www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Видання колективної монографії: "Актуальні питання...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Видання колективної монографії: "Актуальні питання обліку, аналізу і аудиту: теорія та практика"
РубрикаКонференції
Дата проведення30.12.2013
Телефони(68) 851-75-52
Web-сторінкаhttp://conf.at.ua/
E-майлkoaduep@gmail.com

Кафедра обліку і аудиту Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії.

Контрольні дати:
- формування авторського колективу (подання авторської довідки) - до 30.12.2013р.
- надання авторами матеріалів для розгляду організаційним комітетом - до 31.03.2014р.
- розсилка монографії авторам - до 30.05.2014 р.

Заплановані розділи монографії:
1. Проблеми розвитку та взаємодії фінансового і податкового обліку в умовах застосування МСФЗ.
2. Теорія і практика управлінського обліку і аналізу.
3. Організація та удосконалення обліку в галузях економіки.
4. Економічний аналіз та фінансовий менеджмент в ринковій економіці.
5. Методологія і організація контролю та аудиту діяльності суб'єктів господарювання. Практика застосування МСА.

Вимоги до матеріалів монографії:
- Цілісність матеріалу та наявність в ньому елементів наукової новизни.
- Обов'язкові посилання на джерела.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Обсяг 10-25 повних сторінок формату А4. Текстовий редактор - Microsoft Office 97-2003.
Поля: зверху, знизу, праворуч, ліворуч 20 мм..
Гарнитура: Times New Roman, кегль - 14, міжстрочний інтервал - 1,5, абзац – 1,25 см.
По центру строки напівжирним шрифтом - прізвище та ініціали автора (авторів), нижче - звичайним шрифтом науковий ступінь, наукове звання, нижче курсивом – назва установи.
Нижче – через один інтервал – назва матеріалу (великими літерами напівжирним шрифтом по центру).
Нижче – через один інтервал – текст матеріалу.
В кінці тексту – через один інтервал – наводиться Література (напівжирним і по центру). Список використаної літератури (5-10 джерел).
Формули, символи, змінні, які зустрічаються в тексті повинні бути набрані як об'єкти Microsoft Equation.

Не пізніше встановленого терміну необхідно подати на електронну адресу оргкомітету: авторську довідку; текст матеріалів; скановану копію квитанції.

При отриманні матеріалів оргкомітет протягом двох днів надсилає на електронну адресу автора повідомлення "Матеріали отримані". Авторам, які не отримали підтвердження про отримання матеріалів оргкомітетом, прохання продублювати заявку.

Фінансові умови:
Вартість однієї сторінки публікації у монографії становить 30 грн. за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4.

Оплата перераховується на поточний рахунок: 26002060367610 в ПАТ КБ "Приватбанк" МФО 305299 ЄДРПОУ 2775700129, одержувач: Дробязко Світлана Ігорівна. Призначення платежу: за публікацію статті у монографії (вказати прізвище).
Вартість додаткового примірника становить 40 грн.

Копія платіжного доручення про перерахування коштів надсилається разом із матеріалами монографії та відомостями про авторів на електронну адресу оргкомітету.

Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN) і індекс ББК. та розсилається відповідно до списку обов'язкової розсилки. Монографія рецензується трьома докторами економічних наук.

Про бажання отримати додаткові екземпляри монографії (для співавторів, наукових консультантів, бібліотек тощо) прохання попередити заздалегідь.

Авторська довідка:
Прізвище, Ім'я, По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Установа, організація, навчальний заклад
Посада
Назва матеріалу
Розділ №
Поштова адреса
(для відправлення матеріалів)
Потреба у додаткових збірниках монографії (вказати кількість)
Поштова адреса для надсилання додаткових збірників монографії
Е-mail:
Телефони (мобільний, домашній, робочий)
Дата заповнення.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия