www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська науково - практична конференція "Фізичне...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська науково - практична конференція "Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини: досвід і сучасні технології"
РубрикаКонференції
Дата проведення20.06.2014
Телефони+380 99 002-85-52
E-майлufks.kafedra@yandex .ua
Адреса оргкомітету69063, м. Запоріжжя , вул. Жуковського, 64 ЗНТУ, Факультет управління фізичною культурою та спортом

Дата проведення: 2-4 жовтня 2014 року

Останній день подання матеріалів: 20 червня 2014 року

Організатор:
Запорізька обласна державна адміністрація
Запорізька міська рада
Запорізький національний технічний університет
Факультет управління фізичною культурою та спортом

Тематичні напрямки:
1. Система управління та правового забезпечення галузі.
2. Психолого - педагогічні аспекти фізичного виховання та спорту.
3. Актуальні проблеми фізичної реабілітації та адаптивного фізичного виховання.
4. Сучасні напрями розвитку спорту вищих досягнень (технології підготовки та медико-біологічного забезпечення).
5. Лікарський та педагогічний контроль в системі фізичного виховання учнів та студентської молоді.
6. Масаж і СПА - технології

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

Умови участі:
Для участі у роботі конференції просимо надсилати заявки на Інтернет-адресу кафедри.

Організаційний внесок: 100 грн.

Вимоги до оформлення матеріалів:
Вимоги до статей: обсяг 8 – 10 сторінок тексту, шрифт 14 pt, з інтервалом 1,5, тип шрифту - Times New Roman, текстовий редактор Word 2003 або 2007 for Windows, поля: ліворуч – 3см, праворуч – 1см, зверху, знизу – 2,5см; сторінка містить – 29 - 30 рядків. Статті мають бути оформлені у такому порядку: назва роботи, прізвище та ім’я, назва навчального закладу або уст анови, основний текст, список літератури (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006).
В кінці тексту надаються ключові слова та анотації українською, англійською та російською мовами.
Рекомендований обсяг анотації – 5 - 7 рядків.
Статті, подані до збірника, повинні бути оформленізгідно вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01. 2003 р. No705/1 "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК України" з урахуванням таких необхідних елементів, які слід виділити в тексті жирним шрифтом: -
постановка проблеми у за гальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання мети статті (постановка завдань);
- результати дослідження та їх обговоренняз викладом основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновки з даного дослідження і перспективи подальших досліджень з даного напрямку;
- список літератури до 8 джерел за останні 10 років.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия