www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна конференція "Сучасні тенденції навчання...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі"
РубрикаКонференції
Дата проведення10.04.2014
E-майлconf_yakovleva@ukr.net
Адреса оргкомітету25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, кафедра фізики та методики її викладання (Яковлєвій О.М.)

Дата проведення: 25 квітня 2014 року

Останній день подання матеріалів: 10 квітня 2014 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Інститут педагогіки НАПН України
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
Атирауський державний університет імені Х.Досмухамедова (Казахстан)
Інститут педагогічних наук (Республіка Молдова, м. Кишинів)
Тракійський університет (м.Стара Загора, Болгарія)
Фізика в школі: Науково-методичний журнал (м. Москва, Росія)

Тематичні напрямки:
1. Інноваційні підходи до формування навчального фізичного експерименту.
2. Внесок наукової школи І.В. Попова у становлення методичної думки з фізики.
3. Розвиток принципу історизму в навчанні фізики.
4. Розвиток змісту фізичної освіти в умовах сучасної парадигми.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Бажаючим взяти участь у роботі конференції необхідно надіслати оргкомітету такі матеріали:
- заявку на участь (назва файлу zayavka_ivanov);
- тези доповідей до 2 сторінок (у назві файлу вказати своє прізвище, наприклад, tezy_ivanov);
- текст статті до 12 сторінок (у назві файлу вказати своє прізвище, наприклад, article_ivanov);
- переказ за послуги друку тез та статті (з розрахунку 20 грн. за друковану сторінку);
- скан-фото оплати (назва файлу oplata_article);
- витяг з протоколу засідання кафедри про рекомендацію статті до друку або завірену рецензію наукового керівника (науковцям, які не мають наукового ступеня).

Організаційний внесок:
Вартість публікації однієї сторінки статті та тез – 20 грн.

Оплата участі:
Оплата здійснюється через термінал "Приват-банку" Поповнення картки: 6762 4660 0282 9198 (Яковлєва Ольга Миколаївна).

Вимоги до оформлення матеріалів:
До друку приймаються статті, де присутні такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та їх зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
- формування цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих результатів;
- висновки і перспективи подальших розвідок напряму (відповідно до вимог пункту 7 постанови президії ВАК України від 10.02.1999 року № 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію").

Вимоги до оформлення статей:
- збереження у форматі doc або rtf українською, російською чи англійською мовами;
- розміри шрифту 14, інтервал 1,5;
- поля: зліва – 30 мм; праворуч – 15 мм; знизу і зверху – 25 мм;
- типи виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив;
- копії таблиць, схем, малюнків (обов'язкова електронна версія) необхідно записати окремими файлами.

Розміщення на сторінці:
В лівому верхньому кутку УДК. Посередині тексту великими літерами жирним шрифтом назва статті.

Через один інтервал нижче посередині тексту повністю ім'я і прізвище, у дужках місто.

Далі через один інтервал анотація та ключові слова (5-10) українською, російською, англійською мовами.

Анотації і ключові слова подаються з абзацу українською, російською мовою (5-6 рядків) та англійською мовою (10-12 рядків) після назви статті, через 1 інтервал, кегль 14, шрифт – курсив; ключові слова - жирним шрифтом. Анотації містять стислу інформацію про основні ідеї та висновки наукової статті.
Обсяг статті не менше 0,5 друк. аркуша (8-12 сторінок без літератури).

Посилань в тексті має бути не менше 5. Посилання на наукову літературу в тексті подаються за таким зразком: [5, с. 80], де 5 – номер джерела за списком літератури, 80 – сторінка. Посилання на декілька наукових видань одночасно подаються так: [4, с. 63; 6; 8, с. 95-97].

Через рядок після тексту статті після слова "Бібліографія" в алфавітному порядку подається бібліографія відповідно до загальноприйнятих вимог щодо бібліографічного опису наукової літератури (див. журнал "Бюлетень ВАК України". – 2008. – № 3).

На останній сторінці обов'язково подати відомості про автора із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (повністю), посади, наукового ступеня, вченого звання, місця роботи, посади, наукового звання, вченої ступені, контактних телефонів. Всі дані подаються без скорочень. Коло наукових інтересів автора (обов'язково).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия