www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Інститут бухгалтерського обліку і аудиту в Україні, контроль та аналіз в умовах глобальних економічних змін"
РубрикаКонференції
Дата проведення05.04.2014
Телефони+380 98 787-81-47
Web-сторінкаhttp://www.sophus.at.ua/
E-майлclubsophus@mail.ru

Дата проведення: 17-18 квітня 2014 року

Останній день подання матеріалів: 12 квітня 2014 року

Організатор:
Подільський державний аграрно-технічний університет та ін.

Тематичні напрямки:
Секція 1. Розвиток парадигм та теорії бухгалтерського обліку: еволюційний підхід та подальший генезис облікової думки.
Секція 2. Проблеми облікового та аналітичного забезпечення функціонування організацій та інституційні засади впровадження МСФЗ.
Секція 3. Сучасний стан бухгалтерського термінологічного фонду, бухгалтерська терміносистема в сучасних наукових дослідженнях.
Секція 4. Інформаційні системи обліку, економічного аналізу і аудиту в оцінці ефективності функціонування організацій.
Секція 5. Розвиток бухгалтерської професії та інноваційні технології в підготовці фахівців з обліку, аудиту, фінансів.
Секція 6. Контроль як функція менеджменту організацій та інститут аудиту в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
Секція 7. Фінансово-кредитна системи та її вплив на розвиток інституту бухгалтерського обліку.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Не пізніше встановленого терміну подати на електронну адресу заявку; статтю; скановану копію квитанції.

Організаційний внесок: 90 грн.

Оплата участі:
Реквізити для оплати оргвнеску:
– для учасників з України:
Одержувач ПП Газилишин А.Б.
Р/р 26004372923001 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 338783, код ЄДРПОУ 2525105431
Призначення платежу: за збірник від Прізвище ініціали
– для іноземних учасників:
Одержувач Gazylyshyn Andriy Bogdanovych, Ukraine, Ternopil
Платіжні системи: MoneyGram, Western Union, PrivatMoney, Coinstar, UNIStream, Анелик, Allure, Золотая Корона

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Учасник має право представити тільки одну статтю, яка раніше не публікувалася.
2. Максимальна кількість авторів однієї статті – три особи.
3. Обсяг статті – до 5-х сторінок, які не нумерувати;
4. Формат – А4, гарнітура – MS Word.
5. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1см.
6. Розмір усіх полів 20 мм.
7. У верхньому лівому куті – УДК (жирним).
8. У наступному рядку з правого боку – прізвище та ім'я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна.
9. Через один пробіл – назва статті (великими жирними літерами по центру).
10. Через один пробіл – Анотація (12 кеглем, жирним, курсивом та по центру). Текст анотації повинен складати не більше 4-х рядків (абзац 1 см, 12 кеглем, курсивом, вирівнювання по ширині).
11. Далі наводяться Ключові слова (абзац 1 см, 12 кеглем, жирним, курсивом та по ширині): до 7 слів (12 кеглем, курсивом та по ширині).
12. Через один пробіл – текст статті.
13. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Список використаних джерел (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
14. Використання ілюстративних матеріалів, формул в статті повинно бути мінімальним.
15. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
16. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування статей.
17. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.

Заявка на участь:
Прізвище та ім'я
Наукова ступінь
Вчене звання
Посада
Місце роботи (навчання)
Назва доповіді
Секція (вказати номер)
Додатковий екземпляр збірника
Контактний телефон
E-mail
Поштова адреса:
Кому
вулиця, дім, квартира
населений пункт,
район, область
країна (для іноземців)
індекс.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия