www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-технічна конференція "Проблеми сучасної енергетики і автоматики в системі природокористування"
РубрикаКонференції
Дата проведення30.06.2013
E-майлint_conf_ea@nubip.edu.ua
Адреса оргкомітетуНавчально-науковий інститут енергетики і автоматики Національного університету біоресурсів і природокористування України, кім. 1, корп. 8, вул. Героїв оборони, 12, Київ, 03040

Дата проведення: 14-19 жовтня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 30 червня 2013 року

Організатор:
Навчально-науковий інститут енергетики і автоматики Національного університету біоресурсів та природокористування України
Науково-дослідний інститут електроенергетичних систем навчально - наукового інституту енергетики і автоматики НУБіП України
Інститут електродинаміки Національної академії наук України
Навчально-науково-виробничий центр інженерних технологій навчально - наукового інституту енергетики і автоматики НУБіП України

Тематичні напрямки:
Секція 1. Електротехнології в біотехнічних системах.
Секція 2. Процеси в електроенергетичних системах. Процеси та системи перетворення енергії відновлюваних і нетрадиційних джерел.
Секція 3. Smart Grid технології в системах енергоживлення.
Секція 4. Релейний захист та автоматика розподільних електричних мереж.
Секція 5. Інтелектуальні системи управління, робототехніки і автоматики в контексті підвищення ефективності використання природних ресурсів.
Секція 6. Теоретична електротехніка та електрофізика.
Секція 7. Електричні машини та апарати.
Секція 8. Теплоенергетика.
Секція 9. Експлуатація та надійність апаратів і систем енергозабезпечення та енергоспоживання.
Секція 10. Енергетичний аудит і менеджмент.
Секція 11. Історія та філософія науки і техніки. Методологія вищої технічної освіти.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі: конференція проводитиметься в режимі on-line з розміщенням дискусійного поля на сайті конференції http://energy_conf.nubip.edu.ua.

Матеріали конференції (тези доповідей) розміщуватимуться на вказаному сайті. Тези можуть бути написані українською, російською, англійською, польською мовами.

Матеріали конференції видаватимуться у вигляді збірника тез доповідей (в електронному та типографському варіантах).

Електронний варіант збірника тез розміщуватиметься на сайті конференції та буде доступний авторам.

Умови участі:
Необхідно на електронну адресу оргкомітету надіслати тези доповіді та заявку щодо участі у роботі конференції (форма заявки та правила оформлення тез наведені нижче).

Після розгляду оргкомітетом конференції отриманих матеріалів авторам на електронну адресу надсилатиметься повідомлення щодо прийняття матеріалів та реквізити для оплати витрат оргкомітету на організацію та проведення конференції, підготовку до друку та публікацію тез. Після отримання оргкомітетом копії документу про оплату учаснику повідомляються (електронною поштою) реквізити доступу до дискусійного поля та матеріалів конференції, терміни та умови отримання типографського варіанту збірника тез (якщо такий замовлявся автором), а також рішення оргкомітету щодо бажаності публікації відповідної статті.

Організаційний внесок: $15

Оплата участі:
Реквізити для оплати надсилатимуться учасникам конференції одночасно з інформацією оргкомітету щодо прийняття наданих матеріалів. Копію квитанції про оплату слід обов’язково направити на електронну адресу оргкомітету не пізніше вказаного у календарі конференції терміну.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Тези надаються електронною поштою однією з чотирьох мов українською, російською, англійською, польською.
Обсяг тез - одна-дві повні сторінки ф.А4, включаючи рисунки, таблиці, перелік літератури.
2. Список літератури подається в порядку посилання та має бути оформлений згідно чинних положень
3. Тези слід набирати в текстовому редакторі Word, гарнітура Times New Roman, розмір: для основного тексту 14 пт, для переліку літературних джерел та анотацій 12 пт.), інтервал одинарний.
Поля тексту: верхнє 25 мм, нижнє 30 мм, ліве 25 мм, праве 20 мм; абзац 9,5 мм.
4. Розміщення тексту:
вирівнявши "від центру" назва великими літерами ("жирний");
пропустивши рядок та вирівнявши "від центру" прізвища та ініціали авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, (курсив, "жирний"); місце роботи з вказівкою міста та країни (курсив).
пропустивши рядок текст;
пропустивши рядок перелік літературних посилань; пропустивши рядок - прізвища авторів, назва та текст анотації (на українській, російській та англійській мовах).
5. Формули та позначення набирати у редакторі формул MathType, версія 5 або 6, як окремий об'єкт розмірами: змінна 14 пт, великий індекс 10 пт, малий індекс 8 пт, великий символ 18 пт, малий символ 12 пт; кирилиця, грецька та цифри прямі, латиниця курсив.

Заявка на участь:
Назва доповіді
Назва (номер) секції
Прізвище, ім'я, по-батькові першого автора (повністю)
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи або навчання
Посада
Контактна поштова адреса
(для надіслання збірників тез)
Контактний телефон: служб, моб.
E-mail
Співавтори (прізв., ініціали, наук. ступінь, вч.звання, місце роботи, посада)
Назва доповіді, прізвища та ініціали всіх авторів англійською мовою
Кількість примірників типографського варіанту збірника тез (за бажанням отримати такі примірники).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия