www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Видання колективної монографії: " Пріоритетні напрямки...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Видання колективної монографії: " Пріоритетні напрямки  регіональної політики в економічній сфері"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.08.2014
Телефони+380 66 702-15-58
E-майлvichnykova@mail.ru

Кафедра економіки та моделювання ринкових відносин Інституту інноваційної і післядипломної освіти Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова у зв’язку із 150-річчям Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова та з метою сприяння оприлюдненню результатів науково-дослідницьких робіт запрошує науковців прийняти участь у написанні колективної монографії.

Контрольні дати:
- Термін надання авторами матеріалів (довідки, статті та отсканованої рецензії для аспірантів і здобувачів) - до 01.08.2014р.
- Розсилка монографій та довідок (актів) про участь в розробці теми дослідження – до 30.11.2014 р.

Орієнтовні назви розділів:
Розділ 1. Сучасний стан та проблеми формування стратегії регіональної політики України в умовах глобалізації
Розділ 2. Правові аспекти розробки регіональної політики: проблеми теорії та практики.
Розділ 3. Вітчизняний та закордонний досвід фінансового забезпечення створення та розвитку народногосподарських комплексів та регіонів
Розділ 4. Проблеми бюджетного регулювання регіональної політики
Розділ 5. Місце економічного районування і загальнодержавного плануванням (програмування) соціально-економічного розвитку в регіональній політиці.

Вимоги до матеріалів монографії:
1.Матеріали повинні містити елементи наукової новизни, мати теоретично-методичну або практичну цінність.
2.Викладені наукові положення підлягають обґрунтуванню, повинні супроводжуватись конкретними пропозиціями щодо поліпшення існуючого стану та можливими напрямками використання викладених результатів наукових досліджень.
3.Обсяг матеріалів - від 8 сторінок українською або російською мовою.
4.Матеріали повинні бути відредаговані стилістично та граматично.
5.Для молодих науковців (аспірантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук) обов'язкова отсканована рецензія доктора економічних наук.

Вимоги до оформлення матеріалів
-Оформлення текстової частини, рисунків та таблиць повинно відповідати загальноприйнятим вимогам оформлення наукових публікацій.
-Обов'язкові структурні елементи текстової частиини: прізвище та ініціали автора (авторів), назва матеріалу, текст матеріалу, максимально стислий список використаних джерел. Бібліографічний опис літературних джерел оформлюється згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання" (Приклади оформлення бібліографічного опису наведено в "Бюлетені ВАК України. - 2009. - № 5. - С. 26-30).
- Матеріали повинні бути набрані в текстовому редакторі Microsoft Word (1997-2003) з розширенням *.doc, гарнітура - Times New Roman Cyr, формат сторінки А5, береги: 2,1 см - ліворуч, 1,7 см - зо всіх інших боків. Шрифт тексту: розмір (кегль) - 11; інтервал - 1,0, абзацний відступ - 1см.
- Графічний матеріал слід виконувати в доступних для подальшого редагування програмах: таблиці - у редакторі Microsoft Word; діаграми - у редакторі Microsoft Graph; рисунки - у вигляді організаційних діаграм за допомогою панелі малювання редактора Microsoft Word. Для рисунків і таблиць застосовується гарнітура Times New Roman, 8-10 кегль, інтервал між рядками - 1, чорно-біла гама, розміщення легенди - внизу рисунку.
- Математичні формули виконуються у редакторі формул Microsoft Equation. Формули обов'язково повинні бути пронумеровані у круглих дужках.
Просимо авторів також звернути увагу на такі моменти:
1. Відступ першого рядка кожного абзацу робиться не "пропусками", а за допомогою "табулятора" або автоматично через меню Microsoft Word;
2. Відстань між словами - не більше 2 пропусків;
3. Перенос слів ( в тому числі і автоматичний) не допускається;
4. Рисунки (схеми, графіки) обов'язково повинні мати назву, яка розміщується після рисунка посередині рядка. Пояснення до рисунка (при їх наявності) розміщують перед назвою рисунка.
5. Не допускаються скановані та великі таблиці, скановані (сфотографовані), не згруповані або кольорові рисунки.
6. Зноски не допускаються!

Фінансові умови
Вартість однієї сторінки публікації в монографії (з урахуванням розсилки) - 30 грн.
Реквізити для оплати участі в монографії надсилаються після прийняття рішення оргкомітетом про їх включення до колективної монографії.
На кожну статтю незалежно від кількості співавторів надсилається один примірник монографії. Вартість додаткового екземпляра - 100грн (з урахуванням пересилки).
При відсутності оплати до 15.03.2014р. матеріали в монографію не включатимуться.
Монографії присвоюється Міжнародний стандартний номер (ISBN), УДК та ББК. Примірники монографії розсилаються відповідно до списку обов'язкової розсилки (наказ МОН МС України від 17.10.2012р. №1112).
Монографія рецензується чотирма докторами економічних наук.
Автори надають оргкомітету право на відтворення колективної монографії (опублікування, оприлюднення, дублювання, тиражування або інше розмноження) без обмеження тиражу примірників; право на поширення монографії будь-яким способом; право на публічне використання монографії та демонстрацію її в інформаційних, рекламних та інших цілях.

Довідка про автора статті:
Прізвище, Ім'я, По батькові
Науковий ступінь
Вчене звання
Посада (обов'язкова інформація про кафедру або структурний підрозділ)
Установа, організація, навчальний заклад
Поштова адреса та індекс (для пересилки монографії)
Контактний телефон для спілкування
Е-mail:
Назва монографії
Назва статті
Номер розділу, до якого передбачається включення матеріалів
Потреба в довідці (акті) про участь в розробці комплексної теми
Довідка / акт ( необхідне підкреслити)
Потреба у додаткових примірниках монографії (вказати кількість).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия