www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // Міжнародна науково-практична конференція "Економіка:...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

Міжнародна науково-практична конференція "Економіка: сучасні проблеми та перспективи розвитку"
РубрикаКонференції
Дата проведення07.03.2011
Адресам. Одеса, Гагарінське плато, 5, ОК "Одеса"
Телефони+38 (091) 342-28-48
Web-сторінкаhttp://www.cesd.org.ua
E-майлconf.cesd@gmail.com
Адреса оргкомітету65001, Одеса 1, а/с 332 , для відвідувань - вул. Велика Арнаутська, 17

Дата проведення конференції: 11-12 березня 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 7 березня 2011 р.

Мета конференції: публікація наукових результатів економічних досліджень ведучих учених, аспірантів, студентів вузів; пошук рішень з актуальних проблем сучасної економічної науки, встановлення контактів між вченими різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом.

Головні напрями конференції:
- Сучасний етап еволюції світової економічної системи та теорія фірми.
- Стратегічний процес в організації у контексті структурних змін у світовій економіці.
- Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного управління підприємством: нові методи та інструменти.
- Управління знаннями в освітніх та наукових закладах для зміни і розвитку соціально-економічних систем різних рівнів.
- Криза сучасних економічних поглядів: нова теорія для "нової економіки".
- Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами (промисловості, АПК і сільського господарства, будівництва, транспорту, зв'язку та інформатики, сфери послуг).
- Економіка праці та управління персоналом.
- Бухгалтерський, управлінський облік і аудит.
- Фінанси та податкова політика України у розрізі трансформаційних процесів в Україні.

Робочі мови: українська, російська, англійська.

Організаційний внесок: 75 грн., для учасників з РВ - 350 руб.

Банк одержувача:
АТ "УкрСиббанк"
Поточний рахунок одержувача: 26208300662400
ОКПО: 3276010573
МФО банка одержувача: 351005
П.І.Б. : Прилипко Роман Євгенович
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Прилипко Р.Є. від ПІБ ______

Банк посредник: (для учасників з РФ)
ОАО "Промсвязьбанк", г. Москва
БИК 044583119
ИНН 7744000912
к/с 30101810600000000119 в Отделении 1 Московского ГТУ Банка России
Банк получателя: АО "УкрСиббанк", Харьков, Украина сч. 30111810300000916401
swift: PRMSRUMM
Получатель: сч. 26208300662400 Ф.И.О.: Прилипко Роман Евгеньевич
Назначение платежа: пополнение текущего счета Прилипко Р.Е. от Ф.И.О.

При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По батькові учасника конференції.

Організаційний внесок покриває витрати, пов’язані з друком збірника тез конференції. Учасникам конференції не покриваються витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням під час участі у заході.

Умови участі:

І. Заповнити форму заявки на участь у конференції в online режимі.

ІІ. Надіслати до оргкомітету на електронну скриньку наступні документи:
А) тези доповіді;
Б) відскановану (сфотографовану) квитанцію про сплату організаційного внеску (назва файлу має бути підписано українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції та має містити у другий часті слово "Квитанція" (наприклад, Тичина С.Р._Квитанція)

Вимоги до тез доповідей:

- Обсяг – до 5 стор. формату А-4 у текстовому редакторі Microsoft Word for Windows 6.0, 7.0, 97, 2000, 2003, 2007 у вигляді файла з розширенням *.doc; шрифт – Times New Roman, розмір – 14, 1,5 міжрядковий інтервал; абз. відступ – 10 мм; поля – 20 мм.

- Послідовність розміщення матеріалів у тезах доповіді: напрямок конференції відповідно до тематики тез доповіді, прізвище та ініціали автора(ів) (шрифт – напівжирний); посада, навчальний заклад, місце роботи у разі закінчення навчання; місто, в якому його розташовано, держава (шрифт – курсив); назва статті (великі літери, шрифт – напівжирний); текст.
Наприклад:
Тичина С.Р.
Старший викладач кафедри менеджменту
Вінницького фінансово-економічного університету
м. Вінниця, Україна

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ

- Сторінки не нумеруються.

- Назва файлу має бути підписана українською мовою відповідно до прізвища та ініціалів учасника конференції (наприклад, Тичина С.Р.)

- Використана література (без повторів) оформлюється в кінці тексту під назвою "Література:". У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки (сторінок), наприклад: [5, с. 115]. Інший спосіб оформлення використаної літератури не допускається.

У разі заочної участі у конференції збірник тез конференції буде надісланий учасникам конференції на поштову адресу, вказану у заявці, протягом десяти днів після проведення конференції.
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия