www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених "Актуальні проблеми наук про життя та природокористування"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.08.2013
Телефони(44) 527-87-20
E-майлnatural.sciences@cysc.com.ua
Адреса оргкомітетуНаціональний університет біоресурсів і природокористування України, вул. Героїв Оборони, 15, м. Київ, Україна, 03041

Дата проведення: 16-18 жовтня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 1 серпня 2013 року

Організатор:
Кабінет Міністрів України
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Global Consortium of Higher Education and Research for Agriculture
Національний університет біоресурсів і природокористування України
Агрохолдинг "Мрія"
ВМГО "Спілка молодих аграріїв України"
Спілка молодих вчених НУБіП України
Рада аспірантів НУБіП України
Студентська організація НУБіП України

Тематичні напрямки:
- Рослинництво, екологія і біотехнології в сільському господарстві.
- Науковий супровід ветеринарного сервісу для отримання якісної і безпечної продукції тваринництва.
- Лісове і садово-паркове господарство на засадах екологічно орієнтованого лісівництва (ЕОЛ).
- Біоекономіка в умовах глобалізації.
- Енергоефективність в агропромисловій та проридоохоронних сферах.
- Сучасні технології в тваринництві і рибництві та їх адаптація до світових вимог.
- Проблеми майнових і земельних відносин аграрного сектору України в трансформаційних процесах сучасної держави
- Інженерія агробіосистем
- Гуманістичний вимір наук про природу та природокористування.
- Сучасні проблеми сільськогосподарської радіології.
- Актуальні аспекти якості і безпеки сировини та продуктів харчування
- Інформаційні технології в природокористуванні.
- Перспективи та проблеми розвитку державного управління, інноваційної діяльності та Extension в Україні.
- Роль громадських організацій у вирішенні проблем наук про життя

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Умови участі:
Для участі в конференції необхідно подати в Оргкомітет: заявку на участь, доповідь (згідно з вимогами) або статтю, сплатити оргвнесок та надіслати чек у електронному варіанті.

Організаційний внесок: 100 грн. (для молодих вчених НУБіП України) та 150 грн (для інших учасників, у т.ч. іноземних).

Оплата участі:
Платіжні реквізити для сплати оргвнеску:
Одержувач: Національний університет біоресурсів і природокористування України
р/р 31258273210003
банк: ГУ ДКУ у м. Києві
МФО 820019, код 00493706
Призначення платежу: "За участь у конференції "Актуальні проблеми наук про життя та природокористування"
Код 15.24.04
відділ науково-технічної інформації

Вимоги до оформлення матеріалів:
Вимоги до оформлення тез:
Обсяг: 1-2 повних сторінки.
Формат аркуша паперу – А4, орієнтація – книжкова.
Поля: верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм, ліве – 20 мм, праве – 20 мм.
Шрифт: Times New Roman Cyr 14.
Інтервал: 1,5.
Абзац: 1,25 см.
Розміщення тексту: На початку наукової праці зазначають УДК (вирівнювання по лівому краю, шрифт Times New Roman Cyr, 12 pt).

З нового рядка Заголовок – великими літерами (вирівнювання по центру, шрифт Times New Roman Cyr, 16 pt).

Далі зазначають відомості про автора та наукового керівника, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, ВНЗ, е-mail, прізвище, ім'я, по батькові, вчене звання та посада наукового керівника.

Текст наукової праці слід набирати в текстовому редакторі MS Word 2003, шрифт Times New Roman Cyr, 14 pt, вирівнювання – по ширині, абзацний відступ – 1,25 см.

Формули мають бути написані в програмі Equation Editor (цей редактор є внутрішнім редактором формул у Microsoft Word).

Рисунки слід виконувати у редакторі Microsoft Word за допомогою функції "Створити рисунок", розташовувати їх по центру, шириною не більше 14 см без обтікання текстом.

Фотографії відсканувати і внести на електронний носій в окремий файл під назвою Foto. Графіки креслити в програмі MS Excels і вставляти в текст публікації як рисунки. На кожну формулу, таблицю, рисунок чи графік потрібно робити посилання в тексті.


Матеріали та заявку на участь надсилати в електронному і паперовому варіантах.
Доповіді, які будуть оформлені з порушенням вимог, не розглядатимуться.

Вимоги до оформлення статей:
До друку приймаються наукові статті, які раніше не публікувались. При їх підготовці просимо дотримуватись вимог Постанови ВАК України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до пе¬реліку ВАК України" від 15.01.2003 р. № 7-05/1 щодо змісту наукових статей.

Автори подають (відповідально¬му секретарю) статтю українською мовою, загальним об-сягом не більше 0,5 обліково-видавничого аркуша.

На першій сторінці статті друкуються індекс УДК, назва статті, ініціали та прізвища авторів, їх вчені зван¬ня, повна назва організації та анотація українською мо¬вою. На останній сторінці, після посилань на літературу, наводяться анотації російською та англійською мовами, включаючи ініціали і прізвища авторів та назву статті.

Тексти подаються у форматі редактора МS WORD for Windows (шрифт - Times New Roman, 14 рt, графіки - у форматі Tiff або Jpeg).

Автори несуть відповідальність за точність і якість перекладу та правильність визначення індексу УДК.

На окремому аркуші вказуються відомості про авторів (прізвище, ім'я, по-батькові, місце роботи, посада, вчене звання, службова та домашня адреси, службовий та до¬машній телефони).

Заявка на участь:
Висловлюю бажання взяти участь у роботі міжнародної конференції “Актуальні проблеми наук про життя та природокористування ”
Прізвище, ім'я, по батькові
Тематичний напрямок
Назва доповіді
Науковий ступінь, вчене звання
Посада, назва ВНЗ (організації, установи)
Поштова адреса
Телефон
е-mail
Тема доповіді
Форма участі (доповідь на секційному засіданні, стендова доповідь), необхідне підкреслити.
Необхідне технічне обладнання для доповіді:
- мультимедійний проектор
- інше
Потреба у бронюванні гуртожитку для приїжджих чи студентському готелі (так, ні), необхідне підкреслити.
Дата та час заїзду
Дата та час від'їзду
Додаткова інформація для оргкомітету (при потребі).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия