www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // X Міжнародна науково-практична конференція "Формування...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

X Міжнародна науково-практична конференція "Формування ефективних механізмів підвищення конкурентного потенціалу економічних систем за умов розвитку інтеграційних процесів"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.08.2013
Телефони(382) 72-70-41; +38067 284-97-19
Web-сторінкаhttp://mev-hnu.com/load/2013/30
E-майлconference@mev-hnu.com
Адреса оргкомітетуНижник Віктор Михайлович, Хмельницький національний університет, вул. Інститутська, 11, м. Хмельницький, Україна, 29016

Дата проведення: 4-6 жовтня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 1 серпня 2013 року

Організатор:
Хмельницький національний університет

Тематичні напрямки:
1. Регіональні механізми формування конкурентного потенціалу та перспективи їх використання.
2. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобалізаційних викликів.
3. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов розвитку конкуренції.
4. Формування конкурентоспроможності персоналу підприємств у розширенні міграційних процесів.
5. Людський потенціал та його конкурентоспроможність у розвитку соціально-трудових відносин.
6. Вплив поглиблення міжнародних відносин на процеси формування конкурентних переваг промислових підприємств.
7. Конкурентний потенціал підприємства: методи та механізми підвищення.
8. Формування ефективного ринку праці у підвищенні конкурентоспроможності трудових ресурсів.
9. Механізми підвищення та реалізації економічного потенціалу підприємств.
10. Міжнародні економічні відносини в механізмі підвищення конкурентоспроможності економічних систем.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
надати матеріали через форму на сторінці http://mev-hnu.com/index/zayavka/0-32, або надіслати: реєстраційну картку учасника; текст статті. Назва файлу – (№ секції_ прізвище автора), наприклад: 3_jons.doc; анотацію-повідомлення українською, російською та англійською мовами; рецензію доктора наук; копію документа про оплату на е-mail оргкомітету.
Вартість: однієї повної (неповної) сторінки статті, опублікованої у Віснику Хмельницького національного університету, який є фаховим виданням, складає 35 грн.

Оплата участі:
Оплата проводиться шляхом перерахування до 1 серпня 2013 р. вартості публікації на карту ПриватБанку оргкомітету конференції 4405 8858 1397 0115.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Текст повинен бути підготовлений за допомогою редактора Microsoft Word. Рисунки та елементи графіки слід вставляти в текст статті як об'єкт.
Обсяг рукопису – 4-10 повних сторінок, включаючи рисунки та таблиці. Кількість авторів – не більше трьох.
До опублікування у "Віснику ХНУ" приймаються наукові праці, які не друкувались раніше. Мова публікацій українська, російська або англійська.
Текст розміщується на листах формату А4 (210х297). Поля: ліве - 2,5, праве - 1,5, верхнє і нижнє - 2,5 см. Колонтитули: верхній - 1,27; нижній - 1,5 см. Рукопис повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.
Статті мають відповідати вимогам до фахових видань та видань включених до економетричної бази "Індекс наукового цитування" (Російська Федерація) і бути викладені за наступною структурою:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими та практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень чи публікацій;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку;
- література.
Текст рукопису має бути побудований за загально-прийнятою схемою:
- індекс УДК у верхньому лівому кутку листа (Times New Roman, 12 пт., не жирним);
- ініціали та прізвища авторів – великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт., не жирний);
- назва організації, де працює автор – повністю, 8 пт., не жирний);
- назва статті – великими літерами (Times New Roman, 12 пт., жирний);
- анотація обсягом від 2 до 8 рядків машинописного тексту мовою оригіналу після назви статті (Times New Roman, 12 пт., курсив);
- перелік ключових слів, що починається з слів: "Ключові слова:" (Times New Roman, 10 пт.); загальна кількість ключових слів – 4-8.
- ініціали та прізвища авторів – англійською мовою великими літерами у верхньому правому кутку листа (Times New Roman, 12 пт., не жирний);
- назва організації, де працює автор – англійською мовою повністю, 8 пт., не жирний);
- назва статті – великими літерами англійською мовою (Times New Roman, 12 пт., жирний);
- розширена анотація англійською мовою обсягом від 8 до 12 рядків машинописного тексту після назви статті (Times New Roman, 12 пт., курсив);
- перелік ключових слів англійською мовою, що починається з слів: "Ключові слова:" (Times New Roman, 10 пт.). загальна кількість ключових слів – 4-8;
- текст статті, відповідно до вищезазначеної структури;
- список використаних джерел;
- транслітерація списку використаних джерел. Для транслітерації бібліографічних джерел можна використати стандартну українську транслітерацію.

Для набору статті та списку літератури використовувати шрифт Times New Roman, 10 пт., Symbol, 10 пт., (грецькі букви). Інтервал між рядками -1,3 см. Для назв таблиць використовувати шрифт 10 пт., жирний.
Для напису під рисунками використовувати шрифт 8 пт., жирний.

Формули розташовуються по центру; нумерацію формул здійснюють по правому краю. При наборі формул використовувати вбудований у Word редактор формул, застосовуючи такі стилі: текст - Times New Roman; розміри: звичайний – 11 пт., великий індекс – 9 пт., малий індекс - 7 пт., великий символ – 16 пт., малий символ – 12 пт.

Літературні джерела, що цитуються, повинні бути пронумеровані відповідно з порядком звертання до них у тексті. Посилання на джерело і сторінки в ньому подаються у квадратних дужках. Список літератури наводиться наприкінці статті бібліографічним переліком джерел на мові оригіналу, відповідно до діючих вимог ("Бюлетень ВАК України", №3, 2008).

Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До тексту статті без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки. Робота, яка не відповідає вимогам до набору тексту, повертається авторам на доопрацювання.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия