www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Музична...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція "Музична культура й освіта буковини у європейському вимірі"
РубрикаКонференції
Дата проведення05.11.2013
Телефони(372) 90-05-72, +380 50 191-06-75
E-майлvadislis@mail.ru
Адреса оргкомітетукафедра музики ЧНУ ім. Ю.Федьковича, вул. Стасюка, б.2, м. Чернівці

Дата проведення: 21-22 листопада 2013 року

Останній день подання матеріалів: 5 листопада 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
Чернівецьке обласне відділення національної всеукраїнської музичної спілки.

Тематичні напрямки:
- історичні аспекти розвитку музичної культури та освіти Буковини й України в європейському просторі;
- сучасні методологічні та теоретичні аспекти професійної музичної освіти;
- психолого-педагогічні проблеми сучасної музичної освіти;
- сучасне музичне мистецтво, освіта й громадянське суспільство.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Необхідно подати в оргкомітет заявку з темою доповіді на електронну адресу оргкомітету. У темі повідомлення вказати "Заявка на участь у конференції 21 листопада".
У заявці потрібно вказати:
- Тему доповіді.
- Відомості про доповідача (прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада, адреса, контактний телефон).

Організаційний внесок: 150 грн. Оплата за друк матеріалів: 1 стор. - 25 грн.; за пересилку збірника, якщо автор не прибув на конференцію, додатково - 15 грн.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Загальний обсяг статті - 6-12 сторінок.
2. Стаття подається в електронному вигляді (на компакт-диску CD-R) в форматі Microsoft Word 97-2003, збереженому у двох форматах .doc і .rtf разом із двома примірниками роздрукованого тексту.
3. Шрифт - Times New Roman, розмір 14.
4. Міжрядковий інтервал - 1,5; відступ абзацу - 1 см.
5. Максимальна кількість знаків у рядку - 70.
6. У кінці статті обов'язково подати англійською мовою ім'я і прізвище автора, назву статті та резюме (5-10 рядків).
7. Відповідно до Постанови президії ВАК України від 15. 01. 2003 р. № 7-05/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" (Бюлетень ВАК України. - 2003. - № 1) наукова стаття має містити такі обов'язкові елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
8. Бібліографія подається в кінці статті в алфавітному порядку під заголовком "Список літератури".
9. У тексті статті посилання оформляються в квадратних дужках: перша цифра - порядок джерела в списку літератури, друга цифра - номер сторінки (зразок: [12, с. 35]).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия