www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Видання колективної монографії: " Інноваційно-...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Видання колективної монографії: " Інноваційно- інвестиційні,  ресурсні та управлінські  складові розвитку підприємств-учасників інтеграційних об'єднань"
РубрикаКонференції
Дата проведення04.11.2013
Телефони+380 66 702-15-58
Web-сторінкаvichnykova@mail.ru

Факультет економіки та менеджменту Національної металургійної академії України з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії

Контрольні дати:
- термін надання авторами матеріалів (довідки, статті та от сканованої рецензії для аспірантів та здобувачів) для розгляду головним редактором - протягом 14.10 - 04.11.2013року;
- розсилка монографії авторам та довідок про участь в розробці теми дослідження - до 20.12.2013р.

Орієнтовні назви розділів:
1. Ґенеза наукових поглядів на розвиток м'яких форм об'єднань (асоціацій, кластерів) та місця представників підприємництва в цих об'єднаннях
2. Передумови інтеграції та закономірності розвитку підприємств-учасників угруповань
3. Вплив інновацій на становлення підприємств в складі інтеграційних утворень (теорія, методика, практика)
4. Роль інвестицій в розвитку підприємств, що входять до інтегрованого угруповання (теорія, методика, практика)
5. Фінансово-економічні проблеми забезпечення сталого розвитку підприємств
6. Значення трудового, виробничого та технологічного потенціалу в ефективній діяльності суб'єктів господарювання, що входять до м'яких форм об'єднання підприємств (теорія, методика, практика)
7. Механізм управління підприємствами-учасниками інтегрованого об'єднання

Вимоги до матеріалів монографії:
1.Матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретично-методичну або практичну цінність.
2.Викладені наукові положення підлягають обґрунтуванню, повинні супроводжуватись конкретними пропозиціями щодо поліпшення існуючого стану та можливими напрямками використання викладених результатів наукових досліджень.
3.Обсяг матеріалів - 8 -16 сторінок українською або російською мовою.
4.Обов'язкові посилання на джерела.
5.Матеріали повинні бути відредаговані стилістично та граматично.
6.Для молодих науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук) обов'язкова відсканована рецензія доктора економічних наук.

Вимоги до оформлення матеріалів
- Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій.
- Формат текста: Word for Windows - 95/97/2000. Формат сторінки: А5. Поля: 1,7 см - зо всіх боків. Шрифт тексту: розмір (кегль) - 11; тип - Times New Roman, інтервал - 1,0
- Для рисунків і таблиць: шрифт Times New Roman, 10 кегль, інтервал між рядками - 1. Рисунки, таблиці, діаграми створюються з використанням чорно-білої гами. Зноски не допускаються!
- Математичні формули виконуються у редакторі формул Equation з дотриманням наступних. параметрів: розмір: звичайний - 11 пт; великий індекс - 10 пт; малий індекс - 8 пт; великий символ - 11пт; малий - 8 пт. Формули обов'язково повинні бути пронумеровані у круглих дужках.
- Назва друкується строчними літери, вирівнювання - посередині. Нижче через інтервал- прізвище та ініціали автора. Після відступу подається текст.

1. Відступ першого рядка кожного абзацу робиться не "пропусками", а за допомогою "табулятора" або автоматично через меню Microsoft Word;
2. Відстань між словами - не більше 2 пропусків;
3. Перенос слів ( в тому числі і автоматичний) не допускається;
4. Рисунки (схеми, графіки) обов'язково повинні мати назву, яка розміщується після рисунка посередині рядка. Пояснення до рисунка (при їх наявності) розміщують перед назвою рисунка.
5. Не допускаються скановані та великі таблиці, скановані (сфотографовані), не згруповані або кольорові рисунки.
6. Бібліографічний опис оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (http://www.library.ukma.kiev.ua/index.php?id=207)

Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам або запропонованій тематиці, розглядатися не будуть.

Матеріали в монографію надсилаються окремими файлами. Назва файлу з результатами дослідження - прізвища всіх авторів (наприклад, Коваль, Сахно, Огієнко), довідка про автора - прізвища авторів та слово "довідка" (наприклад, Коваль_Сахно_Огієнко_довідка), рецензія - прізвища авторів та слово "рецензія" (наприклад, Коваль_ Сахно_Огієнко_рецензія).

Фінансові умови
Вартість однієї сторінки публікації в монографії (з урахуванням розсилки) - 40 грн. (еквівалент 20 грн. за сторінку формату А4, 14 шрифту, 1,5 інтервалу), для учасників, які брали участь в трьох попередніх монографіях за темою «Методологія управління підприємствами різних організаційно-правових форм та форм власності» (державний реєстраційний номер 0107U001146, 2006-2015рр.), вартість участі становить 30 грн. за 1 сторінку.

Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після прийняття рішення головним редактором про їх включення до колективної монографії.

На кожну статтю надсилається один примірник монографії. Вартість додаткового екземпляра - 80грн (з урахуванням пересилки). Шановні колеги! Про бажання отримати додаткові екземпляри монографії (для співавторів, наукових консультантів, бібліотек тощо) прохання попередити заздалегідь.

Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN), УДК та ББК. Примірники монографії розсилаються відповідно до списку обов'язкової розсилки. Монографія рецензується трьома докторами економічних наук.

Шановні колеги! Про бажання отримати додаткові екземпляри монографії (для співавторів, наукових консультантів, бібліотек тощо) прохання попередити заздалегідь.

Довідка про автора статті:
Прізвище, ім'я, по-батькові
Вчене звання, науковий ступінь
Посада (обов'язкова інформація про кафедру або структурний підрозділ)
Повна назва вищого навчального закладу
Поштова адреса та індекс ( для пересилки монографії):
Контактний телефон для спілкування та телефон для поштового відправлення
E-mail
Назва монографії
Номер розділу, до якого передбачається включення матеріалів
Назва статті
Потреба в довідці про участь в розробці комплексної теми так/ні.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия