www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІV Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІV Всеукраїнський з'їзд екологів з міжнародною участю
РубрикаКонференції
Дата проведення10.06.2013
Телефони(432) 59-84-43, 59-84-42
E-майлpetrukvg@gmail.com
Адреса оргкомітетуПетруку В.Г., Вінницький національний технічний університет, інститут екології та екологічної кібернетики, з приміткою: "Екологія-2013"

Дата проведення: 25–27 вересня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 10 червня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Міністерство екології та природних ресурсів України
Вінницький національний технічний університет
Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління
Національний технічний університет України "КПІ"
Національний університет "Львівська політехніка" та ін.

Тематичні напрямки:
1. Техногенно-екологічна безпека України і прогнозування ризиків у природокористуванні.
2. Моніторинг довкілля та сучасні геоінформаційні системи і технології.
3. Інтегроване управління водними ресурсами.
4. Сучасні екотехнології водоочищення та водопідготовки.
5. Сучасні технології переробки та утилізації промислових, побутових та інших відходів.
6. Раціональне використання природних ресурсів, збереження та відтворення екосистем і екомережі.
7. Ресурсоенергозберігаючі екотехнології.
8. Альтернативні (відновлювальні) джерела енергії.
9. Проблеми агроекології та радіоекології і шляхи їх вирішення.
10. Проблеми екологічної освіти і науки, виховання та культури.
11. Прилади та методи контролю речовин, матеріалів, виробів і навколишнього середовища.
12. Хімія довкілля та екотоксикологія.
13. Проблеми змін клімату та біосфери.
14. Екологія людини та екотрофологія.
15. Екологічні, економічні та соціальні проблеми сталого розвитку.
16. Інноваційно-інвестиційні проекти з екологічних проблем України.
17. Регіональна екополітика і екологічні проблеми Поділля.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
На адресу оргкомітету необхідно надіслати:
1. Текст доповіді
2. Авторську довідку про можливість опублікування.
3. Копію платіжного доручення про сплату оргвнеску.
4. Заявку учасника.

Організаційний внесок: 250 грн.
Для студентів та аспірантів участь у з'їзді 150 грн.
Заочна участь у з'їзді 150 грн (збірник надсилається поштою).

Оплата участі:
ВНТУ, код 02070693,
р/р 31252272210169
ГУДКУ у Вінницькій області МФО 802015
з поміткою "Екологія-2013" без ПДВ

Вимоги до оформлення матеріалів:
Матеріали можуть бути підготовлені українською, російською або англійською мовами. Текст необхідно готувати в редакторі Microsoft Word 97/2000/ХР/2003.

Текст доповіді (3 повні сторінки) подається у вигляді doc-файлу, а також надрукований з одного боку аркушів білого паперу формату А4. Він повинен містити: коротку характеристику загальної проблеми та актуальності нерозв'язаних задач з обов'язковими посиланнями на літературні джерела; формулювання задачі, що розглядається; характеристику методу розв'язання задачі; отримані результати; висновки; список літературних джерел. Текст доповіді повинен містити оригінальне вирішення конкретної екологічної проблеми.

Всі поля сторінки – 2,3 см. Сторінка – А4, книжна.
Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 pt, міжрядковий інтервал - одинарний.
Формули: 11 (Σ-12, табл. - 9pt), subscript/superscript - 8pt (Σ-11, табл. - 7pt), sub-subscript/ superscript - 6pt (Σ-8, табл. - 5pt), symbol - 10 pt. Вставляються по центру.

Рисунки: вставляти таким чином: скопіювати в буфер, далі вибрати "Правка", "Специальная вставка" и вибрати "Рисунок"; підпис рисунка 9 pt: рис. 1а; рис. 2а, б. Вставляються у текст по центру.

Порядок розміщення матеріалу:
УДК: зліва в верхньому рядку ставиться 11pt;
Автори: пропустивши рядок, друкуються великими літерами ініціали і прізвища співавторів, країна й місто (в дужках); bold (12pt);
Назва доповіді: у наступному рядку посередині великими літерами,
bold (напівжирний 12pt), інтервал перед і після 6pt;
Текст доповіді: з наступного рядка з абзацу 11pt;
в кінці доповіді – прізвище, ім'я та по батькові , науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи (повністю), телефон, електронна пошта, ICQ чи Skype кожного автора;
Анотації трьома мовами (українська, російська, англійська) обсягом до 75 слів, включаючи назву та прізвища авторів, 5-7 ключових слів, УДК.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Підрозділ
Організація
Службова адреса
Телефон
Факс
E-mail
Домашня адреса
Телефон
Дата
Я планую:
- виступити з секційною доповіддю
- представити доповідь на стенді
- взяти участь як слухач
- заочна участь
Інформація про доповідь:
Автор 1:
Автор 2:
Автор 3:
Назва доповіді
№ секції, на якій автор бажає доповідати
(підкреслити, хто з авторів буде доповідати).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия