www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція "Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України"
РубрикаКонференції
Дата проведення10.10.2013
Телефони(58) 52-12; (542) 66-50-89
E-майлsemenenko@uabs.edu.ua, o.poleva@uabs.edu.ua

Дата проведення: 24-25 жовтня 2013 року

Останній день подання матеріалів: 10 жовтня 2013 року

Організатор:
Державний вищий навчальний заклад "Українська академія банківської справи Національного банку України"

Тематичні напрямки:
1. Сучасний стан і перспективи розвитку банківської системи України;
2. Проблеми і перспективи розвитку системи фінансового посередництва;
3. Актуальні проблеми обліку, аналізу, контролю і аудиту в фінансовому секторі економіки.

Мови публікації: українська, англійська, російська.

Умови участі:
До початку роботи конференції передбачається видати збірник тез доповідей учасників. Для включення матеріалів до збірника їх необхідно представити оргкомітету в електронному вигляді обсягом не більше двох сторінок формату А4.

Учасники конференції можуть також надати статті для публікації у фахових виданнях (збірник наукових праць "Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України" і журнали "Вісник Української академії банківської справи", "Правовий вісник Української академії банківської справи" (до 12 сторінок формату А4, віддрукованих через 1,5 інтервали, розмір шрифту - 14, гарнітура - Тіmes New Roman. Параметри сторінки (поля): зверху - 2, знизу - 2, зліва - 3, справа - 2 см.).

Авторський оригінал статті повинен містити: індекс за Універсальною десятковою класифі-кацією (УДК); прізвище, ім'я та по батькові автора(ів), науковий ступінь і вчене звання; повну назву місця роботи (організації, закладу, установи тощо), назву статті; анотацію мовою статті і англійською мовою; ключові слова; текст статті; список літератури, який має бути оформлений згідно з вимогами ДАК Міністерства освіти і науки України (Наказ №63 від 26.01.2008 року "Про внесення змін і доповнень до форм документів, що використовуються при атестації наукових та науково-педагогічних працівників").

Структура статті повинна відповідати вимогам ДАК Міністерства освіти і науки України, а зміст - профілю видання.

Відповідальність за науково-методичний рівень статей, обґрунтованість висновків, достовірність фактів несуть автори. Матеріали, які не відповідають встановленим вимогам, профілю видання, або оформлені недбало, редакцією не приймаються.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия