www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // XІ Міжнародна науково-практична конференція "Облік,...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

XІ Міжнародна науково-практична конференція "Облік, контроль і аналіз  в управлінні підприємницькою діяльністю"
РубрикаКонференції
Дата проведення01.04.2014
Телефони(472) 73-02-62
Web-сторінкаhttp://www. chdtu.edu.ua
E-майлkaf_buh_oblik@mail.ru

Дата проведення: 10-11 квітня 2014 року

Останній день подання матеріалів: 1 квітня 2014 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Черкаська обласна державна адміністрація
Черкаський державний технологічний університет
Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького

Тематичні напрямки:
1. Облік, фінанси і оподаткування
2. Аналіз та контроль підприємницької діяльності
3. Регіональні проблеми економіки
4. Моделювання і прогнозування економіки

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Для публікації тез доповідей конференції авторам необхідно подати:
- тези з дотриманням вимог до оформлення, приймаються виключно у електронному вигляді !
- дані про авторів у електронному вигляді: П.І.П. (повністю), науковий ступінь і вчене звання, посада, місце роботи, повна поштова адреса, службовий та домашній телефони або інші засоби зв’язку;
- копія платіжного доручення чи квитанції у електронному (сканованому) вигляді;
- назва електронного файлу, в якому міститимуться тези, дані про авторів, копія платіжного доручення, має містити прізвище автора (авторів) з використанням латинської буквиці.

Вимоги до оформлення матеріалів:
У зв’язку з інтеграцією журналу до науковометричних баз даних Scopus, Web of science та аналогічного рівня підвищено вимоги до оформлення наукових статей, які зазначено нижче.
Обсяг статті 8-16 сторінок. Поля: верхнє – 2,5 см, нижнє – 2,5 см, праве, ліве – 2,0 см. Редактор: MS Wоrd. Гарнітура: Тimes New Roman, кегль (розмір) 14. Міжрядковий інтервал – 1. У верхньому лівому кутку вказується УДК.
У верхньому лівому кутку вказується шифр УДК. Нижче друкуються ім’я та прізвище автора (жирним шрифтом, ліворуч – мовою оригіналу, праворуч – транслітероване латиницею). Під ними, по центру – назва статті великими літерами, жирним шрифтом, мовою оригіналу та англійською мовою.
Стаття повинна містити коротку анотацію (3–5 речень) та ключові слова (5-6 позицій) українською, російською та англійською мовами.
На окремому аркуші мовою оригіналу та англійською мовою подаються імена та прізвища авторів, повна назва та адреса організації, де працюють автори, їх науковий ступінь, вчене звання, назва статті, структурований реферат, ключові слова і список використаної літератури (латиницею згідно з Гарвардськими вимогами (Harvard-British Standard bibliography). Структурований реферат повинен мати обсяг від 150 до 300 слів (не менш як 16 рядків) та має містити наступні елементи: вступ, мета роботи, постановка проблеми, виклад основного матеріалу статті, результати та їх обговорення, висновки та рекомендації. Крім цього, необхідно вказати електронну адресу, службовий та домашній телефони.
Список використаної літератури (від 8 джерел, з них половина – виданих не пізніше 3-4 років тому) мовою оригіналу, оформлений за вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1-2006, подається наприкінці статті.
Список літератури подається також в романському алфавіті (латиницею). Назва джерела, що в оригіналі створене кирилицею, перекладається англійською мовою, а прізвища авторів транслітеруються, власні назви періодичних видань також транслітеруються, якщо вони не мають офіційно зареєстрованих англомовних аналогів.
Транслітерування власних назв, прізвищ та імен слід проводити згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 р. №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» (http://translit.kh.ua/#passport), для транслітерації російських власних назв, прізвищ та імен латиницею можна використовувати систему Держдепартаменту США (http://shub123.ucoz.ru/Sistema_transliterazii.html).
У науковій статті мають бути наявні такі необхідні елементи:
- постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх джерел досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується ця стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.
Вартість друку статей – 30 грн за сторінку. Кошти перераховуються на зазначений розрахунковий рахунок, призначення платежу: за публікацію статті у «Збірнику наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки», ПІБ автора статті.

Заявка на участь:
Прізвище
Ім’я
По батькові
Організація
Посада
Вчене звання
Науковий ступінь
Адреса (з індексом)
Телефони (моб., дом., служб.)
Факс
E-mail
Секція.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия