та короткі тези доповіді (обсягом 250 слів) або статтю на електронну адресу оргкомітету, вказати в темі листа "Заявка на конференцію" та прізвище), ксерокопію квитанції про оплату.

Оргкомітет розгляне запропоновані теми на предмет їх відповідності тематиці конференції та повідомить про включення їх в програму пізніше 30 липня 2013 року. Офіційне запрошення на конференцію буде надіслано електронною поштою за вказаною в заявці адресою до 20 серпня. Просимо обов'язково зазначити в заявці, чи потрібне Вам запрошення в паперовому вигляді, і вказати точну адресу для його пересилання.

Для заочної участі у конференції необхідно до 1 вересня 2013 надіслати доповідь, оформлений належним чином, на вказану електронну адресу та оплатити публікацію поштовим переказом, скановану квитанцію надіслати електронною поштою.

Заочним учасникам запрошення буде надсилатися тільки електронною поштою.

У разі очної участі у конференції подача статті та оплата публікації буде здійснюватися під час реєстрації.

Матеріали конференції будуть опубліковані протягом року в збірнику "Актуальні проблеми слов'янської філології: Лінгвістика і літературознавство", який включено до переліку спеціальних видань за дозволом ВАК України.

Вартість публікації: 30 гривень сторінка (для українських учасників), 4 долари сторінка (для зарубіжних учасників). Статті докторів наук без співавторів публікуються безкоштовно.

Оплата участі:
Поштовий переказ надсилати на ім'я та адресу: Біловол Олена Анатоліївна, 71112, Україна, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Шмідта, 4, Інститут філології та соціальних комунікацій Бердянського державного педагогічного університету. Оплату здійснювати лише після повідомлення про включення теми доповіді до програми конференції.

Вимоги до оформлення матеріалів:
До друку приймаються наукові статті, що включають такі елементи: 1) постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями; 2) аналіз основних досліджень і публікацій, присвячених даній проблемі і на які спирається автор; 3) виділення невирішених проблем, яким присвячена стаття; 4) формулювання мети і завдань статті; 5) виклад основного матеріалу з обгрунтуванням отриманих наукових результатів; 6) висновки та перспективи подальшого розвитку проблеми.

Технічні умови:
Обсяг статті - 8-12 повних сторінок. Стандарти: папір формату А4, шрифт набору Times New Rman Cyr, кегль 14 pt, міжрядковий інтервал - 1.0, всі поля - 20 мм. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті). Параметри абзацу: перший рядок - відступ 1,25 мм, відступи зліва і справа - 0 мм. Якщо ви використовуєте шрифти, відмінні від Times New Rman Cyr, будь ласка, надішліть їх електронний варіант на диску. Текст набирається без переносів, на всю ширину сторінки. Допускається виділення ключових понять напівжирним шрифтом, цитат - курсивом. Необхідно використовувати прямі лапки (парні - "...") ... При наборі тексту потрібно розрізняти символи дефісу (-) та тире (-).

Матеріали розташовуються в такій послідовності:
1) індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю);
2) ініціали та прізвище автора /авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
3) вчений ступінь, вчене звання, або аспірант /магістрант (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю);
4) місце роботи / навчання: назва установи, населеного пункту (якщо воно не входить до складу назви установи); всі дані про місце роботи - окремий абзац з вирівнюванням по правому краю;
5) назва статті (великими літерами, напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням по центру);
6) текст статті; бібліографічні посилання у тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра - номер джерела в списку літератури, друга - номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяються комою з пробілом, номера джерел - крапкою з комою, напр.: [4], [6, 35], [6, 7, 8], [8, 21; 9, 117]. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань;
7) список використаних джерел (оформлений за вимогами ВАК України 2009 р. Див зразки: http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=214. Джерела наводяться в алфавітному порядку (окремі абзаци з виступом першого рядка - 1 см).
8) Анотації статті (по 500 друкованих знаків кожна) та ключові слова трьома мовами: українською, російською та англійською (окремі абзаци з вирівнюванням по ширині).
9) Відповідно до Наказу МОНМС України № 1111 від 17.10.2012 р. (пункт 2.9), для публікації статей у збірниках потрібно англомовний варіант публікації, який розміщується на сайті збірки. Просимо авторів надати вичитаний і відредагований англомовний варіант статті разом з основним текстом.

(Статті перекладені автоматично електронним перекладачем, до друку не приймаються!)

Для аспірантів, студентів і викладачів без наукового ступеня обов'язковою є рецензія наукового керівника, де мають бути визначені актуальність і новизна дослідження.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь, звання, посада
Установа (повна назва)
Тема доповіді
Форма участі (очна
без публікації / очна
з публікацією / заочна)
Секція (орієнтовно)
Контактна адреса, телефон
e-mail (заповнити обов'язково, адреса повинна буть діючим)
Чи потрібна запрошення
у паперовому вигляді (так / ні) - тільки для очних учасників.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия