www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // IV Регіональна студентська наукова конференція "Слово...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

IV Регіональна студентська наукова конференція "Слово - образ - текст - дискурс"
РубрикаКонференції
Дата проведення15.03.2011
Телефони(57) 707-54-58
Адреса оргкомітетукафедра української мови, філологічний факультет, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, пл. Свободи, 4, м. Харків 61077.

Дата проведення конференції: 20 квітня 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 15 березня 2011 р.

Конференція передбачає участь студентів із вищих навчальних закладів саме м. Харкова.

Наукова проблематика конференції:
1. Українська та російська літератури: напрями, течії, постаті, поетика творів.
2. Cвітова література: нові виміри дослідження.
3. Мова художнього твору.
4. Слово у фольклорному тексті й діалекті.
5. Семантика та функції лексичних і фразеологічних одиниць у текстах різних типів і стилів.
6. Сучасні аспекти дослідження словотвору, морфології й синтаксису.
7. Актуальні питання лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики.
8. Прикладна лінгвістика й термінознавство.
9. Медіа- та інтернет-комунікація.
10. Актуальні проблеми методики викладання мови та літератури

Для участі в конференції необхідно надіслати:

а) заявку із зазначенням теми доповіді та відомостями про автора (прізвище, ім'я, по батькові, факультет, курс, спеціальність, місце навчання, домашня адреса, телефон, e-mail; посада та звання наукового керівника);

б) роздрукований варіант доповіді, який повинен мати:
- для доповідачів із ХНУ ім. В.Н. Каразіна – підпис наукового керівника;
- для доповідачів з інших ВНЗ міста – рецензію за підписом наукового керівника та печаткою факультету;

в) диск із текстом доповіді та роздрукований текст доповіді українською або російською мовою обсягом 5 сторінок (разом із бібліографією) у такому технічному оформленні.

Вимоги до диска й розміщеного на ньому файла:
- диск має бути без механічних пошкоджень;
- диск має бути перевірений за допомогою антивірусної програми;
- на диску мають бути вказані прізвище та ініціали автора;
- на диску мають бути розміщені тільки файл зі статтею та заявка;
- файл має бути створений у редакторі Word (версії до 2003 р.) і збережений у форматі *.doc (не *xdoc);
- файл має бути названий прізвищем автора статті. Ім’я файла набирається латинським шрифтом (наприклад, Butko_doc).

Послідовність структурних елементів та вимоги до набору статті:
1. Ініціали та прізвище автора друкуються ліворуч звичайним шрифтом.
2. Назва статті друкується ліворуч звичайним шрифтом. Не слід робити всі букви великими.
3. Текст статті набирається шрифтом "Times New Roman", розмір – 14 п., міжрядковий інтервал – 1,5. Параметри сторінки: згори, знизу, ліворуч, праворуч – 2 см.
- Не допускається заміна тире знаком дефіса і навпаки.
- Сторінки не нумеруються.
- Абзацний відступ – 0,6 см. Не допускається створення абзацного відступу за допомогою клавіші Tab і знаків пропуску.
- У тексті статті використовується середнє (–) тире (Ctrl+ –), у бібліографії — довге (—) тире (Alt +Ctrl+–).
- Ініціали приєднуються до прізвищ нерозривним пробілом (ctrl+shift+прогалина).
- Текст вирівнюється по ширині.
- Виділення фрагмента тексту можливе напівжирним шрифтом та курсивом (підкреслення не допускається).
- Бібліографічні посилання друкуються у квадратних дужках. Перша цифра – номер джерела в списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела і номер сторінки розділяються двокрапкою. Для зазначення діапазону сторінок використовується знак тире без пропусків ліворуч і праворуч від тире. Номери сторінок, що відносяться до одного джерела, розділяються комою. Номери джерел розділяються крапкою з комою. Наприклад: [4:25], [4:25–27], [4:25; 7:32–33; 12:16, 25], [4; 7; 12].
4. Література. Перед списком використаної літератури пишеться слово «Література» звичайним шрифтом. Використані джерела друкуються за абеткою. Кожне джерело починається з абзацу. Оформлення бібліографії згідно з "Бюлетенем ВАК України", № 3, 2008 р.

Оргкомітет залишає за собою право відбору доповідей до участі в конференції.

Вказані матеріали та конверт із заповненою зворотною адресою просимо віддати особисто Коротич Катерині Володимирівні
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия