www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // VІ Міжнародні та ХХ Всеукраїнські педагогічні читання...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

VІ Міжнародні та ХХ Всеукраїнські педагогічні читання "Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.06.2013
Телефони(522) 22-98-06, (522) 22-77-12
E-майлconfer@kspu.kr.ua
Адреса оргкомітетуКафедра педагогіки та освітнього менеджменту і кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, вул. Шевченка, 1, м. Кіровоград, 25006

Дата проведення: 27-28 вересня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 1 червня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національна академія педагогічних наук України
Кіровоградська обласна державна адміністрація
Кіровоградська обласна рада
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка
Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

Тематичні напрямки:
1. В.О. Сухомлинський про розвиток творчої особистості школярів: індивідуальний і диференційований підходи;
2. Виховання творчих якостей особистості - пріоритетний напрям педагогічної теорії і практики: від історії до сьогодення;
3. Педагогічні умови розвитку творчої особистості в освітньому процесі навчальних закладів різних типів;
4. Розвиток творчого потенціалу педагога;
5. Роль шкільної бібліотеки у розвитку творчої особистості учнів.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Заявку на участь у конференції та матеріали надсилати на поштову адресу оргкомітету.

Вимоги до оформлення матеріалів:
До друку приймаються статті, де присутні такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та їх зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання проблеми і на які спираються автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих результатів; висновки і перспективи подальших розвідок напряму. (Відповідно до вимог пункту 7 постанови Президії ВАК України від 10.02.1999 року № 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію").

Вимоги до оформлення статей
1. набір на диску в редакторі Word - 2003, збереження у форматі doc або rtf;
2. текст в одному примірнику на аркуші А - 4, розміри шрифту 14, інтервал 1,5;
3. поля: зліва - 30 мм; праворуч - 15 мм; знизу і зверху - 25 мм.

Розміщення на сторінці:
В лівому верхньому кутку УДК. Посередині тексту великими літерами жирним шрифтом назва статті.

Через один інтервал нижче посередині тексту повністю ім'я і прізвище, у дужках місто. Далі через один інтервал анотація (українською та російською мовами). Нижче через один інтервал ключові слова (5-10).
Розмір абзацу 4 літери.

Обсяг статті не менше 0,5 друк. аркуша (8-12 сторінок без літератури).
Посилань в тексті має бути не менше 5.

На окремому аркуші повністю прізвище, ім'я і по батькові автора і всі дані про нього (поштовий індекс, місто, місце роботи, посада, наукове звання, вчений ступінь, контактні телефони. Всі дані подаються без скорочень).

Посилання в тексті подаються у квадратних дужках, де перша цифра означає номер цитованого видання, потім ставиться кома, а після цього нумерація цитованих сторінок. Наприклад: [23, с.234-235].

Матеріали педагогічних читань будуть опубліковані у збірнику наукових праць "Наукові записки. Серія: Педагогічні науки" Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия