www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Всеукраїнська науково-практична конференція молодих...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Всеукраїнська науково-практична  конференція молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти»,
РубрикаКонференції
Дата проведення24.03.2016 - 24.03.2016

Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної

конференції молодих вчених «Сучасні тенденції у розвитку науки та освіти», яка

відбудеться у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

24 березня 2016 року.

І. Гуманітарні дисципліни: теорія і практика.

1. Філологія.

2. Журналістика.

3. Психологія.

4. Педагогіка.

5. Історія.

6. Філософія.

7. Економіка і туризм.

8. Фізична культура

ІІ. Природничі дисципліни: теоретичні і прикладні аспекти.

1. Фізика.

2. Математика.

3. Інформатика.

4. Електроніка.

5. Біологія.

6. Хімія.

ІІІ. Інноваційні технології компетентнісного становлення майбутнього фахівця.

1. Удосконалення технологічних схем створення та використання цільових освітньо-

професійних програм та галузевих стандартів вищої освіти

2. Вироблення технологій залучення студентів до результативної науково-дослідницької

діяльності як ефективного засобу формування власного педагогічного кредо

3. Популяризація комплексу навчально-методичних пакетів підтримки професійного

навчання (цільові освітньо-професійні програми, підручники, навчальні посібники тощо)

4.Обґрунтування педагогічної доцільності та ефективності впровадження цілісної

дидактичної системи формування і становлення майбутнього фахівця

Напрями роботи конференції:

Вимоги до оформлення статей

Матеріали мають відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.03 р.

№ 7-05/1 з урахуванням таких необхідних елементів*:

формулювання мети статті (постановка завдання);

• постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими

науковими чи практичними завданнями;

• аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання

даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин

загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

• виклад основного матеріалу дослідження;

• висновки.

(* У статті не виділяти жирним шрифтом перелічені вище елементи, лише

враховувати їх наявність і послідовність у тексті).

Обсяг статті – 4-5 сторінок формату А4. Шрифт – Times New Roman, 14 пт. Стиль

“Звичайний”; інтервал 1,5; абзацний відступ – 1,25 см; вирівнювання – по ширині. Розміри

полів: ліве – 20 мм, праве – 20 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Файл зберігати у форматі

DOC та RTF. Ім’я файлу подавати транслітерацією, як прізвище автора (авторів), наприклад,

Реtrеnkо(-Коvаlchuk).Матеріали подавати у такій послідовності:

1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку, без абзацного відступу).

2. Ініціали та прізвище автора/авторів (у центрі).

3. Назва навчального закладу та міста (у центрі).

4. Назва статті – великими літерами, жирним шрифтом у центрі.

5.Анотація українською мовою та ключові слова (шрифт 12 пт).

6. Текст статті. Посилання в тексті на джерела зазначають у квадратних дужках [№

джерела, сторінка], наприклад: [3, c. 24], [2, с. 364-367], [5; 12], де перше число – номер

джерела у списку використаних джерел, число після коми – номер сторінки (діапазон

сторінок подається через дефіс), декілька джерел відділяються крапкою з комою.

7. Список літератури, оформлений згідно з останніми вимогами ВАК, подають після

статті в порядку посилань. Джерела у списку подавати відповідно до вимог ВАК (Бюлетень

ВАК України, №2, 2000, с. 61-62). У списку треба розрізняти тире (аlt+0151) та дефіс,

наприклад, ... – 1986. – Т. 7, № 6. – С. 79-83.

8. Анотація англійською мовою (шрифт 12 пт).

Вартість однієї сторінки – 30 грн. Матеріали, які не оформлені відповідно до вимог,

не відредаговані, розглядатися і повертатися авторам не будуть.

Аспіранти, магістранти, студенти вищих навчальних закладів і викладачі без наукових

ступенів до рукопису додають рецензію наукового керівника.


Інформаційний лист
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия