www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІІ Щорічна міжнародна науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІІ Щорічна міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції міжнародних відносин: політика, економіка, право"
РубрикаКонференції
Дата проведення08.04.2014
Телефони+380 67-67-61-827, +380 63-99-26-787, +380 96 56-82-462
E-майлrmv.mv.lnu@gmail.com
Адреса оргкомітету79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 19, Факультет міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка

Дата проведення: 25 квітня 2014 року

Останній день подання матеріалів: 8 квітня 2014 року

Організатор:
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет міжнародних відносин
рада молодих вчених

Тематичні напрямки:
Секція І - Міжнародні відносини та країнознавство:
Міжнародні відносини та світова політика;
Інтеграційні процеси у міжнародних відносинах;
Україна в системі сучасних міжнародних відносин;
Історія міжнародних відносин;
Країнознавство і міжнародний туризм.

Секція ІІ - Актуальні дослідження міжнародного права:
Міжнародне публічне право;
Міжнародне приватне право;
Європейське право та порівняльне правознавство.

Секція ІІІ – Світове господарство та міжнародні економічні відносини
Сучасний вектор розвитку світового господарства;
Міжнародна торгівля та комерційна дипломатія у сучасному світі;
Міжнародні фінансові ринки в епоху глобалізації економіки;
Формування нового світового економічного порядку.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Учасникам необхідно направити на електронну скриньку Організаційного комітету такі матеріали:
- тези доповіді (статтю);
- рисунки та фотографії (якщо такі використані у доповіді), що подаються додатково окремими файлами у форматі JPEG, JPG;
- для студентів та випускників ВНЗ обов’язковою умовою є надсилання відсканованої копії рецензії наукового керівника (особи з науковим ступенем або викладача ВНЗ), завіреної печаткою.

Заявка учасника заповнюється онлайн:
https://docs.google.com/forms/d/1_XeMJD9zU97EW4dnqZsAh4q2JOq0j9WZDPzLnOA4cuM/viewform

Організаційний внесок: 100 грн

Вимоги до оформлення матеріалів:
Текст доповіді повинен бути виконаний у Microsoft Word (формат *doc.).

Обсяг тез – до 5 сторінок; статей – до 10.

Формат сторінки А4, без нумерації, орієнтація – книжкова.

Поля: верхнє, нижнє та праве – 15 мм, ліве –20.

Шрифт – Times New Roman, розмір – 14, міжрядковий інтервал – 1,5.

Абзац – 1,25 мм, вирівнювання по ширині.

Формули подаються в окремому рядку з відступом зліва 1 см, нумеруються послідовно арабськими цифрами в круглих дужках з правої сторони сторінки з вирівнюванням по правому краю. Додаткові відступи перед і після формул не робляться.

Таблиці та ілюстрації нумеруються послідовно арабськими цифрами. Підписи до рисунків, назви та текст таблиць подаються шрифтом Times New Roman Cyr, 9 pt. Слово “Таблиця ...” — в окремому рядку справа. З нового рядка вказується назва таблиці. Примітки до таблиці даються тільки в тексті. Ілюстрації підписуються знизу. Підписи до таблиць та ілюстрацій центруються. Усі таблиці та рисунки мають бути в межах полів!

Рисунки та фотографії (чорно-білі, з градаціями сірого кольору) "вмонтовуються" в основний текст доповіді і подаються додатково у вигляді окремих файлів у форматі JPG, JPEG.

Список літератури оформлюється відповідно до вимог ВАК України і повинен містити не менше трьох найменувань. Джерела подаються без повторів, в порядку згадування в тексті. У тексті посилання на літературу робляться у квадратних дужках із вказуванням номеру джерела та сторінки у джерелі (наприклад: [3, с. 154]).

Статті повинні містити анотацію та ключові слова двома мовами, тези подаються без анотації та ключових слів!
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия