www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів "Традиції та новації в дизайні"
РубрикаКонференції
Дата проведення25.10.2013
Телефони(332) 78-01-12, 77-48-40
E-майлdesign.lutsk@rambler.ru
Адреса оргкомітетуДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", кафедра фінансові ринки

Дата проведення: 20-21 листопада 2013 року

Останній день подання матеріалів: 25 жовтня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Волинська обласна державна адміністрація
Луцький національний технічний університет

Тематичні напрямки:
1. Історико-мистецтвознавче підґрунтя сучасного дизайну.
2. Мистецтвознавчі аспекти дизайну.
3. Нові тенденції розвитку дизайну.
4. Теорія і практика матеріальної художньо-проектної культури.
5. Синтез видів проектно-художньої діяльності: сучасні тенденції.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Заявки на участь в конференції і тексти доповідей необхідно надсилати на адресу оргкомітету.

Вартість публікації у збірнику: 30 грн. за сторінку

Оплата участі:
Кошти за публікацію матеріалів надсилати на розрахунковий рахунок Луцького НТУ за реквізитами:
Луцький національний технічний університет
43018 м. Луцьк, вул. Львівська, 75
р/р 31254272210025
банк ГУДКСУ у Волинській області
МФО 803014
Код ЄДРПОУ 05477296 (з поміткою "І Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених та студентів "Традиції та новації в дизайні").

Вимоги до оформлення матеріалів:
Статті для публікації: текст обсягом 3-5 сторінок формату A4 (до 70 знаків у рядку, до 30 рядків на сторінку), українською (російською) мовою в редакторі Word - переслати на e-mail або поштою (дискету та роздруковану статтю).

Шрифт - Times New Roman, кегль 14, поля 20 мм, орієнтація сторінки - книжкова, інтервал 1,5. Ім'я файлу - прізвище автора і номер секції. Наприклад, Іvanov1.doc. До статті можна включати графічні матеріали - рисунки, таблиці тощо.

Копії рисунків представити окремими файлами у форматі JPG, TIF (ім'я файлу - прізвище автора і номер рисунку. Наприклад, Ivanov2.jpg або Ivanov2.tif).

Структура статті: назва статті, прізвище та ініціали автора, повна назва установи або організації (повністю).

Нижче - анотації і ключові слова (трьома мовами - укр., рос, англ., до анотацій включити на 2-х інших мовах - назву статті, прізвище та ініціали автора). Обсяг анотацій - по 4 рядки кожна, ключових слів - 1 рядок. Далі - текст статті.

Структура статті повинна відповідати вимогам ВАК України, усі елементи мають бути виділені жирним шрифтом: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими або практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку; примітки або література, 5-7 джерел; авторська довідка, поштова адреса.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия