www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // V Міжнародна науково-практична конференція "Інновації...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

V Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.09.2013
Телефони(4631) 2-23-53, +380 96 239-73-97
E-майлnizhyn.kaf_ped@mail.ru
Адреса оргкомітетуНовгородській Юлії Григорівні вул. Крапив’янського, 2 Кафедра педагогіки Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, м. Ніжин, Чернігівська обл., 16602

Дата проведення: 10-11 жовтня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 15 вересня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти та науки, молоді та спорту України
Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України
Інститут вищої освіти НАПН України
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя.

Тематичні напрямки:
1. Актуальні проблеми філософії вищої школи
2. Проблема ступеневої підготовки у вузі в контексті Болонського процесу
3. Інноваційні технології у вузівській дидактиці
4. Моніторинг якості вищої освіти
5. Проблеми професійного становлення фахівців у вузі
6. Зарубіжний і вітчизняний досвід підготовки фахівців у ВНЗ.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Матеріали (заявка на участь, диск і текст статті, квитанція (копія!) про сплату оргвнеску і за публікацію статті, два конверти автора із зворотною адресою).

Організаційний внесок: 120 грн.

Оплата участі:
Оргвнесок надсилати на адресу: Микитусі Роксолані Юріївні вул. Крапив’янського, 2 Кафедра педагогіки Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, місто Ніжин Чернігівської області 16602.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1) Згідно з постановою президії ВАК України від 15.01.03 року за № 7-05/1 статті повинні містити такі елементи: постановка проблеми, її зв'язок з важливими завданнями, загальний аналіз останніх досліджень і публікацій з проблеми із зазначенням нерозв'язаних питань або аспектів, мету даної публікації, а наприкінці публікації -висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок із даного напрямку ( назву кожного елемента слід виділити курсивом із підкреслюванням). Виклад основного змісту публікації повинен містити повне обґрунтування одержаних результатів.
2) Приймаються рукописи - українською, російською, англійською мовою.
3) Електронна версія рукопису подається у вигляді документа Word (редактор Microsoft Word 2003 for Windows чи пізніших версій). До електронної версії додається підписана автором роздруківка тексту на стандартних аркушах ( текст друкується з одного боку аркуша), заявка на участь у конференції, квитанція про
перерахування організаційного внеску.
4) Текст набирається гарнітурою Times New Roman 14 пунктів. Допускається виділення символів (фрагменту тексту) напівжирним шрифтом та курсивом. Назву статті не слід набирати з підкресленням.
5) Параметри сторінки: формат А-4 (210х297 мм); поля: вгорі, знизу - 20мм, зліва 30мм, справа - 10мм, відступ абзацу - 10мм. Інтервал - 1,5.
6) Орієнтовний обсяг матеріалів публікацій становить 8-12 сторінок.
7) Матеріал рукопису на диску повинен бути ідентичний роздруківці.
8) Матеріал розташовується у такій послідовності:
a) УДК;
b) Назва статті (напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка із вирівнюванням по центру);
c) Ім'я та прізвище автора;
d) Анотація (5-6 речень) і ключові слова (українською та російською мовами)
e) Текст статті (із вирівнюванням по ширині);
f) Список використаної літератури, який подається згідно з прийнятим державним ГОСТом та вимогами ВАК України. Список починається підзаголовком "Література" (із вирівнюванням по центру);
g) Назва статті, прізвище та ініціали автора, анотація і ключові слова англійською мовою (у разі публікації статті англійською мовою - все це подати українською або російською мовою);
9) Диск повинен містити тільки такі файли:
a) Файл із текстом статті (назва файлу згідно прізвища
автора);
b) Файл із відомостями про автора (авторів), що включає:
i) прізвище, ім'я, по батькові автора (авторів) повністю;
ii) вчене звання, науковий ступінь, посада;
iii) місце роботи, назва установи (повна), населеного пункту (якщо його назва не входить до складу назви установи, назва країни для іноземних авторів; контактні телефони).
c) Для осіб без наукового ступеня - рецензія і витяг з протоколу з рекомендацією до друку
d) Квитанція (копія) про оплату оргвнеску і за друкування статті.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По батькові
Місце роботи
Посада
Науковий ступінь
Вчене звання
Контактний телефон/факс
Адреса для листування
Необхідність у бронюванні місця проживання
Назва доповіді (повідомлення)
Секція (орієнтовний вибір)
Дата
Підпис.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия