www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція "Теоретико-методологічні і науково-практичні засади інвестиційного, фінансового та облікового забезпечення розвитку економіки"
РубрикаКонференції
Дата проведення30.04.2014
Телефони+380 98 787-81-47
E-майлclubsophus@gmail.com

Дата проведення: 22-23 травня 2014 року

Останній день подання матеріалів: 30 квітня 2014 року

Організатор:
Подільський державний аграрно-технічний університет
Інститут бізнесу і фінансів
Київський національний економічний університет ІМ. В.Гетьмана
Львівська комерційна академія
ННЦ "Інститут аграрної економіки"
Федерація аудиторів, бухгалтерів, і фінансистів АПК України
Науковий клуб "SOPHUS"

Тематичні напрямки:
Секція 1.
Сучасні проблеми економічної теорії та практики
Секція 2.
Розвиток конкурентоспроможної економіки на мікро-, мезо- та макрорівнях
Секція 3.
Інноваційно-інвестиційні засади забезпечення економічного зростання
Секція 4.
Роль фінансово-кредитної системи в управлінні економічними процесами
Секція 5.
Проблеми розвитку сучасного менеджменту і маркетингу
Секція 6.
Теорія і практика бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту
Секція 7.
Роль інформаційних технологій у забезпеченні сталого розвитку економіки

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Конференція проходитиме на web-сайті www.sophus.at.ua

Не пізніше встановленого терміну подати на електронну адресу: заявку на участь; статтю; скановану копію квитанції.

5. Файли назвати за прикладом: zayavka_Petrov; work_Petrov; chek_Petrov.
6. Тези будуть розміщенні на сайті для публічного обговорення.
7. За результатами конференції вийде Міжнародний збірник наукових праць "Економічний дискурс" з присвоєнням кодів УДК, ББК та ISBN.
Збірник буде включений в систему РИНЦ.
8. Кожному учаснику будуть надіслані: збірник наукових праць, програма конференції і сертифікат.

Організаційний внесок: 90грн.

Оплата участі:
. Вартість додаткового збірника складає половину суми оргвнеску.
3. Реквізити для оплати оргвнеску:
– для учасників з України:
Одержувач ПП Газилишин А.Б.
Р/р 26004372923001 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 338783, код ЄДРПОУ 2525105431
Призначення платежу: за збірник від Прізвище ініціали
– для іноземних учасників:
Одержувач Gazylyshyn Andriy Bogdanovych
Платіжні системи: MoneyGram, Western Union, PrivatMoney, Coinstar, UNIStream, Анелик, Allure, Золотая Корона

Вимоги до оформлення матеріалів:
1. Учасник має право представити тільки одну статтю, яка раніше не публікувалася.
2. Максимальна кількість авторів однієї статті – три особи.
3. Обсяг статті – до 5-х сторінок, які не нумерувати;
4. Формат – А4, гарнітура – MS Word.
5. Шрифт – Times New Roman, кегль (розмір) – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, абзац – 1см.
6. Розмір усіх полів 20 мм.
7. У верхньому лівому куті – УДК (жирним).
8. У наступному рядку з правого боку – прізвище та ім’я автора (жирним), науковий ступінь, вчене звання, посада, назва установи, місто, країна.
9. Через один пробіл – назва статті (великими жирними літерами по центру).
10. Через один пробіл – Анотація (12 кеглем, жирним, курсивом та по центру). Текст анотації повинен складати не більше 4-х рядків (абзац 1 см, 12 кеглем, курсивом, вирівнювання по ширині).
11. Далі наводяться Ключові слова (абзац 1 см, 12 кеглем, жирним, курсивом та по ширині): до 7 слів (12 кеглем, курсивом та по ширині).
12. Через один пробіл – текст статті.
13. В кінці тексту – через один пробіл – наводиться Список використаних джерел (жирним і по центру). Посилання на літературне джерело подаються у квадратних дужках відповідно до порядку згадування.
14. Використання ілюстративних матеріалів, формул в статті повинно бути мінімальним.
15. Формат таблиць та рисунків має бути лише книжний.
16. Оргкомітет залишає за собою право відбору та редагування статей.
17. Матеріали, які не відповідатимуть встановленим вимогам, розглядатися не будуть.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия