www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція "Актуальні проблеми  конструювання, експлуатації  та ремонту обладнання  лісового комплексу"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.10.2013
Телефони(332) 74-61-13, +380 50 558-12- 57
E-майлolktmm@lntu.edu.ua
Адреса оргкомітетуКафедра обладнання лісового комплексу та теорії механізмів машин, вул. Львівська, 75, м. Луцьк, 43018

Дата проведення: 20-22 листопада 2013 року

Останній день подання матеріалів: 15 жовтня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Волинська обласна державна адміністрація
Луцький національний технічний університет
Кафедра обладнання лісового комплексу та теорії механізмів машин Луцького НТУ.

Тематичні напрямки:
1. Новітні технології в лісовому комплексі.
2. Конструювання, проектування, проблеми експлуатації та ремонту обладнання лісового комплексу.
3. Сучасні проблеми машинознавства і деталей Машин

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Необхідно до на адресу оргкомітету надіслати заявку та матеріали статей (обов'язково
представлені на СD або DVD носіях і в одному роздрукованому примірнику).

Організаційний внесок: 200 грн.

Оплата участі:
Банківські реквізити для оплати оргвнеску:
Луцький національний технічний університет,
р/р 31254272210025, банк ГУДКСУ у Волинській
області, МФО 803014 код ЄДРПОУ 05477296 з позначкою "За участь у конференції "Актуальні проблеми конструювання, експлуатації та ремонту обладнання лісового комплексу" та компенсацію поліграфічних витрат друку статті у збірнику наукових праць". Обов'язково вказати прізвище, ім'я, по батькові відправника.

Копію платіжного доручення необхідно вислати разом із матеріалами статі.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Стаття подається на CD або DVD носіях, а також повинна бути роздрукована (на лазерному принтері) на аркушах формату А5 (з одного боку). Параметри сторінки: ліве поле - 1 см; праве - 2 см; верхнє - 2,0 см; нижнє - 2,0 см; переплету - 1 см; від краю до колонтитулу верхнього - 1,25см, до нижнього - 1,25см.
2. Шапка статті містить: шифр УДК, ініціали та прізвище автора (-ів) (наводиться трьома мовами: мовою статті, російською (українською) та англійською), науковий ступінь.
Шифр УДК, прізвище, назва, текст статті розділені 1 інтервалом. Назва статті повинна бути достатньо короткою (не більше 8 слів). Упродовж всієї статті необхідно строго дотримуватися однакових термінів, позначень, умовних скорочень та символів. Маловідомі скорочення розшифровуються при першому згадуванні. Наукові позначення, терміни та одиниці виміру застосовують згідно з діючими стандартами. Текст статті повинен містити необхідні формули без простих математичних перетворень. Якщо за результатами досліджень отримано таблицю і побудовано графік, то в статті наводять щось одне - або графік або таблицю. Посилання в тексті на джерела слід зазначати порядковим номером за переліком посилань, виділеним двома квадратними дужками. Забезпечити нерозривність виразів типу "258 мм", "І.П. Прізвище" та ін.
3. Шрифт заголовка статті ARIAL із напівжирним виділенням.
4. На початку статті наводять анотацію, яка містить короткий виклад змісту (2-3 речення курсивом). Анотація наводиться трьома мовами: мовою статті, російською (українською) та англійською. А також ключові слова (5-6 слів).
5. Набір тексту здійснюється у редакторі не нижче MS WORD 6.0/7.0. Для основного тексту необхідно використовувати шрифт Times New Roman. Розмір шрифта - 10 пунктів з одинарним інтервалом міжрядь. Абзацний відступ 1,27 см. У параметрах абзацу встановлюють "перед" і "після" на величину 0.
6. Літературу наводять у кінці статті згідно з вимогами державного стандарту через один інтервал від останнього рядка. Літературні джерела розміщуються у порядку посилання на них у тексті статті. Обсяг літератури не повинен перевищувати 0,2 обсягу статті. Після літератури наводиться назва статті, автори та анотація російською та англійською мовами.
7. Структурні частини статті обов'язково виділяються підзаголовками відповідно до вказаного вище плану статті.
8. Нумерація сторінок - лише на роздрукованій копії олівцем.
9. Роздрукований оригінал закінчується підписом автора.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім'я
По-батькові
Науковий ступінь, вчене звання
Посада
Організація
Поштова адреса
Е-mail
Тел./Факс
Назва доповіді
Співавтори:
Бронювання житла (гуртожиток або готель)
Відомості про сплату оргвнеску.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия