www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // VI Міжнародна науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

VI Міжнародна науково-практична конференція "Маркетингове забезпечення продуктового ринку"
РубрикаКонференції
Дата проведення31.03.2014
Телефони(5322) 2-27-64
E-майлconference_market@ukr.net
Адреса оргкомітетуЯснолоб Ілоні Олександрівні Кафедра маркетингу Полтавська державна аграрна академія, вул. Сковороди 1/3, м. Полтава, 36003

Дата проведення: 22-23 квітня 2014 року

Останній день подання матеріалів: 31 березня 2014 року

Організатор:
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Полтавська державна аграрна академія
Факультет економіки та менеджменту

Тематичні напрямки:
1. Проблеми теорії та практики маркетингу на продуктовому ринку
2. Логістичне управління діяльністю підприємств АПК
3. Інноваційні технології в маркетингу
4. Маркетинговий менеджмент підприємств АПК
5. Фінансові аспекти маркетингової діяльності

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська, польська.

Умови участі:
Необхідно надіслати
- заявку на участь (форма додається);
- статтю у роздрукованому вигляді;
- електронний варіант статті (назва файлу відповідає прізвищу автора українською мовою) в форматі doc. направити на вказану електронну адресу;
- рецензія (для статей авторів без вченого ступеня доктора);
- квитанцію про сплату оргвнеску та вартості публікації.

Організаційний внесок: 80 грн. Вартість публікації статті 30 грн. за 1 сторінку статті; тез доповіді 20 грн. за 1 сторінку. На кожну статтю (тези) видається один примірник збірника (вартість додаткового примірника 50 грн.).

Оплата участі:
Кошти (оргвнесок + вартість публікації) надсилати за адресою:
Яснолоб Ілоні Олександрівні, до запитання, Полтава, 36003 (вказати "оргвнесок за участь в конференції", своє прізвище).

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Рукопис має бути роздрукованим на аркушах білого паперу формату А4 з одного боку. Поля: верхнє, нижнє, праворуч – 2 см, зліва – 2,5 см. Міжрядковий інтервал – 1,5, шрифт Times New Roman, розмір (кегль – 14), абзац 1,25 см. Обсяг статті 10-20 сторінок.
2. Обов’язкові структурні елементи статті:
- індекс УДК,
- назва статті,
- прізвище та ініціали автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи чи навчання (для аспірантів),
- анотації (українською та англійською мовами) (мінімум 700 знаків кожна),
- текст статті,
- список використаних джерел.
Список використаних джерел оформляється згідно вимог ВАК №63 від 26.01.2008 та повинен містити не менше шести найменувань.
Рисунки та формули обов’язково мають бути вставленими в текст в якості об’єктів. Зображення має бутичорно-білим. Необхідно використовувати доступні для чорно-білого зображення засоби візуального розрізнення фігур та ліній, що несуть різне значеннєве навантаження. Для набору формул необхідно використовувати лише вбудований в Microsoft Office редактор формул MS Equation. Крім того, рисунки повинні бути збереженими окремими файлами в тому редакторі, засобами якого вони виконувалися (файли з розширенням *.хls, *.bmp, *.tif, *.jpg, *.gif). Максимальні параметри (реальні розміри) ілюстрацій та таблиць по ширині 165 мм. Не допускається оформлення таблиць та ілюстрацій в альбомному форматі.
3. Обов'язково вказується джерело запозиченого матеріалу.
4. До друку приймаються наукові статті, які мають такі елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
-аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
-формулювання цілей статті (постановка завдання);
-виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
-висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
5. До усіх статей додається рецензія доктора наук відповідного напряму (прізвище рецензента вказується в статті та друкується у збірнику).
Рішення про опублікування приймає редколегія. До статті можуть бути внесені редакційні правки без погодження з автором (авторами).
Увага! Оргкомітет залишає за собою право відхиляти матеріали, виконані з порушенням вимог ВАК та вимог оргкомітету до написання та оформлення статей. Роботи, не представлені у встановлений термін, – не розглядаються, оргвнесок - не повертається !
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия