www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІ Міжнародна науково - практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІ Міжнародна науково - практична конференція "Стратегічні імперативи сучасного менеджменту"
РубрикаКонференції
Дата проведення20.03.2014
Телефони+380 97 345-88-80, +380 93 768-89-11
E-майлkneu.mmsi2014@gmail.com

Дата проведення: 22 - 23 травня 2014 року

Останній день подання матеріалів: 20 березня 2014 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Санкт-Петербурзький державний економічний університет (Росія)
Факультет економіки і бізнесу, Тбіліській державний університет імені Іване Джавахішвілі (Грузія)
Факультет бізнесу і права, Університет "УНIOН - Нікола Тесла" (м. Белград, Республіка Сербія)
Інститут "Управління і Адміністрування",
Балтійська міжнародна академія (м. Рига, Латвія)
Харківський національний економічний університет
Всеукраїнська спілка вчених-економістів
ПрАТ "Фармацевтична фірма "Дарниця"

Тематичні напрямки:
1. Актуальні напрями розвитку теорії та практики управління.
2. Сучасні парадигми стратегічного та корпоративного менеджменту.
3. Інноваційна економіка та інноваційний менеджмент в організаціях: сучасні тенденції та взаємовплив.
4. Проблеми розвитку бізнес-освіти та управління знаннями.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Для включення в програму конференції необхідно надіслати
на е-mail організатора
- заявку на участь за наведеною формою (заявку також можна оформити в електронному вигляді)
- тези доповіді і (або) статтю із зовнішнєю рецензією д.е.н., якщо автор не має такого статусу
- квитанцію про сплату оргвнеску (реквізити уточнюються).

Про реєстрацію матеріалів впродовж 3 днів Ви отримаєте повідомлення, в іншому випадку - відправте запит на адресу оргкомітету.

Організаційний внесок:
Очна форма:
310 грн. (публікація програми, тез, перерви на каву, культурна програма);
420 грн. (публікація програми, статті, перерви на каву, культурна програма);
540 грн. (публікація програми, тез, статті, перерви на каву, культурна
програма).
Дистанційна форма:
180 грн. (публікація тез та пересилка збірника);
310 грн. (публікація статті та пересилка збірника);
420 грн. (публікація тез і статті та пересилка збірників).
Організаційний внесок складає:
- для громадян країн СНД - 50 € (публікація програми, тез, перерви
на каву, культурна програма)
- для громадян інших країн - 100 € (публікація програми, тез, перерви
на каву, культурна програма).

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. До друку приймаються оригінальні тези доповідей та статті, що містять результати раніше не опублікованих досліджень (кількість авторів - не більше трьох), однією з робочих мов конференції, обсяг тез не перевищує 3-х сторінок, обсяг статей - до 10 сторінок, включаючи рисунки, таблиці і список використаних джерел.
2. Файл MS Word 1997 - 2003, Шрифт Times New Roman; Кегль 14; інтервал - 1,5 пт; всі поля - 2 см.
3. Файл необхідно назвати прізвищем автора латинськими буквами та зберегти у двох форматах- doc и rtf. Сторінки тез не нумеруються.
4. На початку файлу зверху зліва зазначається номер УДК (розмір шрифту - 14, напівжирний), нижче справа пишуться прізвище та ініціали авторів (розмір шрифту - 12, напівжирний курсив), їх науковий ступінь, посада, місце роботи, E-mail (розмір шрифту - 12, звичайний). Після заголовку (розмір шрифту - 14, напівжирний, великі літери) перед текстом статті - анотація українською, російською та англійською мовами (не більше
5 рядків кожна) (розмір шрифту - 12, курсив) і ключові слова (розмір шрифту - 12, курсив, 5-10 слів).
5. Посилання на джерела оформлюються по тексту в квадратних дужках. Номер джерела та номер сторінки відокремлюються комою, номера джерел - точкою з комою, наприклад: [1, 95-96], [2; 5; 7].
6. Список використаних джерел оформлюється у кінці тез та статті в алфавітному порядку, публікації латиницею розміщуються після видань, надрукованих кирилицею. Заголовок до списку - Література.
7. До змістовного оформлення статей (відповідно до постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1) повинні входити: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими завданнями; аналіз останніх публікацій, на які посилається автор; формулювання мети (постановка завдання); виклад результатів дослідження; висновки та перспективи подальших досліджень в цьому напрямку.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия