www.osvita.org.ua
Події освіти та науки // IV Міжнародна науково-практична конференція для...
Освiтнiй портал™
Головна
Новини освіти та науки
Події освіти та науки
Конференції
Виставки
Cемінари
Конкурси та олімпіади
Гранти та стипендії
Пошук
Статті з питань освіти
Довідник ВНЗ України
Дистанційна освіта
Навчальні курси
Освіта за кордоном
Бізнес-освіта, MBA
Абітурієнту
Студенту
Болонський процес
Зовнішнє тестування (ЗНО 2014)
Середня освіта. Підручники
Законодавство
Періодичні видання
Каталог освітніх сайтів
Бібліотека
Реферати, курсові, дипломні
Профорієнтація молоді
Робота освітянам та молоді
Освітній форум
Зробити портал кращим!
Ефективна реклама

Юридична консультація

Увага! Безкоштовна правова допомога!

Відтепер на сторінках сайту "Освітній портал" Ви маєте можливість отримати фахові відповіді на Ваші звернення з питань пов'язаних із освітнім процесом

Партнер рубрики - Юридична клініка "Надія" Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.

Більш докладно

IV Міжнародна науково-практична конференція для студентів, аспірантів, викладачів, науковців "Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій"
РубрикаКонференції
Дата проведення05.04.2011
Телефони+30 (0542) 33-50-04, м/т (066) 961-57-86
E-майлconfer_sumy@mail.ru
Адреса оргкомітетуСумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, вул. Римського-Корсакова, 5, м. Суми, Україна, 40007.

Дата проведення конференції: 27 - 30 квітня 2011 р.

Останній день подачі матеріалів: 5 квітня 2011 р.

Напрямки роботи:

Секція №1. Сучасний світовий розвиток: нові виміри, виклики, відповіді.
Сесії.
1.1. Розвиток за умов перманентної кризи: проблема співвідношення темпів змін та діапазону можливостей.
1.2. Регіональні та глобальні виклики: потреба нового формату людського капіталу і міжнародного партнерства.
1.3. Співвідношення конкуренції та взаємодії традиційних і нових центрів світового розвитку (конкуренція цивілізацій чи реалізація пріоритетів ХХІ століття).
1.4. Пострадянський вимір ХХІ століття: статус держав "3-го світу" чи реалізація "вікон можливостей" (пошук власного шляху чи реалізація успішних транзитів).
1.5. Менеджмент як фактор сучасного розвитку: традиції, інновації, транзити.
1.6. Соціальні виклики та виміри ХХІ століття: проблема стандартів та взаємодії. Багатовекторності міжнародної політики.
1.7. Регіональний розвиток та проблеми національної, регіональної міжнародної безпеки. Виклики міжнародного тероризму та потреба консолідованих відповідей.
Круглий стіл. Місце і перспективи України та пострадянських країн в сучасному світі.

Секція №2. Виклики глобалізації, криз, "вікон можливостей": пошук інноваційних відповідей в політичних, економічних, цивілізаційно-культурних стратегіях.
Сесії.
2.1. Значення національної ідеї в розвитку демократичної держави (історичні традиції та адекватність сучасним стандартам світового розвитку).
2.2. "Нова економічна реальність" (Давос, 2011), проблема викликів розвитку національних економік та платформа політичних процесів ХХІ століття.
2.3. Національні стратегії розвитку: політичний "рубікон" між інноваціями та традиціями, трансформаціями та транзитами, деклараціями.
2.4. Громадянське суспільство як фактор переорієнтації політичної конкуренції еліт та партій на консолідацію по реалізації стратегій розвитку. Проблеми формування толерантної політичної культури в трансформаційних державах, що орієнтуються на демократичні цінності, європейські стандарти.
2.5. Сучасна культура державного та муніципального управління, публічного адміністрування (виклики, стратегії, транзити, традиції, інновації, крос-культурні аспекти).
2.6. Суспільство знань: взаємовплив цивілізацій та взаємозалежність економічної, політичної, інформаційної культур.
2.7. Особливості трансформаційних еволюцій та революцій ХХІ століття.
Круглий стіл. Україна - ЄС: потенціал співпраці без формального членства в ЄС.

Секція №3. Розвиток сучасного суспільства – потреба постійних змін та вміння їх запроваджувати.
3.1. Суспільство знань, інноваційний розвиток, інформаційні революції як найбільш адекватні відповіді викликам глобалізації та кризи.
3.2. Нові вимоги до формування людського капіталу: креативність, інноваційна культура, лідерство та командна взаємодія.
3.3. Моделі співпраці держави, бізнесу, "третього сектору" та перспективи їх розширення.
3.4. Діалог цивілізацій, культур в розвитку суспільства, регіону, особистості (соціальні, етнічні, гендерні, крос-культурні аспекти).
3.5. Соціальні виклики ХХІ століття. Соціальний консенсус та чітки стратегії як пріоритет успішності суспільства.
3.6. Інноваційне суспільство та сталий розвиток.
3.7. Сучасні віртуальні наукові, фахові соціальні мережі як напрямок розвитку суспільства знань.
Круглий стіл. Людина в сучасному світі.

Секція № 4 Освіта як базовий пріоритет сучасного інноваційного розвитку.
Сесії.
4.1. Тенденції розвитку світового та європейського освітнього простору. Сучасна філософія освіти та філософія менеджменту в освіті. Готовність до змін та вміння їх створювати – основний напрямок розвитку інноваційної та партнерської освіти.
4.2. Вплив освітніх стратегій на розвиток центрів світового розвитку ("освіта протягом життя", "рівний доступ до якісної освіти", "освіта через дію", "Трикутник знань"... що наступне?)
4.3. Виклики освіті: зміни попиту на ринку праці, інформаційно-технологічні революції, крос-культурна взаємодія, взаємовплив та діалог цивілізацій. Співвідношення класичної, дистанційної освіти та е-освіти.
4.4. Пострадянська освіта і наука: проблеми інтеграції до світового та європейського наукового та освітнього простору.
4.5. Система післядипломної освіти: тендеції розвитку та місце в "освіті протягом життя"
4.6. Критичне мислення як основа інноваційних практик.
4.7. Міжнародні освітні та наукові проекти й програми (анонсування напрямків та інформація про практичну участь).

Робочі мови: українська, англійська, російська.

Багатоканальна міжнародна телеконференція "Інноваційна освіта як фактор розвитку людського капіталу за умов суспільства знань" (координатори – М.В.Жук, Україна, Н.В. Наливайко, РФ).

Багатоканальна телеконфренція кафедр ЮНЕСКО.

Оргвнесок: 120 грн. - для студентів, аспірантів, 160 грн. - для науковців, для учасників з України.
В разі заочної участі при необхідності пересилання матеріалів – доплата 30 грн. за організацію поштового відправлення.

Перерахування коштів: "Призначення платежу – Послуги по копіюванню матеріалів конференції "Інноваційний розвиток". Отримувач ПП Літвін С.С. Адреса 4007, м. Суми, вул. Р.Корсакова, 5, каб. 105. Р/р 2600472099 в «Райффайзен банк Аваль", МФО 380805 ІПН 3010417973

Витрати на проїзд, проживання, харчування - за рахунок учасників конференції.

Умови участі: Надіслати на електронну адресу тези доповіді, відскановану копію квитанції про сплату оргвнеску, заявку на участь.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Тези (до 4 сторінок) повинні відповідати концепції конференції

Обсяг – 4 строніки, формат А4, інтервал - одинарний, кегль 14, редактор Times New Roman. Поля: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє 20 мм.

У лівому верхньому куті бажано вказати шифр УДК; у правому верхньому куті – відомості про автора (прізвище, ім'я, по батькові, повна назва установи та посади; звання ступень, якщо є, e-mail). Нижче в центрі бажано дати всіма мовами конференції тези та аннотацію до 500 знаків (близько 5-7 рядків), якщо немає можливості – однією із робочих мов конференції. Потім основний текст, список використаної літератури. Література оформлюється відповідно до вимог ВАК (для іноземців у відповідності до звичних традицій).

Заявка.
1. Місце роботи. Посада, телефон,
2. Чи плануєте приїздити
3. Якщо не їдете, то чи плануєте виступити в формі телеконференції.
4. Потрібне житло. Медіа проектор
5. Адреса на яку висилати матеріали (якщо не приїдете) .
6. Чи приймали участь в наших попередніх конференціях?
7. Чи плануєте власну презентацію чи майстер-клас?
Всі права належать
Освітній портал™ 2003-2002рр.

Дизайн порталу: Стильная Студия