www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Регіональна науково-практична студентська конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Регіональна науково-практична студентська конференція "Іноземні мови у світовому економіко-правовому просторі"
РубрикаКонференції
Дата проведення30.12.2013
Телефони(57) 707-55-86
E-майлdilovamova@mail.ru

Дата проведення: 22 лютого 2013 року

Останній день подання матеріалів: 30 грудня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет імені в. Н. Каразіна
Кафедра ділової іноземної мови та перекладу
Факультет іноземних мов
Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу
Інститут Конфуція

Тематичні напрямки:
Секція 1. Іноземні мови у готельному бізнесі.
Секція 2. Іноземні мови у сфері міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин.
Секція 3. Іноземні мови у рекламі і PR
Секція 4. Іноземні мови і міжнародне право.
Робочі мови конференції: англійська, німецька, французька, китайська.

Умови участі:
Для публікації у збірнику необхідно на адресу Оргкомітету надіслати:
- текст статті (назва файлу - прізвище першого автора_статья, наприклад, );
- заявку на публікацію статті (назва файлу - прізвище першого автора_заявка; наприклад: );
- оргвнесок сплачується автором особисто після отримання е-mail повідомлення від оргкомітету про прийняття статті до друку.

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. До публікації приймаються статті обсягом 5 повних сторінок машинописного
тексту. У змісті повинні бути такі обов'язкові елементи: актуальність, матеріал і методи,
мета дослідження. У кінці - висновки та перспективи роботи. Відповідні слова
виділяються курсивом. Посилання у тексті на відповідне джерело списку літератури оформлюються у квадратних дужках, наприклад [1, с. 277]. Використання підстрочних посилань не допускається.
2. Для набору тексту, формул і таблиць необхідно використовувати редактор Microsoft Word для Windows. Параметри тексту: всі поля по 2 см; шрифт Times New Roman, розмір - 14 (для анотації - 12); міжрядковий інтервал - 1,5; вирівнювання по ширині; абзацний відступ 1,25 см; орієнтація аркуша - книжкова, переноси і нумерація сторінок відключені. Малюнки, виконані в MS Word, не приймаються. Усі рисунки і таблиці, повинні бути пронумеровані і забезпечені назвами або підрисунковими підписами.
3. Оформлення першої сторінки:
Українською мовою: Секція, назва (малими літерами, українською, вирівнювання по лівому краю) Через рядок - назва статті: (великими, жирними літерами, вирівнювання по центру); Нижче - (скрізь жирний курсив, вирівнювання по центру): на наступному рядку - П.І.Б., студент, кафедра або факультет, вуз, місто; на наступному рядку - П.І.Б. наукового керівника, його вчений ступінь, вчене звання, вуз, місто.
Нижче через 1 рядок - текст української анотації (до 500 знаків) + 5-7 ключових слів Мовою статті: назва статті: (великими, жирними літерами, вирівнювання по центру рядка); Нижче - (жирний курсив, вирівнювання по центру): Імена та призвища авторів Нижче через 1 рядок - текст перекладу анотації (до 500 знаків) + ключові слова (5-7). Анотація подається англійською мовою незалежно від мови статті. Нижче через 1 рядок - тeкст статті.
4. Список літератури обов'язковий, подається після тексту після слова Література (жирний шрифт, відступ 1,25) у вигляді нумерованого алфавітного списку, праці на кирилиці передують працям на латиниці. (Формлення джерел списку літератури за вимогами ДАК України).

Зразок заявки на участь у конференції (надсилається окремим файлом з указанням ПІБ студента, наприклад: Ivanov_application).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия