www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї К.Д.Ушинського в сучасній педагогіці"
РубрикаКонференції
Дата проведення10.12.2013
Адресам. Київ, вул. Маршала Тимошенка, 13-б
Телефони(44) 234-41-12, 553-68-96.
E-майлnmc.dnpp@kubg.edu.ua

Дата проведення: 20-21 лютого 2014 року

Останній день подання матеріалів: 10 грудня 2013 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Київський університет імені Бориса Грінченка

Тематичні напрямки:
1. Спадщина К.Д. Ушинського: теоретичні витоки сучасної педагогіки.
2. Ідея людиноцентризму в поглядах К.Д. Ушинського.
3. Трансформації ідей К.Д. Ушинського в змісті сучасної освіти.
4. Упровадження ідей К.Д. Ушинського в сучасній освітній практиці.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Необхідно подати до оргкомітету конференції:
1. Реєстраційну форму учасника конференції (зразок подано нижче).
2. Текст доповіді (див. вимоги до оформлення) - 1 примірник, підписаний автором.
3. Електронний варіант статті на диску (файл, названий прізвищем автора латиницею і
збережений у двох форматах, - doc. та rtf.) або електронною поштою (з приміткою
"К.Д. Ушинський").
4. Копію (або відскановану електронну копію) квитанції про сплату оргвнеску та вартості
друку.
5. Конверт зі зворотною адресою для отримання офіційного запрошення на конференцію.

Організаційний внесок: 150 грн

Оплата участі:
Кошти необхідно переказувати на рахунок Київського університету імені Бориса Грінченка Код ЄДРПОУ 02136554 Р/р №35429010001040 ГУДКУ в м. Києві МФО 820019 з позначкою "Оргвнесок на проведення конференції"

Вимоги до оформлення матеріалів:
Структура статті має містити наступні елементи: постановку й обґрунтування актуальності проблеми; аналіз наукових досліджень, на які спирається автор; виокремлення аспектів проблеми, які ще недостатньо вивчені; формулювання мети та завдань статті; виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих результатів; висновки, рекомендації, перспективи подальших досліджень; список літератури. Обсяг публікації - 6-12 сторінок книжкового формату А4.

Технічні параметри. Текст має бути набраний на комп'ютері (Microsoft Office Word 98, 2003 чи пізніші версії). Шрифт: гарнітура - Times New Roman, кегль - 14 пт, інтервал - 1,5 пт. Поля: ліве - 30 мм, праве - 15 мм, верхнє та нижнє - 20 мм. Порядок розміщення матеріалу. У лівому верхньому куті - індекс УДК. У правому верхньому куті необхідно вказати прізвище, ініціали, посаду, місце роботи, вчене звання, науковий ступінь автора (авторів). Назва статті набирається прописними літерами по центру сторінки. Під назвою через 1 інтервал - анотація (3-4 речення) та ключові слова українською мовою, за якими розміщується текст статті. Посилання на джерела у тексті наводяться у квадратних дужках, де перша цифра - номер джерела у списку літератури, а друга - номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки відділяються комою, номери джерел - крапкою з комою, напр.: [1, 95-96] [див.: 2; 5; 7]. Після статті через 1 інтервал подається в алфавітному порядку за наскрізною нумерацією список літератури під заголовком Література. Публікації латиницею розташовуються після видань, надрукованих кирилицею. Бібліографічні відомості про джерела оформлюються згідно з останніми вимогами державного стандарту. Після списку літератури через інтервал розміщуються анотації (3-4 речення) російською та англійською мовами з ключовими словами.

Увага! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти доповіді та статті, які не
відповідають вищезгаданим вимогам, тематиці конференції і не містять наукової новизни.

Заявка на участь:
Прізвище, ім'я, по батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Місце роботи (повна назва організації)
Посада
Адреса для листування
Контактний телефон (факс), е-mail
Форми участі у конференції
(необхідне підкреслити)
Тільки публікація матеріалів
Публікація матеріалів + усна доповідь
Тільки усна доповідь
Участь без доповіді та публікації
Повна назва доповіді
Запланована секція (напрям)
Потреба у готелі (від 500 грн/доба).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия