www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІІ Міжнародна науково - практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІІ Міжнародна науково - практична конференція "Проблеми формування та реалізації конкурентної політики"
РубрикаКонференції
Дата проведення20.06.2013
Телефони(32) 258-24-88; +380 67 277-39-69
Факс(32) 258-22-10
E-майлtpeinem@gmail.com

Дата проведення: 19-20 вересня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 20 червня 2013 року

Організатор:
Національний університет "Львівська політехніка"
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра теоретичної та прикладної економіки
Львівське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України
Львівська Торгово-промислова палата
Сілезька Політехніка, факультет організації і управління, Катовіце (РП)
Сілезька вища школа ринкового управління та іноземних мов, Катовіце (РП)
Український вільний університет, Мюнхен (ФРН)

Тематичні напрямки:
1) формування та реалізація конкурентної політики в сучасних умовах;
2) механізми підвищення конкурентоспроможності національної економіки і національних підприємств;
3) вітчизняний та зарубіжний досвід управління у сфері економічної конкуренції;
4) теоретичні та прикладні аспекти розвитку та реформування товарних ринків;
5) економічна безпека держави та підприємств в умовах глобалізації;
6) сучасні напрями розвитку економічної теорії у сфері конкуренції;
7) проблеми корпоративного управління в конкурентних умовах.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

Умови участі:
Необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету:
1) заявку на участь;
2) тези доповідей, підготовлені однією з робочих мов конференції;
3) відсканований оригінал документа про оплату участі у конференції (всі перелічені документи прохання надсилати окремими файлами ).

Про отримання тез автору буде надіслано повідомлення на електронну пошту.

Оргкомітет розглядатиме лише матеріали, оформлені відповідно до вимог і подані у зазначений термін.

Авторам, які братимуть участь у конференції, буде надано сертифікат учасника.

Організаційний внесок:
- 100 грн. - дистанційна участь (включає лише публікацію тез доповідей та пересилання збірника тез автору);
- 250 грн. - безпосередня участь у конференції та опублікування тез (з врахуванням витрат на каву-брейк та обід);
- 35 грн. - вартість однієї сторінки публікації статті у фаховому виданні (оплату за опублікування статті можна здійснити під час конференції).

Оплата участі:
Кошти потрібно перерахувати на рахунок Львівської міської молодіжної громадської організації"Нові люди":

ЄДРПОУ 25253433
р/р 260013135
в ПАТ АКБ"Львів" м. Львів
МФО 325268

У призначенні платежу вказати "За участь у конференції" та прізвище автора.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Тези доповіді обсягом 1-2 повні сторінки формату А4 слід підготувати в редакторі WORD for WINDOWS. Гарнітура Times New Roman Cyr, розмір шрифту - 12, інтервал - 1, абзацний відступ - 5 мм. Поля: ліве - 25 мм, праве - 10мм, верхнє - 20 мм, нижнє - 20 мм.

Cтруктура тез:
прізвище та ініціали автора і співавторів (не більше 3) - справа великими літерами. Нижче - назва установи. Через два інтервали - назва тез великими літерами (по центру, напівжирним); через два інтервали - текст, перелік літератури не обов’язковий.

2. Під час роботи конференції автори можуть подати оргкомітету роздруковані тексти статей в двох примірниках обсягом 6-8 сторінок формату А4 підготовлених в редакторі WORD for WINDOWS: гарнітура Times New Roman Cyr, Основний текст: шрифт 11, інтервал 1,1, поля: зовнішнє - 1,8 см, внутрішнє - 2,5 см, зверху - 2,0 см, знизу - 2,7 см. Поля дзеркальні. Колонтитули: зверху 1,25 см, знизу - 1,6 см. Номери сторінок не проставляються.

У першому рядку справа вказується УДК (напівжирний шрифт). Наступний рядок - ініціали та прізвища авторів (шрифт напівжирний), справа. Наступний рядок - місце праці авторів (справа). Далі назва статті великими літерами (шрифт 14, напівжирний) по центру. Наступний рядок - прізвища та ініціали авторів (курсив, зліва, починаючи зі знаку ) та рік написання). Через рядок - анотація українською мовою (не більше 60 слів, додатковий відступ 1см, напівжирний). Нижче - ключові слова (напівжирний) (не більше 8 слів, додатковий відступ 1см). Нижче через рядок у тому самому порядку інформація англійською мовою (без рядка з ініціалами авторів і знаком ). Через рядок - основний текст статті. (див. Приклад оформлення статті).

Заголовки таблиць розміщують по центру (шрифт 11 напівжирний), а нумерація праворуч таблиці курсивом. Розмір шрифта для набору текстів у таблиці - 10.

Формули нумерують в круглих дужках праворуч тексту.

Рисунки виконуються засобами Microsoft Office або вставляються у публікацію у растрових форматах TIFF, PCX, BMP з роздільною здатністю 300 dpi. Написи під рисунками виконуються шрифтом гарнітури Times New Roman Cyr 10 кеглем. Рисунки, виконані засобами Microsoft Word повинні бути згруповані як один об’єкт. Перелік посилань (повинен бути обов’язково) подається в кінці публікації курсивом (слово"Література" не ставиться). У тексті статті обов’язкові посилання на використані джерела.

Структура статей повинна відповідати Постанові ВАК від 15.01.2003р. №7-05/1, а саме повинна містити частини: постановка проблеми; аналіз останніх досліджень і публікацій; формулювання цілей статті; виклад основного матеріалу; висновки та перспективи подальших досліджень.

На першій сторінці статті повинні бути підписи автора (авторів) і керівника підрозділу чи наукового керівника. Крім того, необхідно подати експертний висновок, дві рецензії (внутрішню і зовнішню), завірені належним чином.

Авторам з інших ВНЗ необхідно подавати лист-прохання керівника організації про опублікування статті та довідку про автора

Після завершення конференції статті будуть опубліковані у науковому виданні "Вісник Національного університету "Львівська політехніка""Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку", що входить у перелік затверджених ВАК України.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по-батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Організація (установа), підрозділ
Службова адреса
Домашня адреса
Контактний телефон, факс
E-mail
Планую (потрібне вказати)
- виступити з доповіддю (на пленарному засіданні, на секційному засіданні);
- взяти участь як слухач;
- публікація тез і/ чи статті.
Назва доповіді
Назва статті
Готель бронювати (потрібне вказати):
- так,
- ні.
Сертифікат учасника:
- так,
- ні.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия