www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція "Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.06.2014
Телефони+380 97 986-41-98, +380 98 217-04-39
E-майлkole.ua@gmail.com, nadiya.machuga@gmail.com

Дата проведення: 26-27 вересня 2014 року

Останній день подання матеріалів: 15 червня 2014 року

Організатор:
Міністерство освіти і науки України
Кафедра економіки підприємств і корпорацій
Бялистоцький університет (м. Бялисток, Республіка Польща)
Білорусія (Гомельський державний технічний університет ім. П.О. Сухого, м. Гомель)

Тематичні напрямки:
1. Фінансові механізми стимулювання підприємницької діяльності.
2. Капіталізація суб’єктів господарювання: концептуалізація та новелізація векторів розвитку.
3. Забезпечення соціальної відповідальності бізнесу та перспективи економічного зростання.
4. Мобільність у рамках науково-освітнього європейського простору.
5. Розвиток підприємства: засади стабілізації і перспективи модернізації.
6. Економічні аспекти реформування системи охорони здоров’я: реалії та очікування.

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Матеріали, що будуть включені до монографії та заявку на участь у конференції просимо надсилати у відредагованому вигляді на електронну пошту.

Організаційний внесок:
• для учасників з України:
– 350 грн. (з ПДВ) – участь у роботі конференції, включення матеріалу у монографію;
– 150 грн. (з ПДВ) – публікація монографії та надсилання автору разом із програмою конференції без участі у роботі конференції;
• для іноземних учасників
– 100 дол. США – участь у роботі конференції, опублікування монографії;
– 40 дол. США – публікація монографії та їх надсилання автору разом із програмою конференції без участі у роботі конференції;

Оплата участі:
Кошти сплачувати за такими реквізитами карткового рахунку: 4188 3700 1618 3009 в ПАТ „Райффайзен банк Аваль”.
У призначенні платежу обов’язково вказати: „На поповнення карткового рахунку Андрія Колеснікова".

Вимоги до оформлення матеріалів:
Роботу виконати у форматі Windows, версії текстового редактора MS Word; для ілюстрацій − формат JPG, роздільна здатність − 300 dpi (вислати обов’язково електронний варіант).
Текст рукопису повинен бути побудований за такою схемою:
- прізвище, ініціали автора у називному відмінку (у верхньому правому куті аркуша Times New Roman, 12, жирним шрифтом);
- науковий ступінь, учене звання, посада, місце роботи (назва установи, підрозділу) автора (іноземні автори вказують також назву країни) – вирівнювання справа, Times New Roman, 11;
- назва матеріалу – вирівнювання по центру, Times New Roman, 13, жирним шрифтом;
- текст рукопису: формат А-4, відстань між рядками – 1 інтервал, Times New Roman, 12; поля: ліворуч, угорі, внизу – 2 см, праворуч – 1 см; абзац – п’ять знаків; сторінки мають бути пронумеровані; не використовувати переносів; дробові числа подавати через кому (напр. 0,564); формули: розмір шрифту − 11, великий індекс − 8, маленький індекс − 5, великий символ − 12, маленький символ − 11 пт; таблиці, рисунки, повинні мати нумерацію і назву; ілюстративний матеріал подавати в тексті, підписи набирати курсивом; рисунок, виконаний засобами MS Word, згрупувати як один об’єкт;
- список використаної літератури (Times New Roman, 10) розміщується після тексту тез під заголовком „Література” (бібліографічний опис літературних джерел здійснюється згідно зі встановленими вимогами (див. „Бюлетень ВАК України”. - 2009. - № 5); посилання на літературу слід давати в квадратних дужках, наприклад [3, 68; 5, 37], де перша цифра вказує порядковий номер джерела у списку літератури, а друга – відповідну сторінку, джерело (зі сторінкою) відокремлюється від іншого джерела крапкою з комою. На кожну позицію в списку літератури має бути посилання в тексті. Посилаючись на інтернет-видання − вказувати джерело та дату використання. Можливе посилання й без зазначення сторінки, якщо мається на увазі джерело взагалі.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия