www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Видання "Наукового вісника Херсонського державного...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Видання "Наукового вісника Херсонського державного університету" (Серія "Економічні науки")
РубрикаКонференції
Дата проведення25.10.2013
Телефони+380 50 673-53-06
Web-сторінкаhttp://www.stateuniversity.kherson.ua/economicjournal
E-майлeconom.journal@stateuniversity.kherson.ua
Адреса оргкомітетувул. 40 років Жовтня, 27, каб. 312 Херсон, Україна, 73000

"Економічні науки" не є фаховим виданням, триває процес подання документів до Департаменту атестації кадрів МОН України з метою отримання статусу фахового видання з економічних дисциплін.

До друку приймаються статті докторів наук, кандидатів наук, молодих науковців (ад'юнктів, аспірантів, здобувачів), а також інших осіб, які мають вищу освіту та займаються науковою діяльністю.

Редакція залишає за собою право на рецензування, редагування, скорочення і відхилення статей. За достовірність фактів, статистичних даних та іншої інформації відповідальність несе автор. Передрук матеріалів журналу дозволяється тільки з дозволу автора і редакції.

Останній день подання матеріалів: 25 жовтня 2013 року

Організатор:
Херсонський державний університет

Умови участі:
Для опублікування статті необхідно надіслати електронною поштою до редакції журналу такі матеріали:
1) інформацію про автора (прізвище, ім'я, по батькові автора, місце роботи (навчання), контактний телефон, електронна пошта, поштова адреса для відправлення друкованого примірника журналу автору статті);
2) статтю;
3) відскановану електронну копію підтвердження сплати редакційного збору;
4) для осіб, які не мають наукового ступеня, - відскановану рецензію наукового керівника чи рецензію особи, яка має науковий ступінь (підпис рецензента повинен бути завірений у відділі кадрів установи або печаткою
факультету (інституту). Приклад підпису файлів:
Старух_Інформація про автора, Старух_стаття, Старух_квитанція, Старух_рецензія.

Друкований примірник журналу буде надісланий усім авторам до 22 листопада 2013 року.

Організаційний внесок:
Збір становить 200 грн. за одну статтю незалежно від обсягу статті. Збір покриває витрати, пов'язані з редагуванням статей, макетуванням та друком журналу, а також поштовою пересилкою журналу авторам.

Оплата участі:
Збір необхідно оплатити за наступними реквізитами: Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк"
П.І.Б.: Рубаненко Марина Євгенівна
Поточний рахунок одержувача: 26253007856326 ОКПО: 3292414264
МФО банка одержувача: 351005
Призначення платежу: поповнення рахунку Рубаненко М.Є.від П.І.Б.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Стаття має бути написана українською мовою (в окремих випадках іноземною мовою) й оформлена відповідним чином:
- індекс УДК (на початку ліворуч);
- дані про автора (на початку праворуч від тексту) - прізвище, ім'я та по батькові (у називному відмінку), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання (без скорочень);
- назва статті (в центрі);
- текст статті, з відображенням в ній обов'язкових елементів згідно вимогам Постанови ВАК України №7-05/1 від 15.01.2003 р.: "…приймати до друку лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор; виділення невиділених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі" (Бюлетень ВАК України, № 1, 2003).
бібліографічний список (не менше 8-ми джерел; на кожну позицію у бібліографічному списку має бути посилання в тексті статті);
анотація українською, російською та англійською мовами (рекомендовано п'ять- шість рядків);
ключові слова українською, російською та англійською мовами.

Вимоги до оформлення тексту рукопису:
1.1. Папір формату А4. Параметри сторінки: верхній і нижній береги - 20 мм, лівий - 30 мм, правий - 15 мм; шрифт - 14 pt.; інтервал між рядками - 1,5.
1.2. Посилання на джерела необхідно робити по тексту у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідно джерела.
1.3. Бібліографічні описи джерел мають обов'язково містити прізвище та ініціали авторів, назви їхніх праць, місто та рік видання, видавництво, кількість сторінок видання.
1.4. Авторські примітки оформлюються наприкінці сторінок з використанням символу * як знаку виноски.
2. Обсяг авторських рукописів:
Обсяг статті - до 12 сторінок. Наукових повідомлень, рецензій тощо - до 3 сторінок.
3. Стаття повинна містити УДК, анотації та ключові слова українською, російською та англійською мовами, переклад назви статті на англійську мову.
4. Якщо стаття містить таблиці і (або) рисунки, то вони повинні бути компактними, мати назву, шрифт - 12 pt. Математичні формули мають бути ретельно перевірені та чітко надруковані. Кількість таблиць, формул та ілюстрацій має бути мінімальною та доречною. Рисунки і таблиці на альбомних сторінках не допускаються.

Рукописи, що не відповідають вище зазначеним вимогам, редакція не реєструє й не розглядає з метою публікації.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия