www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // II Міжнародна науково-практична заочна конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

II Міжнародна науково-практична заочна конференція "Лінгвокогнітивні та соціокультурні аспекти комунікації"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.09.2013
Телефони+380 96 149-84-12
E-майлkafedra.iem@oa.edu.ua

Дата проведення: 17 жовтня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 15 вересня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Національний університет "Острозька академія"
Факультет романо-германських мов
Кафедра індоєвропейських мов
Науково-практична лабораторія "Сучасні технології формування іншомовної комунікативної компетенції"

Тематичні напрямки:
1. Лінгводидактика та соціолінгвістика.
2. Когнітивна лінгвістика та прагматика.
3. Проблеми лінгвістики тексту та дискурсу.
4. Фонетична, лексична та граматична системи мови та методи їх досліджень.
5. Стилістика та інтерпретація тексту.
6. Мова в діалозі культур.
7. Сучасні підходи та інноваційні технології формування іншомовної комунікативної компетентності.
8. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
9. Мовні системи: проблеми розвитку та функціонування в поліетнічному та полікультурному просторі.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Форма проведення: заочна.

Умови участі:
Необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету
- Заявку для участі у конференції (форма додається);
- Електронний варіант статті (6-12 сторінок, у форматі .doc, .docx, .rtf);
- Скановану рецензію доктора/кандидата наук на статтю для учасників без наукового ступеня (у форматі .jpg, .png);
- Скановану квитанцію про оплату участі у конференції (у форматі .jpg, .png);
- Скановану квитанцію про оплату публікації статті у збірнику (у форматі .jpg, .png).

Файл заявки створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: .doc, docx, .rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім'я автора набрати латинським шрифтом, наприклад, zayavka_Ivaniv.doc.

Електронний варіант статті створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: .doc, docx, .rtf. Файл назвати за номером тематичного напрямку та прізвищем автора статті, наприклад, 2_Ivaniv.doc.

Відскановані рецензії та квитанції називати за прізвищем автора статті наприклад, recenziia_Ivaniv.doc., kvitanciia_Ivaniv.doc.,

Вимоги до оформлення матеріалів:
При написанні статей слід ураховувати Постанову 15.01.2003 №7-05/1 Президії ВАК "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України", а також зміни у вимогах до оформлення наукових робіт та бібліографічних джерел, введені в 2008 р. (Бюлетень ВАК України. - 2008. - № 3).

Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt, міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва - 2,5 см, справа - 2 см, зверху - 2 см, знизу - 2 см.

Матеріали подавати у такій послідовності:

1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).
2. Ініціали та прізвище автора/авторів (праворуч).
3. Назва навчального закладу та міста (окремий абзац праворуч).
4. Назва статті - великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
5. Анотації та ключові слова українською, російською і англійською мовами (перед текстом, курсивом).
6. Текст статті.
7. Список літератури (подається за алфавітним порядком через рядок після основного тексту), посилання у тексті позначаються у квадратних дужках.
8. Малюнки і таблиці вставляються в текст як вставлений об'єкт.
9. Графіки вставляти у формі окремих gif або jpeg файлів (бажано всередині статті).
10. Спеціальні шрифти надсилати додатково окремими вкладеними файлами.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада
Установа (назва, адреса, телефон, факс, e-mail)
Тема доповіді
Тематичний напрямок
Форма участі
Домашня адреса, контактний телефон, e-mail (просимо чітко вказувати поштовий індекс).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия