www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародній науковій конференції "Інноваційні процеси...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародній науковій конференції "Інноваційні процеси в лексиці та граматиці української мови"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.06.2013
Телефони(332) 24-84-12; +380 50 736-08-51
E-майлukrkatedra@ukr.net
Адреса оргкомітетуМірченку Миколі Васильовичу, Кафедра української мови Інститут філології та журналістики, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, просп. Волі, 13 м. Луцьк, 43025

Дата проведення: 26-27 вересня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 1 червня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Східноєвропейський національний університет
імені Лесі Українки

Тематичні напрямки:
1. Функціональна семантика лексичних і фразеологічних одиниць.
2. Динамічні процеси в термінології.
3. Українська ономастика в синхронії та діахронії.
4. Новітні тенденції в лексикографії.
5. Актуальні питання дериватології.
6. Теоретичні проблеми функціональної морфології.
7. Сучасні тенденції категорійного синтаксису.
8. Нові підходи до вивчення історії та діалектології української мови.
9. Українська мова серед інших слов'янських: лексичні та граматичні параметри.
10. Лінгвістика тексту. Контекстні вияви лексичних і граматичних одиниць.

Робочі мови конференції: слов'янські

Умови участі:
Необхідно надіслати на поштову адресу оргкомітету такі матеріали:
- заявку на участь у роботі конференції: прізвище, ім'я, по батькові, тема доповіді, секція, місце роботи, посада, науковий ступінь, учене звання, домашня адреса, № тел., e-mail, потреба в поселенні (електронний варіант на диску СD-RW в окремому файлі та один роздрукований примірник);
- статтю обсягом 8−10 сторінок, оформлену згідно з вимогами ДАК України (електронний варіант на диску СD-RW та один роздрукований примірник тексту);
- квитанцію про оплату за публікацію (200 грн.) та оргвнесок (100 грн.);
- рецензію фахівця з науковим ступенем (для аспірантів і здобувачів);
- конверт з маркою та заповненою зворотною адресою (для офіційного запрошення й додаткової інформації).

Організаційний внесок:100 грн., за публікацію - 200 грн.

Оплата участі:
Кошти необхідно надсилати поштовим переказом на адресу:
Мельник Ірині Анатоліївні
вул. Шота Руставелі, 13-в, кв.10
м. Луцьк
43017

Вимоги до оформлення матеріалів:
Рукопис потрібно надсилати в електронному варіанті у режимі doc версії word 1997-2007 рр. та роздрукованому варіанті, завіреному підписом автора, на вказану вище адресу. Назви файлів (латиницею) мають відповідати прізвищу автора: (petrenko.doc.). Текст публікації (від 8 до 10 сторінок формату А 4) повинен бути відредагований автором.

Послідовність структурних елементів статті: ліворуч - УДК (кегль 12), у наступному рядку праворуч - ім'я та прізвище автора (напівжирний шрифт, кегль 12). Через рядок - назва статті (напівжирний шрифт, кегль 14). Після назви статті через один рядок потрібно подати анотацію (850 знаків або 10 рядків) та ключові слова (5-6 слів чи словосполучень) українською, кегль 12 (слово "анотація" не пишеться). Через рядок - основний текст, через рядок після основного тексту - Джерела та література; через рядок після цього - реферат статті російською та англійською мовами (кожен не менше 850 знаків або 10 рядків) разом із зазначенням імені та прізвища автора і перекладом теми та ключових слів.

Сторінки рукопису нумеруються олівцем на звороті.

Вимоги до набору статті. Основний текст рукопису необхідно друкувати через інтервал 1,5 без переносів, 14 кеглем, шрифт - Times New Roman. Параметри сторінки: ліве - 2,5 см, праве - 1,5 см, верхнє та нижнє - 2 см. Абзацний відступ - 1,25 см, не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску.

Обов'язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире ( - ), а також використання лапок такого формату - "" ("текст").

Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не допускається).
Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках: на одне джерело - [1, с. 4], на кілька джерел - [4, с. 55; 10, с. 15].

Стаття має містити такі положення:
- постановка наукової проблеми та її значення;
- аналіз досліджень цієї проблеми;
- мета і завдання статті;
- виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів дослідження;
- висновки та перспективи подальшого дослідження.

При використанні таблиць саме слово "Таблиця" розміщується справа і виділяється напівжирним курсивом; нижче - назва таблиці прямим напівжирним шрифтом розміщена в центрі. Таблиці нумеруються арабськими цифрами.

Назву рисунку розміщують після самого рисунку, під ним (зліва) слово "Рис. №" виділяється напівжирним курсивом; назва рисунку - прямим напівжирним шрифтом.

Завершують статтю через один рядок після основного тексту Джерела та література, реферат російською та англійською мовами. Над рефератами пишуться ім'я і прізвище автора, назва статті російською та англійською мовами, під рефератами - ключові слова. Оформлювати бібліографію потрібно згідно з "Бюлетенем ВАК України" № 3, 2008 р".

До статті на окремому аркуші додається інформація про автора (українською, російською чи англійською мовами):

Прізвище, ім'я, по-батькові;

Науковий ступінь, місце роботи, посада;

Домашня адреса (або ж адреса для листування), e-mail, мобільний чи робочий телефон.

Статті аспірантів і здобувачів подаються з рецензією (надсилати сканований варіант рецензії з підписом рецензента, завіреним печаткою навчального закладу, де він працює, та її роздрукований варіант разом з іншими матеріалами).

Одноосібні статті докторів наук публікуються безкоштовно.

Статті, оформлені з порушенням вимог, не будуть розглянуті. Редакційна колегія збірника залишає за собою право рецензувати, редагувати та проводити відбір статей. Відхилені рукописи авторам не повертаються.

Відповідальність за достовірність інформації, фактів, посилань, власних імен, а також правильність перекладу несе автор статті.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия