www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція"Актуальні...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція"Актуальні питання освіти і науки"
РубрикаКонференції
Дата проведення04.10.2013
E-майлpsychol.teacher.conference@ukr.net

Дата проведення: 23 - 24 жовтня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 4 жовтня 2013 року

Організатор:
Харківська обласна громадська організація "Культура здоров’я"

Тематичні напрямки:
- сучасні методологічні та теоретичні аспекти досліджень філософії, соціології, педагогіки, психології, медицини та інших наукових галузей;
- технологічні та методичні основи наукових досліджень;
- соціально-психологічні проблеми організації та управління;
- психолого-педагогічні проблеми в освіті;
- основи формування здорового способу життя та культури здоров'я молоді як напрям освітньої діяльності;
- сучасні реалії та перспективи розвитку, навчання, виховання, соціалізації осіб з особливими потребами;
- психологія соціальних комунікацій, міжгрупових відносин, медіа-психологія;
- сучасна установа освіти і громадянське суспільство (медіапідтримка, зв'язки з громадськістю, піартехнології тощо).

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Необхідно надіслати такі матеріали:
1) реєстраційну форму учасника (додаток 1);
2) статтю (обсяг 3-7 стор.) Всі матеріали подаються в електронному вигляді. При особистій подачі матеріалів роздрукований примірник статті підписується автором / авторами.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг статті - від 3 до 7 повних сторінок формату А 4, включаючи список літератури (не більше ніж 5 джерел) та анотації.
- Стандарти - кегль 14 pt, міжрядковий інтервал - 1,5; поля - верхнє, нижнє, ліве, праве - 20 мм, шрифт - Times New Roman.
Текст без переносів, без колонтитулів, вирівнювання по ширині. Всі ілюстрації, схеми, таблиці подаються чорно-білі, "вмонтовуються" в основний текст статті і даються додатково у вигляді окремих файлів в одному з таких форматів: TIFF, PCX, JPG, BMP, CDR, MS Word (формат А 5).
- Мова статті - українська, російська, англійська, німецька.
Наукові статті опубліковані в збірнику, враховуються ВАК України як друкована праця та апробація дисертаційного дослідження. Відповідно до вимог ВАК України (Постанова № 7-06 від 15 січня 2003 р.) необхідно дотримуватися таких елементів написання статей:

1. Проблема, її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями.
2. Ціль статті, постановка завдання.
3. Аналіз публікацій (виділення невирішених проблем).
4. Виклад основного матеріалу, обґрунтування результатів дослідження.
5. Висновки, перспективи.
6. Література.

Порядок оформлення:
- УДК (зліва, жирний шрифт, кегль 14), можна заказати в редколегії;
- Прізвище, ім'я та по батькові автора/авторів (відомості по кожному надаються окремими рядками (по центру, жирно, кегль 14);
- Назва організації без скорочень (по центру, кегль 14);
- Назва статті (через 1 рядок, по центру, жирно, кегль 14);
- Анотація мовою статті обсягом 300-400 знаків (через 1 рядок, без слова "анотація", без абзацного відступу, по ширині, курсивом, не виділяти жирним, кегль 14);
- Ключові слова (3-8 слів, по ширині, курсив, не виділяти жирним, кегль 14);
- Основний текст (через 1 рядок, по ширині, абзацний відступ 1 см.; кегль 14, переноси слів не припускаються, по тексту використовуються однакові лапки "" і апостроф’);
- Література (по центру): бібліографічні джерела наводяться в алфавітному порядку; оформлення з дотримання стандартів ВАК України 2008 (див. Бюлетень ВАК України № 3, 2008). Нумерацію ставити з абзацу, не використовувати автоматичну нумерацію.
Наприклад:
1. Кыверялг А. А. Методы исследования в профессиональной педагогике / А. А. Кыверялг. - Таллинн : Валгус, 1980. - 334 с.
2. Кудрявцев В. Т. Культуросообразное образование: концептуальные основания / В. Т. Кудрявцев, В. И. Слободчиков, Л. В. Школяр // Изв. Рос. акад. образования. - 2001. - № 4. - С. 4 − 46.
- Ім'я та прізвище, автора/авторів і назва статті російською мовою (через 1 рядок, по ширині, жирно, кегль 14);
- Текст анотації (російською мовою, без слова "анотація", без абзацного відступу, по ширині, курсив, кегль 14);
- Ключові слова (російською мовою, по ширині, не виділяти жирним).
- Ім'я та прізвище, автора/авторів і назва статті англійською мовою (через 1 рядок, по ширині, жирно, кегль 14);
- Текст анотації (англійською мовою, без слова "анотація", без абзацного відступу, по ширині, курсив, кегль 14);
- Ключові слова Key words (англійською мовою, по ширині, не виділяти жирним).

Електронна версія тексту має бути в редакторі MS Word, файл формату "DOC", назва файлу - прізвище та ініціали автора, наприклад, Мельник Ю.Б. (стаття); Мельник Ю.Б. (заявка).

Стаття має бути ретельно перевірена на наявність орфографічних та стилістичних помилок і повністю відредагована, відповідати вимогам до оформлення наукових статей. Відповідальність за достовірність викладеної інформації покладається на авторів. Оргкомітет залишає за собою право скорочувати, а також не друкувати статті, які виконані з порушенням вимог до оформлення матеріалів.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия