www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Вихід збірника "Проблеми та перспективи регулювання...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Вихід збірника "Проблеми та перспективи регулювання міжнародних економічних відносин"
РубрикаКонференції
Дата проведення14.03.2014
Телефони+380 95 212-70-60
Web-сторінкаhttp://perspektyva.dp.ua/
E-майлarticles@perspektyva.dp.ua
Адреса оргкомітетуa/c 5738, м. Дніпропетровськ, 49107

Останній день подання матеріалів: 14 березня 2014 року

Видання має тематичну спрямованість в межах таких наукових спеціальностей, як світове господарство і міжнародні економічні відносини; економіка та управління національним господарством; економіка та управління підприємствами; розвиток продуктивних сил та регіональна економіка; економіка, природокористування; гроші, фінанси і кредит; демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика, та інші галузі економічної науки.

Статті опубліковані в нашому науковому збірнику, враховуються МОН України як апробація матеріалів дисертаційного дослідження.

Статті студентів у науковому збірнику публікуються тільки при наявності рецензії або співавтора з науковим ступенем.

Умови участі:
1. Оформити статтю згідно вказаних вимог.
2. Заповнити відомості про автора на сайті.
3. Надіслати рукопис статі в електронному вигляді на адресу організатора.
4. Сплатити публікаційний внесок та надіслати підтвердження сплати.

Публікаційний внесок: 12 гривень за кожну повну сторінку статті.

Оплата участі:
Реквізити для сплати публікаційного внеску:
Банк одержувача: ПАТ "УкрСиббанк"
МФО банка одержувача: 351005
Поточний рахунок одержувача: 26259003394433
ОКПО: 3272409249
П.І.Б. одержувача: Медвідь Анастасія Олегівна
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку Медвідь А.О. від П.І.Б. автора публікації.

Вимоги щодо змісту наукової статті:
1. Високий науковий рівень.
2. Приймаються раніше не опубліковані наукові статті.
3. У статті повинні міститись (із виділенням у тексті) такі елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які опирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується дана стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки, зроблені в результаті дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Вимоги щодо оформлення наукової статті:
1. Стаття повинна бути написана українською, російською чи англійською мовою.
2. Обсяг рукопису у межах 7-18 сторінок, включаючи рисунки, таблиці, додатки, список літератури.
3. Сторінки не нумеруються.
4. Стаття повинна бути виконана у форматі А-4 текстового редактора Microsoft Word for Windows у вигляді файла з розширенням .doc, .docx, .rtf; шрифт - Times New Roman, розмір - 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ - 10 мм; усі поля - 20 мм.
5. У статті не повинно бути переносу слів та макросів.
6. Ілюстрації (креслення, схеми, графіки, діаграми, рисунки) у тексті статті позначають скороченням "Рис.". Рисунки розташовують у тексті статті, після посилання на них.
7. Формули розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються в центрі рядка. Номер формули зазначають на рівні формули в дужках у крайньому правому положенні на рядку. Формули, що йдуть послідовно і нерозподілені текстом, відокремлюють комою.
8. Перелік літературних джерел (тільки тих, на які є посилання у тексті) оформлюється загальним списком наприкінці статті під заголовком "Література:" і складається відповідно до черговості посилань за текстом.
- Матеріали, що не відповідають усім вказаним вимогам, не розглядаються.
- Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних назв, географічних назв та інших відомостей, а також за те, що в матеріалах не містяться дані, що не підлягають відкритій публікації.
- Остаточне рішення про публікацію ухвалюється Організаційним комітетом, який також залишає за собою право на додаткове рецензування, редагування і відхилення статей.
9. Назва файлу має відповідати імені та прізвищу учасника конференції (наприклад: Іванов І.О..doc).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия