www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична інтернет-конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Проблеми інформаційно-аналітичного забезпечення управління економічною безпекою підприємства, регіону, країни"
РубрикаКонференції
Дата проведення05.05.2014
Адресам. Полтава, проспект Першотравневий , 24
Телефони+380 50 21-75-118, +380 97 07-09-685
E-майлconf_pntu_2014@ukr.net

Дата проведення: 13-14 травня 2014 року

Останній день подання матеріалів: 5 травня 2014 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Факультет менеджменту та бізнесу

Тематичні напрямки:
1. Сучасні проблеми розвитку країни, регіону, підприємства в умовах глобальних викликів
2. Інноваційно-інвестиційний менеджмент в системі забезпечення економічної безпеки
3. Інформаційні системи і технології в управлінні соціально-економічним розвитком
4. Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів
5. Управлінський облік і контроль в розвитку підприємства та забезпеченні економічної
безпеки його функціонування
6. Адаптація вітчизняного облікового процесу до Міжнародних стандартів фінансової
звітності
7. Проблеми та перспективи формування ефективного національного та регіонального
бізнес-середовища

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Необхідно надіслати на електронну адресу conf_pntu_2014@ukr.net окремими файлами:
– заявку на участь у конференції,у якій потрібно вказати:
- прізвище, ім’я, по-батькові (повністю);
- науковий ступінь та вчене звання;
- посаду та місце роботи;
- секцію, в роботі якої планується прийняти участь та тему доповіді;
- поштова та електронна адреса, контактний телефон;
– тези доповідей, оформлені згідно з вимогами;
– копію платіжного доручення про сплату організаційного внеску;
– у темі листа вказати прізвище автора і номер секції.

Організаційний внесок: 100 грн.

Оплата участі:
Кошти перераховувати на поточний рахунок ПолтНТУ: ГУДК у Полтавській області
п/р 31252202109727, МФО 831019, ЄДРПОУ 02071100, код призначення платежу
25010100 з позначкою "За участь у науковій конференції ФМБ".

Вимоги до оформлення матеріалів:
Тези повинні бути виконані в редакторі Microsoft Word шрифтом Times New Roman без нумерації сторінок. У назві та тексті переноси не допускаються. Обсяг тез – 2 - 3 повні сторінки.

Формат аркуша: А4 210х297 мм. Орієнтація – Книжкова. Поля 2 см.

Міжрядковий інтервал – одинарний без ущільнення тексту. Шрифт – 14 пт, звичайний.
У лівому верхньому куті вказується УДК. Далі посередині – прізвища та ініціали авторів з вказівкою наукового ступеня та вченого звання. Кількість авторів – не більше 3. Наступний рядок – назва навчального закладу, місто. Шрифт – курсив, вирівнювання по центру. Через рядок друкується назва тез великими буквами; шрифт – напівжирний, вирівнювання по центру. Основний текст

починається через один рядок після назви тез. Абзац (відступ) – 1 см.

Формули створюються у вигляді об’єктів редактором формул Microsoft Equation(вирівнювання по центру); нумерація формул ставиться праворуч у дужках; вирівнюється по правому краю.

Рисунки повинні бути оформленні як окремий об’єкт у тексті. Всі елементи рисунка, включаючи надписи, повинні бути згруповані. Рекомендується використовувати чорно-білу палітру. Підпис рисунка вирівнюється по ширині з абзацного відступу (наприклад – Рис.1).

Таблиця відокремлюється від тексту зверху й знизу порожнім рядком; використовується шрифт 12 пт. (Таблиця 1 (курсив), вирівнювання по правому краю, назва (шрифт напівжирний), вирівнювання по центру. Для номера і назви таблиці шрифт 14 пт.

Список літератури починається через один рядок після основного тексту тез з набраних
напівжирним шрифтом слів "Список літератури" (вирівнювання по центру).

Бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами; посилання на літературу слід давати в квадратних дужках. Нумерація проставляється відповідно до порядку згадування літературних джерел у тексті.

Файли "заявка", "тези" повинні мати таке розширення: *.doc, *.docx, *rtf. В назві файла міститься прізвище першого автора, набране латиницею та номер обраної секції (наприклад: zayavka_Popov_2.doc, tezy_Popov_2.doc, oplata_Popov_2.jpeg).
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия