www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-теоретична конференція “СУЧАСНИЙ...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-теоретична конференція “СУЧАСНИЙ ТЕРОРИЗМ: ФІЛОСОФІЯ, ІДЕОЛОГІЯ І ФОРМИ ПРОЯВУ”
РубрикаКонференції
Дата проведення07.10.2004 - 08.10.2004
АдресаКафедра філософії. Оргкомітет конференції. ЖДПУ імені Івана Франка. (вул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, Україна)
Телефони(412) 37-27-63
E-майлzu@zu.edu.ua
Адреса оргкомітетувул. Велика Бердичівська, 40, м. Житомир, 10008, Україна

У роботі конференції візьмуть участь провідні науковці, працівники державних і міжнародних організацій, працівники посольств, консульств і дипломатичних представництв.

На конференції планується обговорення таких проблемних питань:
1. Тероризм як феномен глобалізації світу: соціально-філософські, ідеологічні та соціологічні аспекти;
2. Політичні та економічні причини тероризму;
3. Релігійні та конфесійні засади тероризму;
4. Соціокультурні, етнічні та біопсихічні чинники живучості тероризму;
5. Тероризм як засіб психологічного впливу і деморалізації суспільства;
6. Етичні і правові оцінки сутності і проявів тероризму;
7. Засоби масової інформації і тероризм;
8. Передумови, шляхи і засоби подолання тероризму очима сучасних політологів і політиків.

Заявка і матеріали для участі в роботі конференції подаються в текстовому редакторі Microsoft Word, Times New Roman (розмір шрифту 12, інтервал між рядками полуторний) та надруковані на папері формату А4, розміри полів: зліва – 25 мм, справа – 10 мм, зверху і знизу – по 20 мм (завізовані автором) і подані разом з електронною версією на дискеті 3,5 дюйма. Обсяг статті: 18000 - 20000 знаків (0,5 др. арк.).

Дописуючи статтю врахувати вимоги ВАКу: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямку. Посилання на джерела в тексті у квадратних дужках [1,17]. У кінці статті подати список використаної літератури в порядку посилань.

Слід також зробити анотацію статті українською, російською та англійською мовами, з обов’язковим перекладом прізвища автора та назви статті (450-500 знаків кожна анотація).

Тема виступу на конференції і тема статті можуть відрізнятися, враховуючи наукові інтереси автора.
Статті будуть опубліковані до початку конференції у виданні, зареєстрованому у ВАК України.

Вельми наполягаємо на дотриманні наших вимог стосовно оформлення матеріалів і їх обсягу.

Матеріали, які не відповідають зазначеним вище вимогам, а також змістовно недосконалі, до друку прийматись не будуть. Надіслані матеріали не рецензуються і не повертаються.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька та польська.

Матеріали і заявки на участь у роботі конференції приймаються до 30 червня 2004 р.

До заявки на участь в роботі конференції обов’язково додати авторську довідку і анотацію виступу обсягом 750-800 знаків, яку буде надруковано в програмі конференції.
Організаційний внесок – 12 грн. Вартість публікації – 50 грн.

Матеріали та заявку на участь у роботі конференції надсилати за адресою:
Кафедра філософії. Оргкомітету конференції.
ЖДПУ імені Івана Франка,
вул. Велика Бердичівська, 40,
м. Житомир, 10008, Україна
Грошовий переказ надсилати:
Дондик Світлані Вікторівні, до запитання, Житомир-8, 10008

Організатори
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Адреса: 01033 Київ, вул. Володимирська, 64
Телефони: (44) 234-12-88
Web-сторінка: http://www.univ.kiev.ua
E-майл: admin@univ.kiev.ua

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Інститут філософії імені Г.С.Сковороди НАН України

Національний інститут проблем міжнародної безпеки при РНБО України

Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия