www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська наукова конференція "Лінгвостилістика...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська наукова конференція "Лінгвостилістика XXI ст.: стан і перспективи"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.06.2013
Телефони(332) 248-367
E-майлkafedra-ikym@ukr.net
Адреса оргкомітетуКафедра історії та культури української мови, Інститут філології та журналістики, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, вул. Винниченка, 30 а, м. Луцьк, 43025

Дата проведення: 4-6 жовтня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 1 червня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Інститут філології та журналістики

Тематичні напрямки:
1. Поліфункційний статус української мови в синхронії та діахронії.
2. Жанрова парадигма сучасної української мови.
3. Мовно-стилістичні домінанти сучасного релігійного мовлення в Україні.
4. Лінгвоперсонологія в системі стилістичних досліджень.
5. Оніми в семантичній структурі тексту.
6. Стилістика діалектного мовлення.
7. Сучасні методики викладання стилістики й культури мови в освітніх закладах України.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Необхідно надіслати в оргкомітет на електронну адресу оргкомітету як додаток до повідомлення у форматі MS Word:
1) анкету-заявку на участь у конференції;
2) електронний варіант статті обсягом 8-12 сторінок;
3) рецензію наукового керівника або витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку (для аспірантів та викладачів без наукового ступеня);
4) копію квитанції про оплату

Оплата участі: за публікацію (200 грн.) та оргвнесок (50 грн. для заочних учасників - за надсилання матеріалів конференції; 100 грн. - за умови очної участі).

Оплата участі:
надіслати поштовим переказом на адресу:
Тарасюк Тетяні Миколаївні
вул. Словацького, 12, кв. 79
м. Луцьк
43025

Вимоги до оформлення матеріалів:
Рукопис потрібно надіслати на адресу оргкомітету у двох варіантах: електронному (в режимі doc версії Word 1997-2007 рр.) та паперовому, засвідченому підписом автора. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора (petrenko.doc). Текст публікації (від 8 до 12 сторінок формату А 4) повинен бути зредагований.

Послідовність структурних елементів статті: ліворуч - УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч - ім'я та прізвище автора (напівжирним шрифтом, кегль 12). Через рядок - назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (250-300 знаків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською мовою (кегль 12). Через рядок - основний текст (кегль14), через рядок після основного тексту - Джерела та література (кегль 12); через рядок після цього - розширена анотація статті російською та англійською мовами (кожна не менше 850 знаків) разом із зазначенням імені та прізвища автора і перекладом теми та ключових слів.

Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт - Times New Roman. Параметри сторінки: ліве поле - 2,5 см, праве - 1,5 см, верхнє та нижнє - 2 см. Абзацний відступ - 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).

Обов'язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (-), а також використання лапок такого формату - "" ("текст").

Ілюстративний матеріал у тексті потрібно подавати курсивом (підкреслень не робити).

Бібліографічні покликання оформляти так: на одне джерело - [1, с. 4], на кілька джерел - [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе покликання й без зазначення сторінки, якщо йдеться про джерело загалом.

Стаття має містити такі положення:
- постановка наукової проблеми та її значення;
- аналіз досліджень цієї проблеми;
- мета і завдання статті;
- виклад основного матеріалу й обґрунтування результатів дослідження;
- висновки та перспективи подальшого дослідження.

Використовуючи таблиці, саме слово "Таблиця" потрібно розмістити справа і виділити напівжирним курсивом; нижче - в центрі назва таблиці прямим напівжирним шрифтом. Таблиці нумеруйте арабськими цифрами.

Завершують статтю через один рядок після основного тексту Джерела та література, розширені анотації російською та англійською мовами. Над анотаціями потрібно зазначити ім'я і прізвище автора, назву статті російською та англійською мовами, під анотаціями - ключові слова. Оформлювати бібліографію потрібно згідно з "Бюлетенем ВАК України" № 3, 2008 р.

До статті на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора:
- прізвище, ім'я, по батькові;
- науковий ступінь, місце роботи, посада;
- домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний чи робочий телефон.

Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також правильність перекладу покладено на автора статті.

Редакційна колегія залишає за собою право рецензувати та редагувати тексти статей. Матеріали, оформлені без дотримання вимог, без надання чеків (чи копій чеків) про сплату поліграфічних послуг або надіслані пізніше зазначеного терміну, друкуватися не будуть.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь, учене звання
Посада
Місце роботи
Тема доповіді
Секція
Адреса
Телефон
E-mail
Необхідність житла (гуртожиток; готель - коштом учасників)
Форма участі в конференції
Усний виступ + публікація статті
Усний виступ без публікації статті
Публікація статті.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия