www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІІ Всеукраїнська Науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІІ Всеукраїнська Науково-практична конференція "Державотворчі процеси в Україні та світі: реалії проблеми, перспективи"
РубрикаКонференції
Дата проведення12.02.2014
Телефони+380 96 618-67-03
Web-сторінкаhttp:// nauktov.blogspot.com/
E-майлnauktov@gmail.com

Дата проведення: 19 лютого 2014 року

Останній день подання матеріалів: 12 лютого 2014 року

Організатор:
ГО "Західноукраїнське наукове товариство"

Тематичні напрямки:
1.Політико-правові проблеми розвитку суспільства.
2. Актуальні аспекти державного управління.
3. Моделювання соціально-економічних процесів в сучасних умовах.
4. Зовнішньоекономічна діяльність.
5. Міжнародне співробітництво в контексті публічно-правових відносин.
6. Соціальна робота в Україні та за кордоном.
7. Економіка сучасного підприємства: теоретико-прикладний аспект.
8. Освіта. Наука. Культура.
9. Проблеми та перспективи становлення інститутів громадянського суспільства: національний та світовий досвід.
10. Розвиток туризму та рекреації.
11. Державна політика у сфері охорони здоров'я.
12. Національна конкурентоспроможність в контексті глобалізації світової економіки.
13. Конкурентоспроможність підприємств та галузей в Україні: реалії, проблеми, перспективи.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Для участі у конференції необхідно надіслати на E-mail оргкомітету заявку на участь; тези (або наукову статтю); копію квитанції про сплату оргвнеску.

Організаційний внесок:
120 грн. - для учасників, що подають тези доповіді;
180 грн. - для учасників, що подають наукові статті.

Оплата участі:
Реквізити для сплати організацій-ного внеску:
ГО "Західноукраїнське наукове това-риство",
код ЄДРПОУ 37322706;
р/р №26009323537 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805.
На документі про оплату вказати:
Призначення платежу: організацій-ний внесок
Платник: прізвище учасника

Вимоги до оформлення матеріалів:
- Матеріали подаються у вигляді тез допо-відей обсягом до 4 сторінок або наукових ста-
тей обсягом від 8 до 10 сторінок (зі списком лі-тератури) Шрифт - Times New Roman (Суr), кегель - 12. Міжрядковий інтервал - 1,5; абзац - 1см; поля - 20 мм - з усіх боків сторінки; вирівнювання за шириною; прізвище, ім'я, по батькові, науковий ступінь і вчене звання, місце роботи, посада та контактний телефон автора зазначаються на початку
матеріалу, ліворуч від тексту;
-назва доповіді - посередині великими літерами, шрифт 12пт, Тimes New Roman, напівжирний;
-список літератури подається в кінці тексту, в алфавітному порядку з дотриманням усіх бібліографічних вимог, передбачених державними стандартами.

Спеціальні вимоги щодо статей:
- у верхньому лівому куті вказується УДК;
- до тексту статті має бути подана анотація до 5 рядків (українською, російською та англійською мовами);
- стаття повинна включати наступні структурні елементи:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання цієї проблеми і на які спирається автор. Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття. Формулювання цілей статті (постановка завдання). Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих результатів. Висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
- у заявці вказати П.І.Б. учасника, П.І.Б. наукового керівника, навчальний заклад, курс, спеціальність (або місце роботи, посаду), контактну адресу з індексом (для листування), телефон, E-mail, обраний тематичний напрям, тема доповіді
- дозволяється співавторство.
- матеріали, які не відповідають зазначеним вимогам, та подані пізніше зазначеного терміну, розглядатись оргкомітетом не будуть.
- відповідальність за зміст матеріалів несуть автори та їх наукові керівники.

Після отримання заявки оргкомітет по-відомить електронною поштою інформацію щодо реєстрації та участі у конференції.

Кожен учасник отримає сертифікат, що підтверджує його участь у конференції. Найактивніші наукові керівники будуть відзначені почесними грамотами.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия