www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // V Науково-практична конференція студентів та молодих...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

V Науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю "Актуальні проблеми сучасної медичної психології"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.04.2011
Телефони+38 (050) 973-98-07, (093) 377-68-22, (096) 314-06-72
E-майлconf_medpsih@ua.fm

Організатор: Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Дата проведення конференції: 11-12 травня 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 15 квітня 2011 р.

Тематичні розділи конференції:
- Особливості професійної діяльності медичних психологів
- Особистість як центральна проблема медичної психології
- Здоров’я як системне поняття в медичній практиці
- Соціально-психологічні чинники захворювань
- Психологічні особливості соматичних захворювань особистості
- Психосоматичний підхід в медичній психології
- Психологічні та патопсихологічні особливості в клінічній практиці
- Психологічні питання лікувальної взаємодії
- Синдром емоційного вигорання у медичних працівників
- Нові види психокорекції та психотерапії у медичній психології

Форми участі:
1. усна доповідь
2. публікація робіт
3. стендова доповідь

Робочі мови: українська, російська, англійська

Організаційний внесок: 60 грн.

Вартість публікації:
за публікацію тез - 75 гривень,
статті - 30 гривень/за кожну сторінку статті, оформлену відповідно до вимог.
Квитанцію про сплату надсилати разом з матеріалами та заявою.

Кореспондентський рахунок в Головному Управлінні НБУ по м.Києву та Київській області,
МФО 351005
Рахунок№10028000002396
ПАТ "УкрСиббанк"
Україна, 01025, м. Київ, пр-кт Перемоги, 3
ЕДРПОУ 09807750
Транцитний рахунок 29246000000105
Рахунок отримувача: 26204317184500
Отримувач:
Молочек Анастасія Юріївна

Гроші перераховуються на рахунок із приміткою "за участь у конференції".
Матеріали будуть надруковані після надходження коштів на банківський рахунок.

Вимоги до усної доповіді:
- Тривалість усної доповіді складає 10-15 хвилин.
- Обов’язковою умовою виступу є мультимедійна презентація.

Після закінчення прийому заявок на участь у конференції всім учасникам буде вислане офіційне запрошення на e-maіl.

Вимоги до оформлення тез:
- Один автор може опублікувати тільки одну роботу або дві роботи в співавторстві.
- У структурі тез обов'язково повинні бути коротко зазначені актуальність, мета та задачі роботи, матеріали та методи її виконання, отримані результати та висновки.
- Резюме повинно доповнюватися мовою в тексті статті (наприклад, якщо стаття написана українською мовою, то резюме повинно бути англійською мовою), переклад повинний бути якісним та точним.
- Усі скорочення (за винятком одиниць виміру) можуть бути використані тільки після згадування повного терміну.
- Одиниці виміру приводяться по Міжнародній Системі Одиниць (СІ) в українському або англійському позначенні.
- Текст не повинний містити переносів слів, таблиць, схем, малюнків.
Загальна кількість символів тексту тези (не враховуючи заголовок) не повинна перевищувати 2000 знаків, не враховуючи пробілів.

Зразок оформлення заголовку:
- перший рядок (або кількість рядків за необхідністю) - назва роботи, літери ПРОПИСОМ, жирним шрифтом;
- другий рядок (або кількість рядків за необхідністю) - назва роботи англійською мовою ПРОПИСНИМИ літерами;
- третя (або кількість рядків за необхідністю) - ініціали, потім прізвище(а) автора(ів);
- четвертий рядок - назва ВУЗу повністю, вирівнювання по центру;
- п'ятий рядок - назва кафедри або підрозділу (у дужках - вчене звання, потім ініціали, потім прізвище завідувача кафедрою);
- шостий рядок - вчене звання, ініціали, прізвище(а) наукового(их) керівника(ів);

Вимоги до оформлення статті:
1. Стаття публікується українською, англійською або російською мовами.
2. Вік автора, прізвище якого зазначається першим, не повинен перевищувати 35 років.
3. Текст набирається в редакторі Word for wіndows (будь-якої версії) гарнітурою «Tіmes New Roman», 14 пт., без табуляторів, через півтора інтервали з полями з усіх боків по 20 мм. У тексті та заголовках не повинно бути слів, набраних великими літерами.
4. Структура основного тексту статті повинна відповідати загальноприйнятій структурі для наукових статей. Розмір не повинен перевищувати: статті - до 9с., огляду, проблемної статті - до 12с., короткої інформації - до 3с.
5. Статті, що містять результати експериментальних досліджень, у тому числі дисертаційних, складаються з таких розділів: "Вступ", "Мета роботи", "Матеріали та методи", "Результати та обговорення", "Висновки". Публікація повинна включати такі необхідні елементи: постановка проблеми в загальному огляді та зв'язок її з важливими науковими або практичними задачами; аналіз останніх досліджень і публікацій, на яких ґрунтується вирішення даної проблеми та на які посилається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується дана стаття; формулювання мети статті; викладення основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки по цьому дослідженню і перспективи подальших досліджень у даному напрямку (Постанова президії ВАК України від 15.01.2003р. "Про підвищення вимог до спеціалізованих видань, внесених до списків ВАК України").
6. Резюме повинне доповнювати мову в тексті статті (наприклад, якщо стаття написана українською мовою , то резюме повинно бути російською та англійською мовами), переклад повинний бути якісним та точним.
7. На 1-й сторінці тексту розміщають: 1) індекс УДК і назву статті; 2) прізвища й ініціали авторів; 3) установу, де працюють автори, місто, країну (для іноземців); 4) ключові слова - 5-10 слів або словосполучень, що розкривають зміст статті.
8. Назви препаратів потрібно вказувати з маленької літери.
9. Список використаної літератури оформляється на окремих сторінках.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия