www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // II Науково-практична конференцiя "Формування тверезого...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

II Науково-практична конференцiя "Формування тверезого способу життя в сiм'ї та суспiльствi"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.06.2013
Адресам. Бiла Церква, вул. Лiсова, 2. Санаторiй "Дiброва"
Web-сторінкаhttp://www.arhiv.tvereza.info/
E-майлscience@tvereza.info

Дата проведення: 14 липня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 1 червня 2013 року

Організатор:
Всеукраїнський громадський рух "Твереза Україна";
Бiлоцеркiвська мiська молодiжна громадська органiзацiя "Молода Елiта"

Тематичні напрямки:
1. Педагогiка: тверезницьке виховання i навчання дiтей та молодi тверезому способу життя (ТСЖ).
2. Психологiя: формування свiдомої тверезостi у суспiльствi, тверезi моделi поведiнки в рiзних ситуацiях.
3. Соцiологiя: вивчення ставлення населення до тверезостi, проблеми алкоголiзацiї та шляхiв її вирiшення.
4. Медицина: вплив етанолу на фiзичне i психiчне здоров'я людини, а також змiни у клiнiчнiй картинi й прогнозi захворювань на фонi вживання алкоголю.
5. Iнформацiйнi технологiї: розповсюдження тверезницької iнформацiї та збереження тверезостi в iнформацiйному просторi у сучасних умовах.
6. Полiтологiя, право: тверезницьке i антиалкогольне законодавство, правовi механiзми отверезнення сучасного суспiльства.
7. Iсторiя: тверезi перiоди у вiтчизнянiй та зарубiжнiй iсторiї, досягнення й помилки законодавцiв i тверезницьких рухiв.
8. Мистецтво: ТСЖ у класичних та сучасних творах мистецтва.
9. Фiзкультура i спорт: необхiднiсть ТСЖ для фiзичного виховання, пiдтримання фiзичної форми, досягнень у спортi.
10. Iншi аспекти тверезого способу життя: дослiдження в iнших галузях, пов'язанi з утвердженням та збереженням тверезого способу життя.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
До участi в конференцiї приймаються роботи, якi мiстять оригiнальнi результати, що вiдповiдають темi конференцiї, у виглядi:
- тез доповiдей (обсягом не бiльше 4 сторiнок, тобто 8 000 знакiв);
- статей (обсягом не бiльше 12 сторiнок, тобто 24 000 знакiв).

Стаття або тези доповiдi (далi – стаття) виконується автором однiєю з робочих мов конференцiї (українська, росiйська або англiйська) i надсилається разом з заповненою реєстрацiйною картою, що розмiщена на сайтi конференцiї за посиланням http://science.tvereza.info/form.xls на адресу оргкомiтету конференцiї.

Автор самостiйно визначаєсекцiю конференцiї, до якої подається стаття, а також iндекс за унiверсальною десятковою класифiкацiєю (УДК). У випадку кiлькох спiвавторiв реєстрацiйна карта заповнюється для кожного з них.

Статтi, прийнятi до участi в конференцiї, публiкуються у Збiрнику доповiдей II науково-практичної конференцiї "Формування тверезого способу життя в сiм'ї та суспiльствi", а також на сайтi конференцiї (для публiкацiї статтi присутнiсть на конференцiї не обов'язкова).

Організаційний внесок: 50 грн.

Оплата участі:
Реквiзити для здiйснення благодiйного внеску повiдомляються авторам пiсля прийняття статтi до друку

Вимоги до оформлення матеріалів:
Стаття подається в електронному виглядi у форматi LATEX або MS Word (назва файлу - прiзвище автора латинськими лiтерами). Термiнологiя, що використовується у текстi, повинна вiдповiдати "Росiйсько-українському словнику наукової термiнологiї" (Київ: Наук.
думка. - Т. 1–3. - 1994, 1996, 1998). Фiзичнi величини наводяться в одиницях СI.
Орiєнтовна структура статтi:
- вступ (розкриваєактуальнiсть порушеної проблеми, у текстi не видiляється);
- матерiали i методи (короткий опис методик: як проводилося дослiдження, за якi роки пiднятi архiви, який роздiл законодавства аналiзувався i т.д.);
- результати та їх обговорення (основна частина статтi);
- висновки (видiляються у текстi);
- список використаної лiтератури.

Список лiтератури складається в порядку цитування у текстi. Оформлення лiтературних джерел повинно вiдповiдати загальноприйнятим вимогам (у текстi цитується в квадратних дужках у форматi [1] або [1, c. 64]).

Якщо стаття мiстить рисунки, дiаграми тощо, їх необхiдно оптимiзувати для чорно-бiлого друку i подавати в окремих графiчних файлах (назви файлiв - прiзвище автора латинськими лiтерами плюс порядковий номер рисунка). Для досягнення високої якостi друку всi зображення бажано подавати в одному з векторних форматiв (.cdr, .eps). За якiсть друку растрових зображень оргкомiтет конференцiї вiдповiдальностi не несе.

Таблицi, а також пiдписи до таблиць, зображень, дiаграм тощо розташовуються безпосередньо у текстi.

Переноси слiв у текстi неприпустимi.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия