www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Стан і...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІІ Міжнародна науково-практична конференція "Стан і перспективи розвитку обліково-інформаційної системи в Україні"
РубрикаКонференції
Дата проведення24.04.2014
Телефони(352) 47-50-50*12301, (352) 47-50-76
E-майлkonftneu@gmail.com
Адреса оргкомітетуКафедра обліку у виробничій сфері, факультет обліку і аудиту, Тернопільський національний економічний університет, вул. Львівська, 11, м. Тернопіль 46020.

Дата проведення: 24-25 квітня 2014 року

Останній день подання матеріалів: 24 квітня 2014 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки
Тернопільський національний економічний університет
Факультет обліку і аудиту

Тематичні напрямки:
1. Сучасні тенденції розвитку обліку та перспективи впровадження інформаційних технологій в обліково-аналітичну систему суб’єктів підприємництва.
2. Облік в державному секторі економіки: проблеми методології та організації.
3. Методологія фінансово-економічного контролю в умовах ринку.
4. Проблеми і перспективи розвитку економічного аналізу та статистики.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

Умови участі:
Тези виступу (доповіді) в 2-х примірниках, копію квитанції про оплату організаційного внеску та заявку на участь у конференції просимо надсилати поштою у відредагованому вигляді за адресою оргкомітету.

Організаційний внесок:
- для очної участі 200 грн.;
- для заочної участі 130 грн.;

Оплата участі:
Оплата здійснюється на р/р 26002315768 АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО: 380805. Постачальник: ПП Захарчук Галина Петрівна. ЄДРПОУ: 2614116560. Призначення платежу: часткове відшкодування організаційних витрат (в тому числі на фуршет) від прізвище та ініціали особи.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Роботу слід виконувати у форматі Windows, версії текстового редактора MS Word; (надіслати поштою текст, диск CD-R (CD-RW) або електронною поштою з наступним повідомленням організаторів конференції).

Текст рукопису повинен бути побудований за такою схемою:
- індекс УДК (у верхньому лівому куті аркуша, Times New Roman, 14);
- прізвище, ініціали автора у називному відмінку (у верхньому правому куті аркуша, Times New Roman, 14, жирним шрифтом);
- науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (назва установи, підрозділу) автора (іноземні автори вказують також назву країни) – вирівнювання справа, Times New Roman, 14;
- назва тез виступу (доповіді) – прописними (великими) буквами, вирівнювання по центру, Times New Roman, 14, жирним шрифтом;
- текст рукопису: формат А-4 (210х297 мм), відстань між рядками – 1,5 інтервала, Times New Roman, 14; поля: ліворуч, праворуч, угорі, внизу – 2 см; абзац – п’ять знаків; сторінки не нумерувати; не використовувати переносів; дробові числа подавати через кому (напр. 0,564); формули створювати вбудованим в Word редактором; таблиці, рисунки, повинні мати нумерацію і назву; ілюстративний матеріал подавати в тексті; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт;
- перелік використаних джерел (Times New Roman, 14) розміщується після тексту тез під заголовком „Література” (бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами (див. „Бюлетень ВАК України”. – 2009. – № 5)); посилання на літературу слід давати в квадратних дужках, наприклад [3, 68; 5, 37], де перша цифра вказує порядковий номер джерела у списку літератури, а друга – відповідну сторінку. Джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого джерела крапкою з комою. На кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті тез. Посилаючись на інтернет-видання – вказувати джерело та дату використання. Можливе посилання й без зазначення сторінки, якщо мається на увазі джерело взагалі.

Матеріали, оформлені з відхиленням від зазначених вимог, оргкомітет не розглядатиме.

Заявка на участь:
У заявці на участь у конференції вказується: прізвище, ім’я, по-батькові; місце роботи; посада, науковий ступінь, вчене звання; назва виступу (доповіді); потреба у житлі та мультимедійній техніці; телефон (мобільний, службовий, домашній); адреса для листування. Аспіранти і здобувачі наукових ступенів повинні подати рекомендацію кафедри на публікацію своїх матеріалів.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия