www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Видання фахового наукового журналу: "Вісник Одеського...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Видання фахового наукового журналу: "Вісник Одеського національного університету. Економіка" (Том 18 Випуск 1)
РубрикаКонференції
Дата проведення30.08.2013
Телефони+38 095 314-96-13
Web-сторінкаhttp://www.visnyk-onu.od.ua/
E-майлeconom@visnyk-onu.od.ua
Адреса оргкомітетуРедакція наукового журналу вул. Дворянська, 2, каб. 69, м. Одеса, Україна, 65082

Останній день подання матеріалів: 30 серпня 2013 року

Мови публікацій: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Для опублікування статті, до редакції електронною поштою
необхідно направити:
- заповнену за зразком довідку про автора;
- статтю;
- для осіб, які не мають наукового ступеня, - відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь зі спеціальності, що відповідає предмету дослідження (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою факультету (інституту).
- квитанцію про сплату вартості публікації наукової статті.

Зразок оформлення назви електронних файлів: Іванов_довідка про автора, Іванов_стаття, Іванов_квитанція, Іванов_рецензія.

Публікаційний збір: 200 грн. за одну статтю незалежно від її обсягу. Збір покриває витрати, пов'язані з редагуванням (коректуванням) статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Оплата участі:
Збір необхідно сплатити за такими реквізитами:
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
П.І.Б.: Свідлов Іван Юрійович
Поточний рахунок одержувача: 26251007910112
ОКПО: 3250611619
МФО банка одержувача: 351005
Призначення платежу: поповнення рахунку Свідлов І.Ю. від П.І.Б.

Авторські примірники наукового журналу "Вісник Одеського національного університету. Економіка", будуть направлені на поштові адреси, вказані в інформаційних довідках, рекомендованим листом до 25 вересня 2013 року.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Обсяг статті - не більше 15 сторінок, включаючи ілюстрації, таблиці, графіки, список літератури.
- поля верхні та нижні, ліві і праві - 2,0 см.
- міжрядковий інтервал - 1,5
- шрифт "Times New Roman" - 14
- абзацний відступ - 0,5 см. (не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску).
- текст вирівнюється по ширині.
2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела. Наприклад: [3, с. 234] або [2, с. 35; 8, с. 234];
3. Список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт "Бібліографічний запис. Бібліографічний опис" (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року № 342);

Структура статті:
1. Загальні вимоги:
Відповідно до вимог постанови Президії ВАК України від 15.01.03 № 7-05/1, основний текст статті повинен містити такі необхідні елементи: - постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, на які спирається автор;
- виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження та перспективи подальшого розвитку в цьому напрямі.
2. Рисунки і таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.
3. Формули в статтях мають бути набрані за допомогою редактора формул (внутрішній редактор формул в редакторі Microsoft Word for Windows).
4. Стаття повинна містити назви статті, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами; обсяг анотації - мінімум 3 речення, кількість ключових слів - мінімум 5 слів.

Стаття повинна мати такі структурні елементи:
- індекс УДК (у верхньому лівому кутку сторінки);
- прізвище та ініціали автора(-ів), науковий ступінь, вчене звання та назва статті трьома мовами
- українською, російською, англійською (не більше 3-х авторів);
- текст статті;
- список літератури.

Довідка про автора:
Прізвище, ім'я, по батькові автора
Відомості про наукового керівника (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання, посада)
(заповнюється у разі відсутності науковогоступеня)
Місце роботи (навчання), науковий ступінь,
вчене звання, посада
Контактний телефон
E-mail
Поштова адреса (за зразком: вул. Дворянська, 2 кв. 6, м. Одеса, 65026).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия